Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек ВЗО
Хмельницького методичного об’єднання на 2016 рік
    НБ ХНУ Б-ка КПНУ НБ ПДАТУ НБ ХУУП Б-ка ХГПА Б-ка ХКТЕІ Всього
Пор. № Назва показника              
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету, 1962р. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, 1918р. Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету, 1921р. Наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права, 1992р. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 1921р. Бібліотека Хмельницького кооперативного тогровельно-економічного інституту  
1.1 ПІБ керівника бібліотеки Айвазян
Олена
Борисівна
Климчук
Людмила
Вікторівна
Циганок
Ольга
Миколаївна
Вінскевич
Алла
Йосипівна
Дитинник
Людмила
Вікторівна
Івах
Ольга
Станіславівна
 
                 
1.2 E-mail бібліотеки library_HNU@ukr.net biblioteka-kpnu@rambler.ru LibriaryPDATU@ukr.net library@univer.km.ua lvdytynnyk@ukr.net olgaivax@mail.ru  
                 
1.3 ПІБ ректора ВНЗ в. о. ректора
Скиба Микола Єгорович
Копилов Сергій Анатолійович Іванишин Володимир Васильович Омельчук Олег Миколайович Шоробура Ірина Михайлівна в.о. ректора Коваль Людмила Миколаївна  
                 
1.4 E-mail ректора rector@khnu.km.ua rector@kpnu.edu.ua main@pdatu.edu.ua   info@univer.km.ua kgpa@ukr.net info@xktei.km.ua  
                 
II. Група за оплатою праці 1 3 3 4 4 4  
III. Бібліотечні фонди (власні)              
3 Всього примірників власних ресурсів 617333 976473 636782 72138 130000 105400 2538126
3.1 За видами              
3.1.1 Книг   821239 550111 61905 125000 86194 1644449
3.1.2 Періодичних видань   154418 86671 10133 1800 15100 268122
3.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників   119880   10022 1700 15050 146652
3.1.2.2 у т.ч. газет – річних комплектів   34538   111 300 50 34999
3.1.3 Рідкісних та цінних документів   27533     100   27633
3.1.4 Неопублікованих документів                                                     0
3.1.5 Електронних носіїв із записом   780 112 100 200 1650 2842
3.1.6 Мережних локальних документів, що доступні читачам бібліотеки (не службові)   27000       5000 32000
3.1.7 Інших документів             0
3.2 За мовами               
3.2.1 Державною мовою   382722   42888 52000 83985 561595
3.2.2 Іноземними мовами   41860   29250 7000 21415 99525
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою   551891   27630 3000 20203 602724
3.3 За цільовим призначенням              
3.3.1 Наукових видань   358346   4300 4000 12000 378646
3.3.2 Навчальних видань   470589 163891 65567 72000 86000 858047
3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)   780 112 100 1000 5000 6992
3.3.3 Літературно-художніх видань   147538   2271 50000 7900 207709
IV. Електронні ресурси              
4.1 Мережні віддалені ресурси              
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)         1   1
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 1       1   2
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД             0
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.             0
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу              
4.1.2.1 Кількість тестових БД   3     10   13
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.             0
4.1.3 Ресурси відкритого доступу              
4.1.3.1 Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки             0
4.2 Бази даних (власні)              
4.2.1 К-ть власних БД 33 18 19   10 3 83
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 965000 545000 22490 28000 5000 130000 1695490
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі (тис.записів) 415000 537000 139300 28000 50000 120000 1289300
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік   40000 350 1300 1000 8000 50650
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК   25000 300 5200   125000 155500
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 500 8     100 250 858
4.2.3.1 у т.ч. сторінок   2400     2500   4900
4.3 Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ власний    
4.3.1 URL веб-сайту http://lib.khnu.
km.ua/
www.library.
kpnu.edu.ua
www.pdatu.edu.ua/
research-library.html
http://univer.km.ua http://biblio.
kgpa.km.ua
   
4.3.2 К-сть звернень 420000 100000     100000   620000
4.4 Інституційний репозитарій              
4.4.1 Назва репозитарію  ElarKhNU ElarKPNU     Електронна бібліотека України ElibUkr    
4.4.2 URL репозитарію http://elar.khnu.
km.ua/jspui/
http://dspace.kpnu.
edu.ua:8080/jspui/
    http://oa.elibukr.org/
handle/1984/1777
   
