новини

Нове надходженя

159.9 Р69 Романовська, Л. І. Диференційна психологія [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ – 2000, 2019. – 236 с.    У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи,…

далі...

Нове надходження

536 Я72 Яремчук, В. С. Теоретичні основи теплотехніки : у 2-х ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Технічна термодинаміка / В. С. Яремчук, В. П. Свідерський. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 511 с.    Наведені основи технічної термодинаміки. Розглянуті основні закони, термодинамічні процеси перетворення різних форм енергії; цикли, характеристичні функції і диференціальні рівняння…

далі...

наші партнери