• -

Дарче видання

До фонду наукової бібліотеки надійшов навчальний посібник “Проектування складових архітектури комп’ютерів мовою VHDL”, який подарувала книгозбірні автор В. Є. Тітова

Тітова В.Ю.
Проектування складових архітектури комп’ютерів мовою VHDL: Навч. посібник для ВНЗ.

– Хмельницький: ФОП А.С. Гонта, 2018.- 264 с.


   У навчальному посібнику розглядаються питання організації вводу-виводу даних, організації пам’яті, цифрових та арифметично-логічних пристроїв, мікропроцесорної техніки та архітектури процесорів та наведено приклади їх програмно-апаратної реалізації на мові програмування VHDL.
   
Для студентів та аспірантів спеціальностей "Комп’ютерна інженерія", "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", "Інженерія програмного забезпечення" та інших споріднених напрямів, пов’язаних з інформаційними технологіями.
   
Також посібником зможуть скористатися викладачі дисципліни "Архітектура комп’ютерів", науковці та фахівці, які займаються питаннями розроблення та проектування складових сучасних комп’ютерів та комп’ютерних систем на мові VHDL.

Зміст