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 6000 2000     150   8150
4.4.4 К-сть звернень   15000   1280 150   16430
4.5. Інші веб-ресурси бібліотеки              
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки             0
4.5.2 Кількість звернень             0
V. Надійшло документів (власний фонд)              
5 Всього примірників 3500 6000 1400 1410 4500 2600 19410
5 Всього назв 1200 2500 588 300 1500 700 6788
5.1 За видами            
5.1.1 Книг – примірників         4000 1150 1000 4000 2000 12150
5.1.2 Книг – назв   2000 560 255 1000 550 4365
5.1.3 Періодичних видань   1950 250 410 1000 250 3860
5.1.3.1 у т.ч. журналів – примірників   1900 242 400 1000 200 3742
5.1.3.2 у т.ч. газет – річних комплектів   50 8 10 100 50 218
5.1.4 Неопублікованих документів – примірників             0
5.1.5 Електронних носіїв із записом – примірників / назв   14 112   100 50 276
5.1.6 Мережних локальних документів 500 5000       5000 10500
5.1.7 Інших документів             0
5.2 За мовами              
5.2.1 Державною мовою – примірників   1830 1200 1390 1000 2200 7620
5.2.2 Іноземними мовами – примірників   70 200 20 500 400 1190
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників   600 150 20 100 300 1170
5.3 За цільовим призначенням              
5.3.1 Наукових видань – примірників 1200 1600 160 50 500 350 3860
5.3.2 Навчальних видань – примірників 1300 4050 1100 1360 2000 1700 11510
5.3.2.1  у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)   14 112   100 50 276
5.3.3 Літературно-художніх видань – примірників 250 350 30   500 500 1630
VII Обмінний фонд              
7 Всього примірників 750 5700 6158       12608
7.1 у т.ч. надійшло примірників 30 200 20       250
7.2 у т.ч. передано примірників 100 80 10       190
VІII Вибуло примірників з власного фонду 6000 2000 250 2500 1000 1000 12750
IX. Користувачі              
9.1 Всього читачів за єдиним обліком 8900 5630 5425 1710 3000 2500 27165
  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів 115000 4800         119800
9.1.1 Студентів 7900 4920 4480 1330 2500 2300 23430
9.1.2 Сторонніх 50 75 240 145 100 150 760
9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 33800 14000 17140 3400 7000 5000 80340
X Кількість відвідувань            
10 Всього 541500 70750 193750 70200 80000 35000 991200
10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 420000 100000   6480 10000   536480
10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 5500 2653   820 2000   10973
ХI Видано документів із власного фонду              
11 Всього примірників 848000 200000 368300 354500 250000 160000 2180800
11.1 За видами              
11.1.1 Книг   142762 280000 264065 200000 150000 1036827
11.1.2 Періодичних видань   57238 8800 90435 50000 7000 213473
11.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників   45218 80000 90334   6800 222352
11.1.2.2 у т.ч. газет – примірників   12020 7000 111   80 19211
11.1.3 Рідкісних та цінних документів   4000 800       4800
11.1.4 Неопублікованих документів             0
11.1.5 Електронних носіїв із записом   2500     2000 200 4700
11.1.6 Мережних локальних документів   22500         22500
11.1.7 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)             0
11.2 За мовами              
11.2.1 Державною мовою – примірників   151016 255000 304700 200000 155000 1065716
11.2.2 Іноземними мовами – примірників   5997 10000 49800 10000 3000 78797
11.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників   42987 110000 49610 12000 200 214797
11.3 За цільовим призначенням              
11.3.1 Наукових видань   68302   77350 20000 15000 180652
11.3.2 Навчальних видань   125550   276650 160000 140000 702200
11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)   25000     30000 200 55200
11.3.3 Літературно-художніх видань   6423   500 30000 7000 43923
XII Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів)              
12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані              
12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу              
ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів)              
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД 15   5       20
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек 50   10       60
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій             0
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам     15       15
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій             0
ХIV Культурно-просвітницька робота              
14 Тематичні виставки, перегляди:                
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 90 155 56 32 76 20 429
14.1.2 Представлено документів 6000 3373 2200 1560 3400 980 17513
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:             0
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 15 28   7 10   60
14.2.2 Представлено документів   501   750 450   1701
14.3 Бібліографічні огляди:             0
14.3.1 Тем 10 45 14 4 12 8 93
14.3.2 Прочитано   45 14 4 12 16 91
14.4 Кількість масових заходів 45 34 64 5 12 5 165
ХV. Довідково-інформаційне обслуговування              
15.1.1 К-сть абонентів ВРІ 30 641 32 4   5 712
15.1.2 К-сть тем ВРІ 40 671 32 4   10 757
15.1.3 К-сть абонентів ДОК 19 54 3 3   6 85
15.1.4 К-сть тем ДОК 12 96 9 3   8 128
15.2 Виконано довідок, всього 28000 6387 35710 3800 4550 5000 83447
15.2.1 у т.ч. тематичних 8000 4417 32000 2900 4550 5000 56867
15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) 1000/40 1500/500 500 100   20 620
15.3. Виконано в автоматизованому режимі 28000 1260   1200 4500 5000 39960
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою 150 30         180
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби http://lib.khnu.km.ua/
virt_dovidka/for_chit/
index1.php
http://library.kpnu.
edu.ua/help/
         
