Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2015 рік

Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Всього
ПІБ керівника бібліотеки Айвазян Олена Борисівна Климчук Людмила Вікторівна Циганок Ольга Миколаївна Дитинник Людмила Вікторівна Вінскевич Алла Йосипівна Івах Ольга Станіславівна  
E-mail бібліотеки library_HNU@ukr.net biblioteka-kpnu@rambler.ru LibriaryPDATU@ukr.net lvdytynnyk@ukr.net library@univer.km.ua biblioteka.hktei@mail.ru  
ПІБ ректора ВНЗ в.о. ректора Скиба Микола Єгорович Копилов Сергій Анатолійович Іванишин Володимир Васильович Шоробура Ірина Михайлівна Омельчук Олег Миколайович в.о. ректора Коваль Людмила Миколаївна  
E-mail ректора rector@khnu.km.ua rector@khnu.km.ua rector@khnu.km.ua  rector@khnu.km.ua  info@univer.km.ua info@xktei.km.ua  
Група за оплатою праці 1 3 3 3 4 5  
Бібліотечні фонди            
Всього примірників 619333 1003473 635382 123010 70728 100947 2552873
За видами            
Книг 476359 821239 548961 122745 61905 81914 2113123
Періодичних видань  42581 154418 86421 1719 10133 17592 312864
у т.ч. журналів – примірників 42027 119880   1611 10022 6035 179575
у т.ч. газет – річних комплектів 554 34538   108 111 32 35343
Електронних видань 9010 27780 107   100 1438 38435
у т.ч. документів на змінних носіях  1086 780 107 137 100 235 2445
у т.ч. мережних локальних документів  7924 27000 0     1203 36127
Рідкісних та цінних документів 1160 27533 820 26   0 29539
Неопублікованих документів 3831   238     0 4069
За мовами            
Державною мовою 166506 382722   51834 42888 82438 726388
Російською мовою 431442 551891   6914 29250 18509 1038006
Іноземними мовами 15375 41860 2758 2534 27630 18509 108666
За цільовим призначенням            
Наукових видань 167118 358346   3261 4300 9521 542546
Навчальних видань 301478 470589 163302 71706 65567 84161 1156803
у т.ч. в електронній формі 4666 780 107 136 100 1438 7227
Літературно-художніх видань 44404 147538   47906 2271 7285 249404
Надійшло документів            
Всього примірників 3241 6000 1281 1901 1410 3641 17474
Всього назв 1143 2500 484 466 300 477 5370
За видами            
Книг – примірників  1278 9014 1203 1032 1000 1899 15426
Книг – назв 696 1590 547   255 372 3460
Періодичних видань  1470 1950 78 869 410 1231 6008
у т.ч. журналів – примірників 1450 1900 831 1000 400 1207 6788
у т.ч. газет – річних комплектів 20 50 38 100 10 24 242
Електронних видань – примірників / назв 654/647 5014/5012 107/107 9/9 0   5784/5775
у т.ч. документів на змінних носіях  – примірників / назв 28/21 14/12 107/107 9/9 0 25/25 183/174
у т.ч. мережних локальних документів  626 5000     0 250 5876
Неопублікованих документів – примірників 248       0   248
За мовами            
Державною мовою – примірників 2673 1830 1185 1574 1390 3515 12167
Російською мовою – примірників 400 600 13 13 20 126 1172
Іноземними мовами – примірників 568 70 5 201 20 0 864
За цільовим призначенням            
Наукових видань – примірників 1290 1670 249 328 50 766 4353
Навчальних видань – примірників 1399 3526 608 334 1360 2611 9838
у т.ч. в електронній формі 310 19 9 9   25 372
Літературно-художніх видань – примірників 379 394 37 263   14 1087
Обмінний фонд            
Всього примірників 739 5625 6148 427   0 12939
у т.ч. надійшло примірників 56 191       0 247
у т.ч. передано примірників 578 78 19 505   0 1180
Вибуло примірників, всього 7691 1062 579   2500 0 11832
Користувачі            
Всього читачів за єдиним обліком 8932 5682 5425 2005 1710 2300 26054
Студентів 7927 4967 4530 1833 1330 1812 22399
Сторонніх 33 72 236 12 145 488 986
К-сть віддалених користувачів 117615 4800 0 0 0 0 122415
Обслуговано всіма структурними підрозділами 33998 14240 17130 6593 3400 3208 78569
Кількість відвідувань            
Всього 543462 95138 193710 79834 70200 50903 1033247
