• -

Нові надходження


   До фонду наукової бібліотеки надійшла колективна монографія «Теорія і практика кластеризації економіки» за наук. та заг. ред. М. П. Войнаренка, В. І. Дубницького

Теорія і практика кластеризації економіки [Текст] : монографія / за наук. та заг. ред. М. П. Войнаренка, В. І. Дубницького. − Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 335 с.


   Досліджено теорію кластерів з позиції практичного впровадження в економічні відносини національної та регіональної економік. Розглянуто концепції інституційного забезпечення кластерного розвитку соціально-економічних систем. Обґрунтовано використання системно-інтеграційного підходу до синтезу стратегії кластеру. Розглянуто методологічні підходи до удосконалення понятійного апарату при формуванні кластерної політики, а також політики кластеризації у транскордонному просторі України. У другому розділі представлено результати дослідження проблем економічних кластерів як форми організації виробництва, суспільного капіталу, регіонального кластеру, кластерних ініціатив в харчовій промисловості, реалізації принципів державно-приватного партнерства в процесі кластеризації бізнесу; в регіоні. Розглянуто питання інноваційної підгримки кластерних ініціатив в економіці Польщі.
   Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів-магістрів.

Зміст