Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек ВЗО
Хмельницького методичного об’єднання на 2015 рік
І. Повна

офіційна

назва

бібліотеки
Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Всього
ІІ. Група за оплатою праці  1 3 3 3 4 4  
ІІІ. Бібліотечні фонди
3. всього прим. 614800 971945 635989 130000 73717 102800 2529251
3.1. за видами:              
3.1.1. книг   818732 549437 125000 63842 86194 1643205
3.1.2. періодичних видань   152416 86552 1800 9775 15006 265549
3.1.2.1. у т.ч. журналів – примірників   117934 84602 1300 9675 14946 228457
3.1.2.2. у т.ч. газет-
річних комплектів
  34482 2059 300 100 60 37001
3.1.3. електронних видань   792 117 100 1600 2602
3.1.3.1. у т.ч. документів на змінних носіях   792 117 100 300 1309
3.1.3.2. у т.ч мережних
локальних документів
  22000 22000
3.1.4. мережні віддалені документи        
3.1.4. рідкісних та цінних документів   27533 815 30 28378
3.1.6. неопублікованих документів   2 2
3.2. за  мовами:              
3.2.1. державною   378321 128386 50500 44497 83797 685501
3.2.2. російською   551886 417580 70000 27600 18503 1085569
3.2.3. іноземними   41738 2804 2500 1620 500 49162
3.3. за цільовим призначенням:              
3.3.1.  наукових видань   356820 350200 3000 4250 10350 724620
3.3.2. навчальних видань   468067 163302 72000 67096 85065 855530
3.3.2.1. у т.ч. в електронній
формі
  762 117 100 1300 2279
3.3.3. літературно-художніх
видань
  147196 32250 50000 2271 7385 239102
IV.  Надійшло  документів
4. Всього примірників 6000 6000 1309 4500 2510 3350 23669
4. Всього назв 1800 2500 310 1500 350 670 7130
4.1. за видами:              
4.1.1. книг-примірників   4000 1100 4000 2000 1061 12161
4.1.2. книг – назв     280 1000 290 650 2220
4.1.3. періодичних видань   1950 209 300 510 1897 4866
4.1.3.1. у т.ч. журналів –
примірників
  1900 170 500 1750 4320
4.1.3.2. у т.ч. газет –
річних комплектів
  50 19 10 180 259
4.1.4. електронних видань –
прим./назв
  50 10/10 100/100 392 552/110
4.1.4.1. у т.ч. документів на змінних носіях – прим./назв   50 10/10 60/10
4.1.4.2. у т.ч. мережних
локальних документів
  6000 6000
4.1.5. мережні віддалені документи      
4.1.6. неопублікованих
документів (прим.)
  5   5
4.2. за мовами:              
4.2.1. державною мовою –
примірників
  1830 1029 1000 2460 420 6739
4.2.2. російською   600 61 100 50 200 1011
4.2.3. іноземними   70 10 500 50 630
4.3. за цільовим призначенням:              
4.3.1. наукових видань – примірників 1500 1600 320 250 50 996 4716
4.3.2. навчальних видань –
примірників
3000 4050 629 2000 2460 2254 14393
4.3.2.1 у т.ч. в електронній
формі
  20 120 100 392 632
4.3.3. літературно-художніх
  видань
200 350 25 500 100 1175
V. Обмінний фонд
5. всього примірників 1100 5732 6175 13007
5.1. у т.ч. надійшло прим. 60 220 820
5.2. у т.ч. передано примірників 100 50 150
VІ. Вибуло примірників, всього 5900 2000 200 1000 3000 1500 13600
VІІ. Користувачі
7.1. всього читачів за єдиним
обліком
10300 8600 5425 3000 1815 2500 31640
7.1.1.  студентів 8200 7400 4530 2500 1470 2259 26359
7.1.2.  сторонніх 200 140 146 100 130 241 957
7.2.  к-сть віддалених користувачів 150000 5240 155240
7.3. обслуговано всіма
структурними підрозділами
33700 22936 17120 9000 3600 4550 90906
VIII.  Кількість відвідувань
8. всього 606500 128200 193550 80000 77290 35000 1120540
8.1. у т.ч. к-сть звернень до
веб-сайту б-ки
480000 75000 10000 1300 566300
8.2. у т.ч. к-сть відвідувань
масових  заходів
5500 5000 2500 2500 820 2000 18320
IX. Видано документів
9. всього прим. 660000 353000 368200 300000 361100 156456 2198756
9.1. за видами:              
9.1.1. книг   264558 246000 200000 273276 142097 1125931
9.1.2. періодичних видань   88442 122000 80000 87382 6625 384449
9.1.2.1. у т.ч. журналів –
примірників
  70948   75000 87292 6550 239790
9.1.2.2. у т.ч. газет –
річних комплектів
  17494   70 90 75 17729
9.1.3. електронних видань   30000 280 2000 7734 40014
9.1.3.1. у т.ч. документів на
змінних носіях
  185 280 442 907
9.1.3.2. у т.ч. мережних
локальних документів
  30000 30000
9.1.4. мережні віддалені
документи
     
