Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2014 рік
І. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту  
Всього
ІІ. Група за оплатою праці  
1
 
3
 
3
 
3
 
4
 
4
 
ІІІ. Бібліотечні фонди 
3. всього прим. 614773 967945 634680 124810 71207 99450 2512865
3.1. за видами:              
3.1.1. книг 475702 816735 548337 125000 61842 86194 2113810
3.1.2. періодичних видань 41456 150463 86343 1565 9265 15006 304098
3.1.2.1. у т.ч. журналів – примірників 40905 116031   1298 9175   167409
3.1.2.2. у т.ч. газет- річних комплектів 551 34432   267 90   35340
3.1.3. електронних видань 8356 747 107 137 100 1208 10655
3.1.3.1. у т.ч. документів на змінних носіях 1058 747 107 137 100 229 2378
3.1.3.2. у т.ч мережних локальних документів 7298 17500 24798
3.1.4. рідкісних та цінних документів 27533 800 25 28358
3.1.5. неопублікованих документів 3583 238 3821
3. 2. за мовами:              
3.2.1. державною 169855 373971   50260 42037 80935 717058
3.2.2. російською   432619 552452   6901 27550 18503 1038025
3.2.3. іноземними   12297 41522   2333 1620 12 57784
3.3. за цільовим призначенням:              
3.3.1. наукових видань 166517 355082   2933 4175 9354 538061
3.3.2. навчальних видань 306231 465997 162563 71372 64661 82811 1153635
3.3.2.1. у т.ч. в електронній формі 4374 500 137 100 1208 6319
3.3.3. літературно-художніх видань 43970 146866   48256 2271 7285 248648
IV. Надійшло документів
4. Всього примірників 3685 4661 1076 10349 930 1950 22651
4. Всього назв 1190 1404 573 132 248 390 3937
4.1. за видами:              
4.1.1. книг – примірників 1721 2352 1042 1045 428 1213 7801
4.1.2. книг – назв 662 1137 566 300 193 94 2952
4.1.3. періодичних видань 1375 2256 34 197 502 729 5093
4.1.3.1. у т.ч. журналів – примірників 1357 2189 30 61 493   4130
4.1.3.2. у т.ч. газет – річних комплектів 18 67 4 136 9   230
4.1.4. електронних видань – прим./назв 780 53 9 8 850
4.1.4.1. у т.ч. документів на змінних носіях – прим./назв 45/45 53 9 8 45/115
4.1.4.2. у т.ч. мережних локальних документів 735 6450 7185
4.1.5. неопублікованих документів 259 259
4.2. за мовами:              
4.2.1. державною мовою – примірників 3270 4127 831 896 1935 11059
4.2.2. російською 359 447 82 34 3 925
4.2.3. іноземними   55 87   181 12 335
4.3. за цільовим призначенням:              
4.3.1. наукових видань – примірників 1282 1650 305 214 21 942 4414
4.3.2. навчальних видань – примірників 1827 2672 490 1955 909 997 8850
4.3.2.1. у т.ч. в електронній формі 459 20 9 8 496
4.3.3. літературно-художніх видань 158 339 23 7173 11 7704
V. Обмінний фонд
5. всього примірників 1624 5512 6167 13303
5.1. у т.ч. надійшло прим. 0 215 215
5.2. у т.ч. передано примірників 0 24 7 31
VІ. Вибуло примірників, всього 6921 2856 306 8425 300 18808
VІІ. Користувачі
7.1 всього читачів за єдиним обліком 10301 8661 5423 2167 1811 2362 30725
7.1.1. студентів 8689 6885 4560 1874 1469 2100 25577
7.1.2. сторонніх 57 147 210 12 130 262 818
7.2. к-сть віддалених користувачів 144338 5236 149574
7.3. обслуговано всіма структурними підрозділами 34490 22936 17115 8165 3591 8548 94845
VIII. Кількість відвідувань
8. всього 621797 123501 193500 67673 77206 34192 1117869
8.1. у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту б-ки 497440 65609 9736 1280 574065
8.2. у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 124357 4084   1964 815 1368 132590
IX. Видано документів
9. всього прим.   737706 335289 375200 217379 361007 138132 2164713
9.1. за видами:              
9.1.1. книг 225877 211166 276827 132202 272600 126037 1244709
9.1.2. періодичних видань 268693 89611 88496 69873 87969 5072 609714
9.1.2.1. у т.ч. журналів – примірників 176901 75720 81407   87879   421907
9.1.2.2. у т.ч. газет – річних комплектів 91792 13891 7089   90   112862
9.1.3. електронних видань  127468 27002 1143 7023 162636
9.1.3.1. у т.ч. документів на змінних носіях 98 1143 438 458 2137