у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту бібліотеки 420775 60165 5481 8547 6480   501448
у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 5287 3105 1382 1371 820 750 12715
Видано документів            
Всього примірників 853658 158284 368300 231082 354500 148525 2114349
За видами            
Книг 208962 111070 275604 159108 264065 103967 1122776
Періодичних видань  229923 47214 79813 71974 90435 44558 563917
у т.ч. журналів – примірників 144611 37022     90334 31190 303157
у т.ч. газет  85203 10192     111 13368 108874
Електронних видань  120223 23766     0 2645 146634
у т.ч. документів на змінних носіях  93 2315   1265 0 300 3973
у т.ч. мережних локальних документів  120130 17685     0 2345 140160
Рідкісних та цінних документів 621 2825 823   0 0 4269
Неопублікованих документів 9574           9574
За мовами            
Державною мовою 333198 116781 245380 219451 304700 118824 1338334
Російською мовою 102879 35974 7324 5324 49610 29701 230812
Іноземними мовами 19631 5529 3307 6307 49800 625 85199
За цільовим призначенням            
Наукових видань 189278 56454 23938 23938 77350 44258 415216
Навчальних видань 272541 98085 184225 184225 276650 89408 1105134
у т.ч. в електронній формі 80399 20000 1943 1943 0 2645 106930
Літературно-художніх видань 12970 5066 29048 290480 500 14859 352923
МБА та ЕДД (електронна доставка документів)            
К-сть абонентів МБА 15 0 5 0 0 0 20
К-сть документів, отриманих з інших бібліотек 51 0 10 0 0 0 61
у т.ч сторінок електронних копій 275 0   0 0 0 275
К-сть виданих документів іншим бібліотекам 3 0 15 0 0   18
у т.ч. сторінок електронних копій 13 0   0 0 0 13
Культурно-просвітницька робота            
Тематичні виставки, відкриті перегляди:                
Загальна кількість виставок, переглядів 99 171 55 57 32 32 446
Представлено документів 6030 5012 1792 1824 750 1281 16689
у т.ч. Віртуальні виставки:                               
Загальна кількість віртуальних виставок 22 30 0 8 32 32 124
Представлено документів 698 641 0 544 750 1281 3914
Бібліографічні огляди:            
Тем 10 54 5 12 4 11 96
Прочитано 10 54 12 12 4 12 104
Кількість масових заходів 46 47 64 15 5 13 190
Довідково-інформаційне обслуговування            
К-сть абонентів ВРІ 34 657 26 0 4 23 744
К-сть тем ВРІ 46 739 26 0 4 56 871
К-сть абонентів ДОК 19 48 7 0 3 7 84
К-сть тем ДОК 12 83 7 0 3 12 117
Виконано довідок, всього 28217 6707 35700 4512 3800 3068 82004
у т.ч. тематичних 8242 4142 32179 4512 2900 3068 55043
у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) 1177/38 1480/485 555/482   100/0 374/43 3686/1048
Виконано в автоматизованому режимі 28217 683 0 4512 1200   34612
у т.ч. "віртуальною довідковою службою" 156 9 0 2 0   167
К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців тощо 22 39 26 14 0 9 110
Кількість складених бібліографічних покажчиків 3 4 10 2 4 3 26
Кількість виданих бібліографічних покажчиків 0 1 10 2 0 0 13
у т.ч. в електронній формі 3 1 10 2 0 3 19
Електронні ресурси            
Бази даних              
К-ть придбаних (передплачених) БД 0 0 0   0 1 1
з них: повнотекстових   0 0     1 1
К-ть БД в режимі тестового доступу 0 0 0 8 0 0 8
К-ть власних БД 33 16 18 5 0 2 74
Обсяг власних БД (тис.записів) 940556 503019 220307 45384 0 37930 1747196
з них: записів у Електронному каталозі (тис.записів) 396043 490792 139150 45384 0 36727 1108096
К-сть введених записів до ЕК за рік 20002 26550 2981 4844 0 4403 58780
К-сть звернень до ЕК 24822 20000 300 586 0 79025 124733
К-сть оцифрованих документів за рік 626 7 0 9 0 250 892
у т.ч. сторінок        1859   3097 4956
Інституційний репозитарій            
Назва репозитарію       ElarKhNU ElarKPNU   Електронна бібліотека України ElibUkr      
URL репозитарію http://elar.khnu.
km.ua/jspui/
http://dspace.kpnu.