9.1.5. рідкісних та цінних
документів
  9000 70 100 9170
9.1.6. неопублікованих
документів
  10 10
9.2. за мовами:              
9.2.1. державною мовою   259220 280000 200000 294345 155235 1188800
9.2.2. російською мовою   88322 86000 12000 66555 1021 635902
9.2.3. іноземними  мовами   5528 2200 10000 200 200 18128
9.3. за цільовим призначенням              
9.3.1. наукових видань   120000 120000 20000 89920 15000 364920
9.3.2. навчальних видань   257000 234500 160000 270470 132456 1054426
9.3.2.1. в т.ч. в  електронній
формі
  19000 280 3000 22280
9.4. літературно-художніх
видань
  20000 13000 25000 710 9000 67710
Х. МБА та ЕДД (електронна
доставка документів)
10.1. к-сть абонентів МБА 20 5 25
10.2. к-сть документів,
отриманих з інших бібліотек
50 10 60
10.2.1. у т.ч. сторінок
електронних копій
   
10.3.  к-сть виданих
документів іншим б-кам
  15 15
10.3.1. у т.ч. сторінок
електронних копій
   
ХІ. Культурно-просвітницька
робота
11.1. тематичні виставки,
відкриті перегляди:
             
11.1.1. загальна кількість виставок, переглядів 90 151 58 57 27 19 402
11.1.2. представлено документів 6000 3168 3000 2800 395 970 16333
11.2. у т.ч. Віртуальні виставки              
11.2.1. загальна кількість віртуальних виставок 25 31 10 27 93
11.2.2. представлено документів   411 320 300 1031
11.3. бібліографічні огляди              
11.3.1. тем 10 60 11 12 4 8 105
11.3.2. прочитано   60 11 12 4 17 104
11.4. кількість масових заходів 48 50 38 12 5 5 158
ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування
12.1.1. к-сть абонентів ВРІ 11 635 26 4 4 680
12.1.2. к-сть тем ВРІ 23 684 26 4 10 747
12.1.3. к-сть абонентів ДОК 17 84 12 3 6 122
12.1.4. к-сть тем ДОК 12 131 19 3 8 173
12.2. виконано довідок, всього 28000 7055 35650 4500 3700 5125 84030
12.2.1.  у т.ч. тематичних 8000 4591 35000 4500 2800 5125 60016
12.2.2.  у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) 400 1500/1380 80 70 80 11 2141/1380
12.3. виконано в автоматизованому режимі 28000 1285 10000 4500 1100 5125 50010
12.3.1. в т.ч. "віртуальною довідковою службою" 400 50 1099 1549
12.4. к-сть днів інформації, кафедр, дипломника, фахівців тощо 24 28 25 14 4 7 102
12.5.  к-сть складених бібліографічних покажчиків 2 5 10 1 2 20
12.6. к-сть виданих бібліографічних покажчиків 4 2 1 7
12.6.1.  у т.ч. в електронній формі 2 3 10 1 2 18
ХІІІ. Електронні ресурси
13.1. Бази даних 32 20 18 2 3 75
13.1.1. к-сть придбаних (передплачених) БД 1 1
13.1.1.1. з них: повнотекстових 10 3 2 1 16
13.1.2. к-сть БД в режимі тестового доступу 2 2
13.1.3.  к-сть  власних БД 18 19 18 2 3 60
13.2.  обсяг власних БД (тис.записів) 461000 540000 159169 50000 27000 120439 1357608
13.2.1. з них: записів у ЕК (тис. записів) 391000 537000 136169 50000 27000 116339 1257508
13.2.2. к-сть введених записів до ЕК за рік   52000 1500 10000 1200 8900 73600
13.2.3.  к-сть звернень  до ЕК   29000   1000 5500 142400 177900
13.3. к-сть оцифрованих документів за рік   7 10000 500 10507
13.3.1. у т.ч. сторінок   2600 2600
13.4. Інституційний репозитарій              
13.4.1.  назва репозитарію Інституційний репозитарій
ElarKhNU
Інституційний репозитарій ElarKРNU Електронна бібліотека
України ElibUkr
2
13.4.2.  URL репозитарію http://lib.khnu.km.ua:
8080/jspui/?locale=uk
http://library.kpnu.edu.ua/
view_cat.php?id=382
http://oa.elibukr.org/
handle/1984/1777
 
13.4.3. к-сть представлених  документів (записів) 3000 800 150 3950
13.4.4. к-сть звернень     150 150
13.5. Бібліотечний веб-сайт  (власний/на сайті  ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ 3/3
13.5.1. адреса веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ www.librare.kpnu.edu.ua http://pdatu.edu.ua/
research-library.html
http://biblio.kgpa.km.ua http://univer.km.ua http://www.xktei.km.ua/
institut/struktura-institutu/biblioteka/
 
