Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2016 рік

Пор. № Назва показника             Всього
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету, 1962 р. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету, 1918 р. Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету, 1919р. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 1921 р. Бібліотека Хмельницького університету управління і права,1992р. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, 1957 р.  
1.1 ПІБ керівника бібліотеки Айвазян Олена Борисівна Климчук Людмила Вікторівна Циганок Ольга Миколаївна Дитинник Людмила Вікторівна Вінскевич Алла Йосипівна Івах Ольга Станіславівна  
1.2 E-mail бібліотеки library_HNU@ukr.net biblioteka@kpnu.edu.ua slibrary@pdatu.edu.ua lvdytynnyk@ukr.net library@univer.km.ua bibliotekaxktei95@ukr.net  
1.3 ПІБ ректора ВНЗ Скиба Микола Єгорович Копилов Сергій Анатолійович Іванишин Володимир Васильович Шоробура Ірина Михайлівна Омельчук Олег Миколайович Коваль Людмила Миколаївна  
1.4 E-mail ректора rector@khnu.km.ua rector@kpnu.edu.ua main@pdatu.edu.ua  kgpa@ukr.net info@univer.km.ua info@xktei.km.ua  
II. Група за оплатою праці 1 4 3 4 4 5  
III. Бібліотечні фонди (власні)            
3 Всього примірників власних ресурсів 611750 974157 635745 119366 71490 104247 2516755
  у т.ч. рідкісних та цінних документів 352 27630 825 26 0 0 28833
3.1 За видами
3.1.1 Книг 476237 819277 549234 117855 61285 81914 2105802
3.1.2 Періодичних видань  43888 151547 86511 1511 10105 17592 311154
3.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 43315 117012 статистика не ведеться 1133 9996 6035 177491
3.1.2.2 у т.ч. газет – річних комплектів 573 34535 378 109 32 35627
3.1.3 Неопублікованих документів 3797 2536 247   0 0 6580
3.1.4 Електронних носіїв із записом  1095 797 107 137 100 235 2471
3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові) 8587 23000     0 1503 33090
3.1.6 Інших документів          0    
3.2 За мовами              
3.2.1 Державною мовою 169677 380421 164197 51834 42242 102700 911071
3.2.2 Іноземними мовами 442073 593736 471548 67532 29248 2830 1606967
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 429748 551798 468787 58084 27628 235 1536280
3.3 За цільовим призначенням             
3.3.1 Наукових видань 167956 357849 404041 3423 4305 9521 947095
3.3.2 Навчальних видань 302263 468943 179197 70515 64914 84131 1169963
3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 5004 20749 107 360 100 1438 27758
3.3.3 Літературно-художніх видань 26045 147365 52507 48483 2271 7285 283956
IV. Електронні ресурси              
4.1 Мережні віддалені ресурси               
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)                
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 1 0 0   0 0 2
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 0 0 0   0 0  
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 0 0 0   0 0  
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу      0   0 0  
4.1.2.1 Кількість тестових БД 0 1 0 9 0 0 10
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 0 35500310 0   0 0 35500310
4.1.3 Ресурси відкритого доступу               
4.1.3.1 Кількість посилань на унікальні безкоштовні інтернет-ресурси, які б-ка внесла до свого онлайн-каталогу або БД    73 0   0 0 73
4.2 Бази даних (власні)              
4.2.1 К-ть власних БД 33 19 18 6 1 2 79
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 1016911 516386 161387 49538 29500 37066 1810788
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі  411332 457393 139150 49538 29500 35543 1122456
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 15289 30719 0 3940 2000 2393 54341
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 16796   350 10432 5180 79025 111783
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 663 3 0 10 0 250 926
4.2.3.1 у т.ч. сторінок  8239 901 0 1986 0   11126
4.3 Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ  
4.3.1 URL веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ http://library.kpnu.edu.ua http://www.pdatu.edu.ua/
research-library.html
http://biblio.kgpa.km.ua http://univer.km.ua http://www.xktei.km.ua/
institut/struktura-institutu/
biblioteka/
 
4.3.2 К-сть звернень 950192 12503   11621 1190   975506
4.4 Інституційний репозитарій            
4.4.1 Назва репозитарію ElarKhNU ElarKPNU   Електронна бібліотека України ElibUkr      
4.4.2 URL репозитарію http://elar.khnu.km.ua/
jspui/
http://dspace.kpnu.edu.ua:
8080/jspui/
  http://oa.elibukr.org/
handle/
1984/1777
     
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 5096 1686   31 0   6813
4.4.4 К-сть звернень 657486 25152   1069 0   683707
4.5 Інші веб-ресурси бібліотеки              
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки       108 0   108
4.5.2 Кількість звернень       1296 0   1296
V. Надійшло документів (власний фонд)              
5 Всього примірників 6523 4785 1056 1034 849 1852 16099
5 Всього назв 1367 2407 428 494 194 1051 5941
5.1 За видами            
5.1.1 Книг – примірників  1778 3139 966 713 467 462 7525
5.1.2 Книг – назв 1007 1971 414 457 155 462 4466
