• -

На базі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету тривають заняття для студентів старших курсів та магістрів

   Так 16 вересня для студентів, що навчаються за спеціальностями “Середня освіта (Фізична культура)”, “Фізична культура і спорт”, “Фізична терапія, ерготерапія” проведено лекцію з теми “Академічна доброчесність. Пошук наукової інформації”. Значну увагу на занятті було приділено огляду електронного ресурсу “Академічна доброчесність” на сайті бібліотеки, який містить нормативно-правову базу, книги, методичні матеріали та статті. Студенти отримали також практичні поради з пошуку наукової інформації, оформлення списку використаних джерел та посилань, особливий акцент зроблено на правилах цитування.

   Також тривають заняття зі стандартизації. Під час занять студенти мають нагоду ознайомитись з :
➤ різними видами нормативно-технічної документації (стандарти України (ДСТУ), міждержавні стандарти (ГОСТ), довідковими посібниками, періодичними виданнями з питань стандартизації, сертифікації та ін.)
➤ інформаційними виданнями, реферативними журналами
➤ електронними ресурсами науково-технічного спрямування (БД “Електронний каталог національних та міждержавних стандартів України”, Інтернет-ресурси)


↭✏