Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2017 рік

Пор. № Назва
показника
            Всього
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету, 1962 р. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету, 1918 р. Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету, 1919р. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 1921 р. Бібліотека Хмельницького університету управління і права,1992р. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, 1957 р.  
1.1 ПІБ керівника бібліотеки Айвазян Олена Борисівна Климчук Людмила Вікторівна Циганок Ольга Миколаївна Дитинник Людмила Вікторівна Вінскевич Алла Йосипівна Фрадинська Наталія Олександрівна  
1.2 E-mail бібліотеки library_HNU@ukr.net biblioteka@kpnu.edu.ua slibrary@pdatu.edu.ua lvdytynnyk@ukr.net library@univer.km.ua biblioteka.hktei@ukr.net  
1.3 ПІБ ректора ВНЗ Скиба Микола Єгорович Копилов Сергій Анатолійович Іванишин Володимир Васильович Шоробура Ірина Михайлівна Омельчук Олег Миколайович Коваль Людмила Миколаївна  
1.4 E-mail ректора rector@khnu.km.ua rector@kpnu.edu.ua main@pdatu.edu.ua  kgpa@ukr.net  info@univer.km.ua info@xktei.km.ua  
II. Група за оплатою праці 1 4 3 4 4 5  
III. Бібліотечні фонди (власні)            
3 Всього примірників власних ресурсів 585782 973904 635814 116845 70262 118682 2501289
  у т.ч. рідкісних та цінних документів 368 27761 830 27 0 0 28986
3.1 За видами
3.1.1 Книг 478242 817393 549288 115334 59737 87653 2107647
3.1.2 Періодичних видань  32248 153878 86526 1511 10425 21451 306039
3.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 31928 119310 статистика не ведеться 1133 10308 8084 170763
3.1.2.2 у т.ч. газет – річних комплектів 320 34568 378 117 37 35420
3.1.3 Неопублікованих документів 4127 2633 247   0 0 7007
3.1.4 Електронних носіїв із записом  1095 797 109 169 100 254 2524
3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові) 14734 23000 0   0 1203 38937
3.1.6 Інших документів               
3.2 За мовами              
3.2.1 Державною мовою 160975 384426 130333 52331 41369 100072 869506
3.2.2 Іноземними мовами 424807 589478 418955 64514 28893 18610 1545257
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 412393 547338 416157 54017 27289 17000 1474194
3.3 За цільовим призначенням             
3.3.1 Наукових видань 163135 359349 343129 3639 4316 9610 883178
3.3.2 Навчальних видань 297963 466555 163125 70799 63575 105936 1167953
3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 5063 22597 109 385 100 1438 29692
3.3.3 Літературно-художніх видань 25961 148000 32171 48588 2271 1698 258689
IV. Електронні ресурси              
4.1 Мережні віддалені ресурси               
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)                
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 1 1 0 0 0 0 2
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 0   0 0 0 0 0
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.     0 0 0 0 0
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу      0 0 0 0 0
4.1.2.1 Кількість тестових БД 0 1 0 9 0 0 10
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 0 41984559 0   0 0 41984559
4.1.3 Ресурси відкритого доступу               
4.1.3.1 Кількість посилань на унікальні безкоштовні інтернет-ресурси, які б-ка внесла до свого онлайн-каталогу або БД    81 0 0 0 0 81
4.2 Бази даних (власні)              
4.2.1 К-ть власних БД 38 20 18 6 1 2 85
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 1261004 516386 162114 49742 30200 37930 2057376
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі  411763 486897 139507 47466 30200 36727 1152560
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 11769 29504 357 1721 700 4403 48454
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 15195   340 12873 5180 79025 112613
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 24 9 0 4 0 25 62
4.2.3.1 у т.ч. сторінок  7453 2981 0 1023 0 3097 14554
4.3 Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ  
