• -

Триває Всеукраїнська акція дарування книг для бібліотек України!

   У рамках благодійного руху “Щедрий вівторок” наукова бібліотека отримала в дар новинку – навчальний посібник “Безпека обладнання, що працює під тиском”. Автори видання: кандидат технічних наук Олександр Олексійович Нікітін і викладачі кафедри будівництва та цивільної безпеки Хмельницького національного університету, кандидати технічних наук Олександр Михайлович Килимник і Володимир Віталійович Мисліборський.
   Наукова бібліотека щиро дякує дарувальникам!

621.7
Н62
Нікітін, О. О.
Безпека обладнання, що працює під тиском [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нікітін, О. М. Килимник, В. В. Мисліборський. – Кам’янець-Подільський : Панькова А.С., 2021. – 304 с.


   У навчальному посібнику дана класифікація обладнання, що працює під тиском та представлені типи цього обладнання. Розглянуто вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації обладнання, що працює під тиском, порядок обліку введення в експлуатацію цього обладнання. Наведені приклади аварій посудин і розглянуто причини їх виникнення. Надані організаційно-правові засади здійснення державного ринкового нагляду в Україні.
   Проаналізовано основні положення нормативних документів, що регламентують безпеку обладнання, що працює під тиском.
   Наведені питання для самоперевірки, надана методика розрахунку посудин і приведені приклади рішення задач, а також список рекомендованої літератури.
   Навчальний посібник рекомендується студентам, які навчаються за напрямком підготовки бакалаврів спеціальності 263 “Цивільна безпека” і вивчають курс “Безпека експлуатації водогрійних котлів та систем опалення” та “Посудини під тиском”.
   Він також може бути корисним фахівцям з охорони праці та інженерно-технічним працівникам, робота яких пов’язана з експлуатацією обладнання, що працює під тиском.

Зміст