ХІV. Формування інформаційної культури
14.1. програма в годинах 100 82 15 44 2 100 359
14.2. загальна к-сть проведених занять 100 82 15 44 10 100 351
14.2.1. у т.ч. для студ. молодших курсів 80 54 14 44 6 100 298
14.2.2. у т.ч. для студ. старших курсів 20 25 1 4 40 90
14.2.3. у т.ч. для наук.-пед. працівників 3 1 1 10 15
ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота
15.1. Кількість тем наукових робіт 2 3 3 8
15.2. назви тем наукових робіт      
15.3. проведено конференцій в бібліотеці 1 1 1 3
15.4. проведено семінарів у бібліотеці 1 2 3
15.5. проведено інших заходів  
15.6. к-сть виступів на конференціях, семінарах 10 30 10 10 5 65
15.7. к-сть публікацій 5 40 10 1 56
ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)
16.1. загальна площа приміщень бібліотеки (м.кв.) 4656 3256,55 1400 330 450 780 10872,55
16.1.2. у т.ч. площа для зберігання фондів (м.кв.) 2841 1802 800 120 100 490 6153
16.1.3. в т.ч. площа для обслуговування користувачів  (м.кв.) 1815 1454,55 600 200 200 290 4559,55
16.2. к-сть абонементів 3 4 3 1 1 1 13
16.3. к-сть чит. залів 7 9 4 3 1 4 28
16.4. місць для читачів в читальних залах 650 670 360 120 120 120 2040
ХVІІ. Технічна характеристика приміщень
17.1. потребує капітального ремонту (м.кв.) Фасад бібліотеки 2100 2100 м.кв.
17.2. перебуває в аварійному стані (м.кв.)  
ХVІІІ. Кількість технічних засобів
18.1. кількість  комп’ютерів 64 47 19 20 19 65 234
18.1.1. у т.ч. к-сть серверів 3 1 1 1 2 8
18.2. кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 61 47 19 20 19 65 231
18.2.1. у т.ч. АРМ для співробітників 39 27 2 10 11 5 94
18.2.2. АРМ для користувачів 22 19 17 10 8 60 136
18.3. к-сть комп’ютерів, з доступом до Інтернету 64 46 19 20 19 65 233
18.4. кількість копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 29 7 5 4 5 50
18.4.1. у т.ч. сканерів 6 1 2 2 1 12
18.4.2. принтерів 20 2 1 8 2 2 35
18.4.3. копірів 3 4 1 8
18.4.4. БФП (багатофункціональні пристрої) 1 3 1 5
18.5. кількість телефонних номерів 1 2 3 1 1 1  
18.6. кількість факсів 1 1 2
18.7. Використання технологій WI-FI  так/ні так так так так так так 6
18.9. Наявність ліцензованого бібліотечної системи (вказати назву) УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека 4
ХІХ. Фінансові витрати на:
19.1. придбання книг 100000 100000 30000 50000 50000 150000 480000
19.2. передплату період. видань 70000 200000 20000 50000 30000 44000 414000
19.3. передплату баз даних 1800 6000 7800
19.4. інші витрати    
ХХ. Отримано дари
20.1. книг (примірників)   2300 250 1000 350 100 4000
20.2. книг (суму)   55000 16000 20000 6500 97500
20.3. ПК та іншої комп. техніки (к-сть одиниць)    
20.4. ПК та іншої комп. техніки (на суму)    
20.5. інше  (сума)    
ХХІ. Персонал бібліотеки
21.1. загальна к-сть працівників бібліотеки 45 47 14 15 14 7 142
21.2. з них  за освітою:              
21.2.1. повна вища освіта   41 6 12 12 7 78
21.2.1.2. в т.ч. вища спеціальна   11 2 5 7 25
21.2.2. базова вища освіта   8 2 1 11
21.2.2.1. в т.ч. базова спеціальна   8 8 2 1 19
21.2.3.  початкова вища (неповна вища)    
21.2.3.1. в т.ч. початкова спеціальна      
21.2.4. повна загальна середня освіта   12 12
21.3. за стажем:              
21.3.1. до 3 років   3 3 6
21.3.2. 3-9 років   9 1 8 6 2 26
21.3.3. 10 – 20 років   14 11   3 4 32
21.3.4. понад 20 років   21 2 11 5 1 40
21.3.5. працюють повний робочий день   30 14 11 14 7 76
ХХІІ. Відносні показники
22.1. обертаність  0,85 0,36 0,6 1,8 4,9 1,6 1,69
22.2.  книгозабезпеченість 60 113 117,2 57,6 40,6 40 71,4
22.3. читаність 50 41 67,2 92 199 60,5 84,95
22.4. відвідуваність 11 15 35,6 31,2 43 18 25,6