4.3.1 URL веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ http://library.kpnu.edu.ua http://www.pdatu.edu.ua/
research-library.html
http://biblio.kgpa.km.ua http://univer.km.ua http://www.xktei.km.ua/
institut/struktura-institutu
/biblioteka/
 
4.3.2 К-сть звернень 536857 23375 5500 12505 1220 1473 580930
4.4 Інституційний репозитарій            
4.4.1 Назва репозитарію ElarKhNU ElarKPNU Репозитарій ПДАТУ Електронна бібліотека України ElibUkr 0 0  
4.4.2 URL репозитарію http://elar.khnu.km.ua/
jspui/
http://dspace.kpnu.edu.ua:
8080/jspui/
http://pdatu.edu.ua/
educational-work/
pdatu-repository.html
http://oa.elibukr.org/
handle/1984/1777
  0  
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 5552 1780 741 31 0 0 8104
4.4.4 К-сть звернень 277490 67097 1500 4600 0 0 350687
4.5 Інші веб-ресурси бібліотеки              
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки     0 108 0 0 108
4.5.2 Кількість звернень     0 1965 0 0 1965
V. Надійшло документів (власний фонд)              
5 Всього примірників 4523 6279 845 1053 619 2973 16292
5 Всього назв 1799 3265 619 301 184 348 6516
5.1 За видами            
5.1.1 Книг – примірників  2811 4648 830 1034 299 1616 11238
5.1.2 Книг – назв 1518 2778 613 282 148 259 5598
5.1.3 Періодичних видань  1351 1364 15 19 320 1357 4426
5.1.3.1 у т.ч. журналів – примірників 1329 1331 12 13 312 1352 4349
5.1.3.2 у т.ч. газет – річних комплектів 22 33 3 6 8 5 77
5.1.4 Неопублікованих документів – примірників 40 267 0 0 0 0 307
5.1.5 Електронних носіїв із записом – примірників / назв 0 10/2726 2 36 0 0 2
5.1.6 Мережних локальних документів  595       0 25 620
5.1.7 Інших документів               
5.2 За мовами             
5.2.1 Державною мовою – примірників 3402 5670 750 986 616 3515 14939
5.2.2 Іноземними мовами – примірників 1121 609 95 48 3 129 2005
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 1015 380 57 11 3 103 1569
5.3 За цільовим призначенням             
5.3.1 Наукових видань – примірників 1213 1512 285 216 11 825 4062
5.3.2 Навчальних видань – примірників 2633 4094 179 414 608 779 8707
5.3.2.1  у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 59 1761   36 0 25 1881
5.3.3 Літературно-художніх видань – примірників 112 673 35 57 0 12 889
VII Обмінний фонд            
7 Всього примірників 1049 5756 6123 3524 0 0 16452
7.1 у т.ч. надійшло примірників 1018 32 0 0 0 0 1050
7.2 у т.ч. передано примірників 99 25 6 0 0 0 130
VІII Вибуло примірників з власного фонду 30491 6532 788 3524 1847 0 43182
IX. Користувачі            
9.1 Всього читачів за єдиним обліком 5797 5001 4100 1784 1696 1887 20265
  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів  581 4750     0 0 5331
9.1.1 Студентів 5303 4410 3350 1538 1365 1727 17693
9.1.2 Сторонніх 26 101 195 246 171 13 752
9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 22107 13196 16000 6382 3388 3981 65054
X Кількість відвідувань            
10 Всього 611467 141403 158471 73712 67195 50903 1103151
10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 536857 91624 1500 9285 6170 0 645436
10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 4681 3229 2600 1133 637 720 13000
ХI Видано документів із власного фонду            
11 Всього примірників 757217 195532 328037 190007 322181 148525 1941499
  у т.ч.рідкісних та цінних документів 302 3911 53 0 0 0 4266
11.1 За видами            
11.1.1 Книг 135078 109731 226039 114337 234886 103967 924038
11.1.2 Періодичних видань  94072 85705 101998 74188 87295 44558 487816
11.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 78301 74501 73226   84788 31190 322841
11.1.2.2 у т.ч. газет – примірників 15502 11204 28772   2507 13368 93704
11.1.3 Неопублікованих документів 3349 89 15   0 126 3579
11.1.4 Електронних носіїв із записом 49 1 10   0 300 360
11.1.5 Мережних локальних документів  520785 23000 1500 1529 0 2345 549159
11.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)           3002 3002
11.2 За мовами             