5.1.3 Періодичних видань  1309 1434 90 270 382 1390 4875
5.1.3.1 у т.ч. журналів – примірників 1288 1387 87 189 374 1207 4532
5.1.3.2 у т.ч. газет – річних комплектів 21 47 3 81 8 24 184
5.1.4 Неопублікованих документів – примірників 166 181 5 0 0 0 352
5.1.5 Електронних носіїв із записом – примірників / назв 9/8 31/31 0 2/2 0   42/41
5.1.6 Мережних локальних документів  663   0   0 250 913
5.1.7 Інших документів          0    
5.2 За мовами             
5.2.1 Державною мовою – примірників 5916 4058 981 876 841 1736 14408
5.2.2 Іноземними мовами – примірників 607 727 75 64 8 116 1597
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 582 398 72 25 8 61 1146
5.3 За цільовим призначенням             
5.3.1 Наукових видань – примірників 1136 1103 350 160 35 1364 4148
5.3.2 Навчальних видань – примірників 4777 3494 618 162 814 488 10353
5.3.2.1  у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 338 25 0   0 250 613
5.3.3 Літературно-художніх видань – примірників 269 188 88 190 0 0 735
VII Обмінний фонд            
7 Всього примірників 130 5668 6130 0 0 0 11928
7.1 у т.ч. надійшло примірників 0 46   0 0 0 46
7.2 у т.ч. передано примірників 609 3 18 0 0 0 630
VІII Вибуло примірників з власного фонду 5096 3101 693 4865 87 0 13842
IX. Користувачі            
9.1 Всього читачів за єдиним обліком 8211 5266 4453 1985 1726 2300 23941
  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів  89772 4800 0 0 0   94572
9.1.1 Студентів 7354 4641 3500 1726 1313 1812 20346
9.1.2 Сторонніх 33 101 953 259 155 488 1989
9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 33690 13278 16140 6479 3400 2300 75287
X Кількість відвідувань            
10 Всього 1074090 98530 170979 72949 70155 50903 1537606
10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 950192 37655   1296 6370   995513
10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 5626 3284 2550 1426 640 720 14246
ХI Видано документів із власного фонду            
11 Всього примірників 706779 157842 334436 216436 348845 148525 1912863
  у т.ч.рідкісних та цінних документів 485 2940 67   0 0 3492
11.1 За видами            
11.1.1 Книг 249591 85219 228449 135478 262238 103967 1064942
11.1.2 Періодичних видань  230491 41521 105987 80958 86607 44558 590122
11.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 161990 31636 статистика не ведеться   84657 31190 322841
11.1.2.2 у т.ч. газет – примірників 68501 9885   1950 13368 93704
11.1.3 Неопублікованих документів 2525 5 20   0 126 2676
11.1.4 Електронних носіїв із записом 92   50 1398 0 300 1840
11.1.5 Мережних локальних документів  215532 31097     0 2345 248974
11.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)         0 3002 3002
11.2 За мовами             
11.2.1 Державною мовою – примірників 373073 126112 224220 205160 297160 118824 1344549
11.2.2 Іноземними мовами – примірників 118174 31730 110216 11276 51685 29701 352782
11.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 99327 27706 101815 4123 51469 29701 314141
11.3 За цільовим призначенням             
11.3.1 Наукових видань 185518 65448 134745 31021 76647 44258 537637
11.3.2 Навчальних видань 290820 88692 191591 163332 271808 89408 1095651
11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 39674 10465 25 1997 0 2645 54806
11.3.3 Літературно-художніх видань 12799 3702 8100 20086 390 14859 59936
XII Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів)            
12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)   1       0   1
12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу  0 1     0   1
ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів)            
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД 14 0 6 0 0 0 20
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек 45 0 10 0 0 0 55
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій 81 0   0 0 0 81
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам 5 0 15 0 0 0 20
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій 1447 0 5 0 0 0 1452
ХIV Культурно-просвітницька робота            
14 Тематичні виставки, перегляди:               
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 99 174 56 76 34 33 472
14.1.2 Представлено документів 6827 3597 3000 2204 880 1301 17809
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                               
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 14 26 0 12 19 0 71
14.2.2 Представлено документів 531 535 0 204 820 0 2090
14.3 Бібліографічні огляди:            
14.3.1 Тем 19 36 16 12 4 1 88
14.3.2 Прочитано 19 36 20 12 4 72 163
14.4 Кількість масових заходів 55 27 30 9 5 5 131
ХV. Довідково-інформаційне обслуговування            
15.1.1 К-сть абонентів ВРІ 50 431 20   4 2300 2805
15.1.2 К-сть тем ВРІ 147 478 20   4 3056 3705
15.1.3 К-сть абонентів ДОК 17 76 10   3 7 113
15.1.4 К-сть тем ДОК 11 123 10   3 12 159
15.2 Виконано довідок, всього 28494 7240 10500 4601 3500 3068 57403
15.2.1 у т.ч. тематичних 8172 4611 2578 113 2500 3068 21042
15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) 1457/50 1652/426 0 305/0 80/0 3743/0 7237/476
15.3. Виконано в автоматизованому режимі 28494 1134 0 4601 1000 0 35229