15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців 20 39 26 4 14 5 108
15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 2 4 10   2 2 20
15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків   4 10   2   16
15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі 2 3     2 2 9
XVI. Формування інформаційної культури              
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 100 87 16 8 33/11 100 311
16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:              
16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 50 25   4 33 50 162
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ. 50 25     11 50 136
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 20 14   3   20 57
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ. 20 14       20 54
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет.   13   1     14
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.   13         13
XVII Науково-дослідна та науково-методична робота              
17.1 Кількість тем наукових робіт 2 3 1     3 9
17.2 Назви тем наукових робіт     Будинок духовної семінарії ХІХ століття – як пам’ятка архітектури Подільського державного аграрно-технічного університету: історична ретроспектива        
17.3 Проведено конференцій 1   3   1   5
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці             0
17.5 Проведено інших заходів             0
17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 4 5 12   10 2 33
17.7 К-сть публікацій 5 5 12   10 2 34
XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ)              
18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 3856 2197,2 1400 450 330 780 9013,2
18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 2328 1252,4 800 100 120 490 5090,4
18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 1323 944,8 600 200 200 290 3557,8
18.2 Кількість абонементів 3 4 3 1 1 1 13
18.3 Кількість читальних залів 5 9 4 1 3 4 26
18.4 Місць для читачів 450 630 360 120 120 120 1800
XIX. Технічна характеристика приміщень              
19.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.) фасад бібліотеки
2100 м2
          2100
19.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)             0
XX. Кількість технічних засобів              
20.1 Кількість  комп’ютерів 64 50 18 19 20 65 236
20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 3 1   1   2 7
20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 60 50   19 20 65 214
20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 40 30   11 10 5 96
20.2.2          АРМ для користувачів 20 19   8 10 60 117
20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 64 50 18 19 15 65 231
20.3.1 у т.ч. для користувачів 20 19   19   60 118
20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 30 8   4 6 5 53
20.4.1 у т.ч. сканерів 6 1   2 2 1 12
20.4.2          принтерів 19 3 1 2 8 2 35
20.4.3          копірів 4       4 1 9
20.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1 4       1 6
20.5 Кількість телефонних номерів 1 1 5 1 1 1 10
20.6 Кількість факсів 0       1 1 2
20.7 Використання технологій WI-FI так/ні так так так так так так 6
20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека     4
ХХI. Фінансові витрати на:              
21.1 Придбання книг 100000 199000   50000 10000 150000 509000
21.2 Передплату періодичних видань 100000 200000   30000 50000 45000 425000
21.3 Передплату баз даних 8000       6000   14000
21.4 Інші витрати             0
ХХII. Отримано дари              
22.1 Книг (примірників)   2300   100 1000 100 3500
22.2 Книг (на суму)   125000     25000 7900 157900
22.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць)         10   10
22.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму)         50000   50000
22.5 Інше (сума)             0
ХХІII. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)              
23.1 Кількість штатних одиниць              
23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 42 46 14 12 10 5 129
23.3 з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)              
23.3.1 Повна вища освіта   41 2 12 10 5 70
23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна   11 6 11   5 33
23.3.2 Базова вища освіта   8   4     12
23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна   8 8 1     17
23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища)       1     1
23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна              
23.3.4 Повна загальна середня освіта         10   10
23.4 за стажем              
23.4.1 До 3 років   3         3
23.4.2 3-9 років   10 1 2 4 1 18
23.4.3 10-20 років   9 11 5 5 3 33
23.4.4 Понад 20 років   24 2 5 5 1 37
23.4.5 Працюють повний робочий день   35 14 12 10 5 76
ХХIV. Відносні показники              
25.1 Обертаність 1,35 0,2 0,6 4,9 1,8 1,7 1,75
25.2 Книгозабезпеченість 68,1 173 36 42,2 61,4 40 70,11
25.3 Читаність 67,7 35,5 67,2 207 100 60,5 89,65
25.4 Відвідуваність 13,5 12,6 67,8 41 39,8 18 32,11