11.2.1 Державною мовою – примірників 169308 165097 240622 180445 294908 118824 1169204
11.2.2 Іноземними мовами – примірників 67224 30435 87415 9562 27273 29701 251610
11.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 61718 22919 71125 1124 21591 26292 204769
11.3 За цільовим призначенням             
11.3.1 Наукових видань 102470 90699 137323 28215 70032 44258 472997
11.3.2 Навчальних видань 155130 100192 182601 145681 251785 89408 924797
11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 37595 67230 10 1529 0 2645 109009
11.3.3 Літературно-художніх видань 11617 4641 8113 14582 364 14859 54176
XII Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів)            
12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)   0 159 0 0 0 0 159
12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу    478 0 0 0 0 478
ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів)            
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД 11 0 5 0 0 0 16
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек 22 0 15 0 0 0 37
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій 28 0 20 0 0 0 48
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам 2 0 10 0 0 0 12
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій 5 0 15 0 0 0 20
ХIV Культурно-просвітницька робота            
14 Тематичні виставки, перегляди:               
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 94 171 52 70 34 32 453
14.1.2 Представлено документів 5622 3515 2800 2450 977 1281 16645
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                               
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 17 29 0 15 34 0 95
14.2.2 Представлено документів 614 532 0 525 977 0 2648
14.3 Бібліографічні огляди:            
14.3.1 Тем 23 47 18 12 4 12 116
14.3.2 Прочитано 23 40 22 12 4 12 113
14.4 Кількість масових заходів 46 20 68 16 5 5 160
ХV. Довідково-інформаційне обслуговування            
15.1.1 К-сть абонентів ВРІ 20 414 16 0 4 23 477
15.1.2 К-сть тем ВРІ 35 453 17 0 4 30 539
15.1.3 К-сть абонентів ДОК 11 63 10 0 3 7 94
15.1.4 К-сть тем ДОК 11 98 10 0 3 12 134
15.2 Виконано довідок, всього 26271 6017 32500 4843 2500 3068 75199
15.2.1 у т.ч. тематичних 7422 3630 14500 356 2000 3068 30976
15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) 251 1496/448 1032 262 100 374 7237/476
15.3. Виконано в автоматизованому режимі 26271 1830 0 356 1000 3068 32525
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою 81 9 0 2 0 0 92
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби http://lib.khnu.km.ua/
virt_dovidka/for_chit/
index1.php
http://library.kpnu.edu.ua/
index.php/2016/02/19/
virtualna-dovidka/
  http://biblio.kgpa.km.ua/
answers
     
15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців 26 97 26 14 4 9 176
15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 3 7 4 4 0 3 21
15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 0 4 4 3 0 0 11
15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі 3 7 0 3 0 3 16
XVI. Формування інформаційної культури            
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 141 63 14 60 8 33 319
16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:               
16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 59 45 10 45 4 0 163
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ. 59 6 4 15 0 31 115
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 6 10 0 0 3 0 19
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ. 17 2 0 0 0 0 19
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет. 0 0 0 0 1 0 1
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ. 0 0 0 0 0 2 2
XVII Науково-дослідна та науково-методична робота            
17.1 Кількість тем наукових робіт 2 5 1 0 0 0 8
17.2 Назви тем наукових робіт Дослідження історії бібліотек Хмельницької області; Оптимізація ресурсів бібліотеки університету Вивчення історії бібліотечної справи; Бібліотечне краєзнавство;Вивчення, узагальнення, впровадження кращого досвіду роботи в діяльність підрозділів бібліотеки; Удосконалення процесу формування і використання електронного інформац.ресурсу; Удосконалення форм і методів бібліографічного інформування користувачів Вони очолювали бібліотеку   0 0 0
