• -

Нові надходження


   До фонду наукової бібліотеки надійшла монографія викладачів О.О. Орлова та Є.Г. Рясних «Інновації у плануванні на основі концепції маржинального доходу» (Дарче видання).

658
О-66
Орлов, О. О.
Інновації у плануванні на основі концепції маржинального доходу [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних. − Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 160 с.


   У монографії існуючі проблеми кількісного виміру економічних процесів запропоновано вирішити з використанням концепції маржинального доходу. Проаналізовано погляди вчених ті існуюча практика дискусійної проблеми розподілу постійних витрат і запропоновано альтернативні рішення цієї проблеми. Викладено нові методи маржинального аналізу прибутку і подолання збитковості підприємства, а також інноваційні підходи до антивитратног формування цін і цільового ціноутворення.
   Для керівників і спеціалістів підприємств усіх форм власності, студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів.

Зміст