edu.ua:8080/jspui/
  http://oa.elibukr.org/
handle/1984/1777
     
К-сть представлених документів (записів) 4340 1500   31     5871
К-сть звернень 223300 9800   598     233698
Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ власний  на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ  
Адреса веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ http://library.kpnu.edu.ua/
view_cat.php?id=382
http://pdatu.edu.ua/
research-library.html
http://biblio.kgpa.km.ua/ http://univer.km.ua http://www.xktei.km.ua/
institut/struktura-institutu/biblioteka/
 
Формування інформаційної культури            
Програма в годинах 105 100 0 44 8 33 290
Загальна к-сть проведених занять 105 100 0 44 8 33 290
у т.ч. для студ. молодших курсів 86 46 0 33 4 31 200
у т.ч. для студ. старших курсів 19 21 0 11 3 2 56
у т.ч. для наук.- пед. працівників 0 33 0 0 1 0 34
Науково-дослідна та науково-методична робота            
Кількість тем наукових робіт 2 3 0 0 0 0 5
Назви тем наукових робіт 1       0 0 1
Проведено конференцій в бібліотеці 1 1 2 1 0 0 5
Проведено семінарів у бібліотеці     1 4 0 3 8
Проведено інших заходів         0 0 0
К-сть виступів на конференціях, семінарах 6 21 4 5 0 2 38
К-сть публікацій  8 21 10 10 0 1 50
Матеріально-технічна база (МТБ)            
Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 3856 2229,9 1400 330 450 780 9045,9
у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 2328 1285,1 800 120 100 490 5123,1
у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 1328 944,8 550 200 200 290 3512,8
Кількість абонементів 3 4 3 1 1 1 13
Кількість читальних залів 5 9 4 3 1 3 25
Місць для читачів в читальних залах 450 650 360 120 120 120 1820
Технічна характеристика приміщень            
Потребує капітального ремонту (кв.м.) фасад бібліотеки 2100 м2 0 0 0   0 2100
Перебуває в аварійному стані (кв.м.)   0 0 0 0 0 0
Кількість технічних засобів            
Кількість комп’ютерів 64 47 18 13 19 34 195
у т.ч. к-ть серверів 3 1     1 1 6
Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 60 47 18 8 19 33 185
у т.ч. АРМ для співробітників 40 27 3 8 11 3 92
АРМ для користувачів 20 19 15 5 8 30 97
К-сть комп. з доступом до Інтернету 64 46 18 15 19 34 196
К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 30 7 0 5 4 3 49
у т.ч. сканерів 6 1 0 1 2 2 12
         принтерів 19 2 1 4 2   28
         копірів 4 0 0 2 0   6
         БФП (багатофункціональні пристрої) 1 3 0 0 0 1 5
Кількість телефонних номерів 1 1 7 1 1 1 12
Кількість факсів 0 0 0 0 0 1 1
Використання технологій WI-FI  так / ні так так так так так так 6
Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека     4
Фінансові витрати на:            
Придбання книг 55197,55 6320,6 51906,53 2265 50000 68468,01 234157,69
Передплату періодичних видань 93964,9 180504,96 1991,97 22664,87 30000 48000 377126,7
Передплату баз даних 0 0 0 0 0 0 0
Інші витрати 0 0 0 0 0 0 0
Отримано дари            
Книг (примірників) 495 2228 446 440 100 28 3737
Книг (на суму) 29556,26 124049,47 10137,85 21671,2 7325,21 1652,31 194392,3
ПК та іншої комп. техніки (одиниць) 0 0 0 5 0 0 5
ПК та іншої комп. техніки (на суму) 0 0 0 46647,66 0 0 46647,66
Інше (сума) 0 0 0 0 0 0 0
Персонал бібліотеки            
Загальна к-сть працівників бібліотеки 42 46 14 10 12 5 129
             
Повна вища освіта 34 41 6 8 11 2 102
в т.ч. вища спеціальна 16 11 6 3 4 2 42
Базова вища освіта 8 8 8 1 1 3 29
в т.ч. базова спеціальна 8 8   1 1 3 21
Початкова вища освіта (неповна вища)             0
в т.ч. початкова спеціальна             0
Повна загальна середня освіта              
за стажем            
До 3 років 1 3         4
3-9 років 1 10 1 3 2 1 18
10-20 років 18 9 11 2 5 3 48
Понад 20 років 22 24 2 3 5 1 57
Працюють повний робочий день 30 29 14 8 12 5 98
Відносні показники            
Обертаність 1,39 0,16 0,6 1,8 4,9 1,5 1,72
Книгозабезпеченість 68,32 171 117,1 61,4 42,2 35,6 82,6
Читаність 68,72 27,9 67,8 96,7 207 45,2 85,55
Відвідуваність 13,76 10,1 35,7 39,8 41 22,1 27,07