9.1.3.2. у т.ч. мережних локальних документів 127370 27002 154372
9.1.4. рідкісних та цінних документів 0 7510 815 8325
9.1.5. неопублікованих документів 2212 2212
9. 2.  за мовами:              
9.2.1. державною мовою 367412 239865 254830 179911 294174 136977 1473169
9.2.2. російською мовою 112732 88322 110210 7156 66572 1021 386013
9.2.3. іноземними мовами  25576 7102 10160 16152 261 134 59385
9.3. за цільовим призначенням              
9.3.1. наукових видань 223652 112132   20938 90039 12003 458764
9.3.2. навчальних видань 336249 207920   154225 270243 19036 987673
9.3.2.1 в т.ч. в електронній формі 77190 15565 1143 7023 100921
9.4. літературно-художніх видань 9833 15237   28048 725 7093 60936
Х. МБА та ЕДД (електронна доставка документів)
10.1. к-сть абонентів МБА 15 5 20
10.2. к-сть документів, отриманих з інших бібліотек 38 10 48
10.2.1. у т.ч. сторінок електронних копій   446 446
10. к-сть виданих документів іншим б-кам 0 15 15
10.3.1. у т.ч. сторінок електронних копій   0 0
ХІ. Культурно-просвітницька робота
11.1. тематичні виставки, відкриті перегляди 94 197 52 56 30 19 448
11.1.1. загальна кількість виставок, переглядів 94 197 52 58 30 19 448
11.1.2. представлено документів 6014 4311 1823 2039 625 173 14985
11.2. у т.ч. Віртуальні виставки              
11.2.1. загальна кількість віртуальних виставок 23 29 6 15 73
11.2.2. представлено документів 729 956 148 230 2063
11.3. бібліографічні огляди              
11.3.1. тем 10 59 34 12 4 17 136
11.3.2. прочитано 10 59 34 12 4 17 136
11.4. кількість масових заходів 48 50 60 15 5 5 183
ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування
12.1.1. к-сть абонентів ВРІ 11 609 26 4 23 673
12.1.2. к-сть тем ВРІ 23 686 26 4 23 762
12.1.3. к-сть абонентів ДОК 17 75 3 3 39 137
12.1.4. к-сть тем ДОК 12 117 11 3 39 182
12. 2. виконано довідок, всього 28106 8038 35650 4412 3500 4913 84619
12.2.1. у т.ч. тематичних 8095 4843 31720 4412 2700 4613 56383
12.2.2. у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) 512 1573/624 521 117 75 36 2834/624
12.3. виконано в автоматизованому режимі 28106 1180 4412 1000 4913 39611
12.3.1. в т.ч. "віртуальною довідковою службою" 324 324
12. 4. к-сть днів інформації, кафедр, дипломника, фахівців тощо 29 28 26 14 8 7 112
12. 5. к-сть складених бібліографічних покажчиків   2 5 12 1 1 1 22
12.6. к-сть виданих бібліографічних покажчиків 0 3 12 15
12. 6.1 у т.ч. в електронній формі 2 5 1 1 1 10
ХІІІ. Електронні ресурси
13.1. Бази даних              
13.1.1. к-сть придбаних (передплачених) БД 1 18 16 3 38
13.1.1.1. з них: повнотекстових 1 2 1 4
13.1.2. к-сть БД в режимі тестового доступу 0 2 2
13.1.3. к-сть власних БД 31 17 16   2 3 69
13.2. обсяг власних БД (тис.записів) 444521 465028 21500   26300 33570 990919
13.3. Електронний каталог              
13.2.1. з них: записів у ЕК (тис. записів) 376521 464788 133169 40409 26300 107439 1148626
13.2.2. к-сть введених записів до ЕК за рік 20317 49179 6000 4482 1000 8849 89827
13.2.3. к-сть звернень до ЕК 31046 27002 483 5000 138456 201987
13.3. к-сть оцифрованих документів за рік 15 6 325 346
13.3.1. у т.ч. сторінок
13.4. Інституційний репозитарій                 
13.4.1. назва репозитарію ElarKhNU ElarKРNU Електронна бібліотека України ElibUkr 3
13.4.2. URL репозитарію http://lib.khnu.km.ua:
8080/jspui/?locale=uk
http://library.kpnu.edu.ua/
view_cat.php?id=382
http://oa.elibukr.org/
handle/1984/1777
3
13.4.3. к-сть представлених документів (записів)  2488   2488
13.4.4. к-сть звернень 138100         138100
13.5. Бібліотечний веб-сайт (власний/на сайті ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ 3/3
13.5.1. адреса веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ www.librare.kpnu.edu.ua http://www.pdatu.edu.ua/
research-library.html
http://biblio.kgpa.km.ua/ http://univer.km.ua http://www.xktei.km.ua/
institut/ struktura-institutu/biblioteka/
 