17.3 Проведено конференцій 0 0   1 0 0 1
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці 1 0 1 1 0 0 3
17.5 Проведено інших заходів 0 0   0 0 0 0
17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 6 4 2 4 0 0 16
17.7 К-сть публікацій  13 4 8 6 0 0 31
XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ)            
18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 3856 2197,2 1400 330 4500 780 13063,2
18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 2328 1252,4 800 120 100 490 5090,4
18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 1323 944,8 500 200 200 290 3457,8
18.2 Кількість абонементів 3 4 3 1 1 1 13
18.3 Кількість читальних залів 5 8 4 3 1 3 24
18.4 Місць для читачів  450 630 360 120 120 120 1800
XIX. Технічна характеристика приміщень            
19.1 Потребує капітального ремонту (кв.м) фасад бібліотеки 2100 м? 0 0 0 0 0 2100
19.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)   0 0 0 0 0 0
XX. Кількість технічних засобів            
20.1 Кількість  комп’ютерів 63 40 16 13 19 34 185
20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4 1 0 0 1 1 7
20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 58 37 16 20 19 33 183
20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 40 31 5 8 11 3 98
20.2.2          АРМ для користувачів 18 6 11 12 8 30 85
20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 63 39 16 13 19 34 184
20.3.1 у т.ч. для користувачів 18 6 11 12 19 30 96
20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 30 7 1 5 4 3 50
20.4.1 у т.ч. сканерів 6 1 0 1 2 2 12
20.4.2          принтерів 19 3 1 3 2 0 28
20.4.3          копірів 4 0 0 1 0 0 5
20.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1 3 0 0 0 1 5
20.5 Кількість телефонних номерів 1 0 2 1 1 1 6
20.6 Кількість факсів 0 0 0   0 0 0
20.7 Використання технологій WI-FI так/ні так так так так так так так
20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) УФД.Бібліотека УФД.Бібліотека УФД.Бібліотека УФД.Бібліотека 0 0  
ХХI. Фінансові витрати на:            
21.1 Придбання книг 39578,2 45362 26638,48 24628 32940 7755,36 176902,04
21.2 Передплату періодичних видань 95465,95 187208 2061,78   29038 5458,79 319232,52
21.3 Передплату баз даних 0 0 0   0 0 0
21.4 Інші витрати 0 0 0 3130 0 0 3130
ХХII. Отримано дари            
22.1 Книг (примірників) 519 2668 587 433 123 0 4330
22.2 Книг (на суму) 29786,3 92262 18388,26 20924,95 0 0 161361,51
22.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць) 0 0 0 0 0 0 0
22.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму) 0 0 0 0 0 0 0
22.5 Інше (сума) 0 0 0 0 0 0 0
ХХІII. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)            
23.1 Кількість штатних одиниць  35 27,25 16 10 6 3 97,25
23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 33 30 16 8 6 3 96
23.3 з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)            
23.3.1 Повна вища освіта 27 25 10 7 5 1 75
23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 13 10 2   2   27
23.3.2 Базова вища освіта   5 6 1 1 1 14
23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна   5 6 1 1   13
23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 6   0   0 1 7
23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна 6   0   0 1 7
23.3.4 Повна загальна середня освіта         0   0
23.4 за стажем            
23.4.1 До 3 років 1 2 1   0 2 6
23.4.2 3-9 років 0   0 3 0 1 4
23.4.3 10-20 років 13 10 7 2 3   35
23.4.4 Понад 20 років 19 18 8 3 3   51
23.4.5 Працюють повний робочий день 33 22 14 7 6 3 85
ХХIV. Відносні показники            
25.1 Обертаність 0,4 0,2 0,5 1,62 4,6 1,5 1,47
25.2 Книгозабезпеченість 101,04 194,8 155 65,5 41,4 35,6 98,89
25.3 Читаність 40,78 39,1 77,4 100 189 45,2 81,91
25.4 Відвідуваність 12,87 28,3 38,06 41,3 39,6 22,1 30,37