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою 119 0 0 0 0 0 119
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби http://lib.khnu.km.ua/
virt_dovidka/for_chit/
index1.php
http://library.kpnu.edu.ua/
index.php/2016/02/19/
virtualna-dovidka/
         
15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців 25 26 27 14 4 9 105
15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 2 3 5 2 1 3 16
15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 0 2 5 2 1   10
15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі 2 3 5 2 1 3 16
XVI. Формування інформаційної культури            
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 126 68 16 56 8 33 307
16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:               
16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 55 54 10 40 4   163
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ. 55 3 6 12 0 33 109
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 3 9   2 3   17
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ. 13 2 0 2 0   17
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет. 0 0 0 0 1   1
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ. 0 0 0 0 0 2 2
XVII Науково-дослідна та науково-методична робота            
17.1 Кількість тем наукових робіт 2 17 1 4 0   24
17.2 Назви тем наукових робіт         0   0
17.3 Проведено конференцій 1   1 1 0   3
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці   2   1 0 3 6
17.5 Проведено інших заходів 1 4 2   0   7
17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 8 19 5 5 0 2 39
17.7 К-сть публікацій  19 17 10 8 1 1 56
XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ)            
18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 3856 2197,2 1400 330 450 780 9013,2
18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 2328 1252,4 800 120 100 490 5090,4
18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 1323 944,8 600 200 200 290 3557,8
18.2 Кількість абонементів 3 4 3 1 1 1 13
18.3 Кількість читальних залів 5 8 4 3 1 3 24
18.4 Місць для читачів  450 630 360 120 120 120 1800
XIX. Технічна характеристика приміщень            
19.1 Потребує капітального ремонту (кв.м) фасад бібліотеки 2100 м? 0 200 0 0 0 2300 м?
19.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)   0   0 0 0 0
XX. Кількість технічних засобів            
20.1 Кількість  комп’ютерів 65 47 16 13 19 34 194
20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4 1     1 1 7
20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 60 46 16 8 19 33 182
20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 40 27 6 8 11 3 95
20.2.2 АРМ для користувачів 20 19 10 5 8 30 92
20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 65 46 16 12 19 34 192
20.3.1 у т.ч. для користувачів 20 19 10 5 19 30 103
20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 30 7 1 6 4 3 51
20.4.1 у т.ч. сканерів 6 1 0 1 2 2 12
20.4.2 принтерів 19 3 1 3 2   28
20.4.3 копірів 4 0 0 2 0   6
20.4.4 БФП (багатофункціональні пристрої) 1 3 0   0 1 5
20.5 Кількість телефонних номерів 1 1 2 1 1 1 7
20.6 Кількість факсів 0 0 0 0 0 0 0
20.7 Використання технологій WI-FI так/ні так так так так так так так
20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) УФД.Бібліотека УФД.Бібліотека УФД.Бібліотека УФД.Бібліотека      
ХХI. Фінансові витрати на:            
21.1 Придбання книг 50397,4 69159,7 53790 3277 56835 30211 263670,1
21.2 Передплату періодичних видань 105437,13 197179,81 3454 18347,59 26547 56203 407168,53
21.3 Передплату баз даних 3924 0 0 0 0 0 3924
21.4 Інші витрати 0 0 0 0 0 0 0
ХХII. Отримано дари            
22.1 Книг (примірників) 951 1260 243 334 56 0 2844
22.2 Книг (на суму) 80449,78 37142 8024 8449,9   0 134065,68
22.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць) 0 0 0 0   0 0
22.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму) 0 0 0     0 0
22.5 Інше (сума) 0 0 0     0 0
ХХІII. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)            
23.1 Кількість штатних одиниць  44 30,25 14 9 7 5 109,25
23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 40 33 14 7 7 5 106
23.3 з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)            
23.3.1 Повна вища освіта 31 27 6 6 6 1 77
23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 16 8 2 3 3 1 33
23.3.2 Базова вища освіта 3     1 1 1 6
23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна 1     1 1 1 4
23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 6 8 8     3 25
23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна   8 8       16
23.3.4 Повна загальна середня освіта       7     7
23.4 за стажем            
23.4.1 До 3 років 1 1       1 3
23.4.2 3-9 років 1 3   2     6
23.4.3 10-20 років 17 12 12 2 4 2 49
23.4.4 Понад 20 років 21 17 2 3 3 2 48
23.4.5 Працюють повний робочий день 43 23 13 6 7 3 95
ХХIV. Відносні показники            
25.1 Обертаність 0,8 0,16 0,5 1,8 4,9 1,5 1,61
25.2 Книгозабезпеченість 74,5 185 142,5 60,1 41,4 35,6 89,85
25.3 Читаність 59,82 30 75,1 100 202 45,2 85,35
25.4 Відвідуваність 15,08 17,8 38,4 36,8 40,6 22,1 28,46