• -

   До фонду наукової бібліотеки надійшли навчальні посібники викладачів університету:

Диха О. В., Рудик О. Ю.
Контроль якості покриттів : навч. посіб. / О. В Диха, О. Ю. Рудик. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – 166 с.


   Наведені основні дефекти і фізико-хімічні властивості покриттів, подана оцінка їх механічних властивостей, класифікація методів контролю та технологічних випробувань.
   Для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» за ОПП «Відновлення та технічний сервіс автомобілів» та викладачів, аспірантів і студентів інших спеціальностей при вивченні питань, пов’язаних з контролем якості покриттів.

Зміст

Мартинюк А. В., Стечишин Μ. С, Харжевський В. О.
Технічний сервіс та діагностика в агропромисловому комплексі : навч. посіб. / Α. Β. Мартинюк, Μ. С. Стечишин. В. О. Харжевський. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 215 с.


   Наведено базовий матеріал дисципліни: закономірності зміни технічного стану машин, технологія їх технічного обслуговування, організація технічного агросервісу та прогнозування технічного стану. Матеріал базується на методах та підходах щодо технічного обслуговування сучасної закордонної та вітчизняної техніки.
   Для студентів-бакалаврів ЗВО спеціальності 208 «Агро-інженерія».

Зміст

Овчиннікова О. P.
Економічна кібернетика : навч. посіб. / О. Р. Овчиннікова. -Хмельницький : ХНУ, 2021. – 343 с.


   Подано теоретичний матеріал, що € базою лекцій – основні закони і принципи науки, історія її розвитку, класифікація систем, математичні моделі і методи, що використовують у моделюванні економічних ситуацій. Деякі положення описано під різним кутом зору, що дозволить більш творчо осмислити і сприйняти положення дисципліни.
   Для студентів, магістрів та аспірантів закладів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (ОПП «Економічна кібернетика»).

Зміст