ХІV. Формування інформаційної культури
14.1. програма в годинах 109 82 44 2 60 297
14.2. загальна к-сть проведених занять 109 82 44 11 60 306
14.2.1. у т.ч. для студ. молодших курсів 82 54 44 6 30 216
14.2.2. у т.ч. для студ. старших курсів 27 25 4 20 76
14.2.3. у т.ч. для наук.-пед. працівників 0 3 1 10 14
ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота
15.1. Кількість тем наукових робіт 2 3 1 6
15.2. назви тем наукових робіт 1.Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття;
2. Бібліотека університету: витоки та сучасність;
1. 140-річчя від дня народження С. Сірополка та його внесок у бібліотекознавство;
2. Удосконалення проце-
су формування і використання електрон. інформац. ресурсу;
3.Удосконалення форм і методів бібліограф. інформування користувачів.
  5
15.3. проведено конференцій в бібліотеці  1 2 1 1 5
15.4. проведено семінарів у бібліотеці 1 1
15.5. проведено інших заходів 1 1
15.6. к-сть виступів на конференціях, семінарах   7 20 6 4 37
15.7. к-сть публікацій 3 8 8 1 20
ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)
16.1. загальна площа приміщень бібліотеки (м.кв.) 4656 3256,55 14000 330 450 780 23472,55
16.1.2. у т.ч. площа для зберігання фондів (м.кв.)    2841 1802 800 120 100 490 6153
16.1.3. в т.ч. площа для обслуговування користувачів (м.кв.) 1815 1454,55 600 200 200 290 4559,55
16.2. к-сть абонементів 3 4 3 1 1 1 13
16.3. к-сть чит. залів 7 9 4 3 1 5 29
16.4. місць для читачів в читальних залах 650 670 360 120 120 150 2070
ХVІІ. Технічна характеристика приміщень  
17.1. потребує капітального ремонту (м.кв.) 2100-фасад б-ки 2100
17.2. перебуває в аварійному стані (м.кв.)
ХVІІІ. Кількість технічних засобів  
18.1. кількість комп’ютерів  64 47 19 10 19 35 194
18.1.1. у т.ч. к-сть серверів 3 1   1 1 1 7
18.2. кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 61 46 19 8 19 35 188
18.2.1. у т.ч. АРМ для співробітників   39 27 3 8 11 5 93
18.2.2. АРМ для користувачів 22 19 16 2 8 30 97
18.3. к-сть комп’ютерів, з доступом до Інтернету 64 46 19 10 19 35 193
18.4. кількість копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 29 7 4 4 5 49
18.4.1. у т.ч. сканерів 6 1 1 2 1 11
18.4.2. принтерів 19 2 1 2 2 2 28
18.4.3. копірів 3 2 1 6
18.4.4. БФП (багатофункціональні пристрої) 1 3 1 5
18.5. кількість телефонних номерів 1 2 7 1 1 12
18.6. кількість факсів
18.7. Використання технологій WI-FI так/ні так так так так так так 6
18.9. Наявність ліцензованого бібліотечної системи (вказати назву) УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека 4
ХІХ. Фінансові витрати на:
19.1. придбання книг   31494 7727 36712 16207 31445 136500 260085
19.2. передплату період. видань 51380 197069,28 33518,85 27715 36076 345759,13
19.3. передплату баз даних 1200 1200
ХХ. Отримано дари
20.1. книг (примірників) 527 2082 440 231 406 3686
20.2. книг (суму) 29060 52045 22085 12697,72 27232 143119,72
20.3. ПК та іншої комп. техніки (к-сть одиниць)
20.4. ПК та іншої комп. Техніки (на суму)
20.5. інше (сума)
ХХІ. Персонал бібліотеки
21.1. загальна к-сть працівників бібліотеки 44 47 14 11 14 5 135
21.2. з них за освітою:              
21.2.1. повна вища освіта 36 41 2 10 12 4 105
21.2.1.2. в т.ч. вища спеціальна 18 11 6 5 4 44
21.2.2. базова вища освіта 8 8 2 1 19
21.2.2.1. в т.ч. базова спеціальна 8 8 2 1 19
21.2.3. початкова вища (неповна вища) 7 1 8
21.2.3.1. в т.ч. початкова спеціальна 7 7
21.2.4. повна загальна середня освіта
21.3. за стажем:              
21.3.1. до 3 років 3 2 5
21.3.2. 3-9 років 2 9 1 4 6 1 23
21.3.3. 10 – 20 років 23 14 11 1 3 3 55
21.3.4. понад 20 років 19 21 2 3 5 1 51
21.3.5. працюють повний робочий день 32 30 14 9 14 5 104
ХХІІ. Відносні показники 
22.1. обертаність   0,84 0,35 0,6 1,7 5 1,4 1,6
22.2. книгозабезпеченість 59,69 111,7 117,1 57,6 39,3 40 70,8
22.3. читаність 50,35 38,7 69,2 100 199 58,5 85,9
22.4. відвідуваність   11,31 14,26 35,8 31,2 43 14 24,9