Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО на 2014 рік
І. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Всього
ІІ. Група за оплатою праці 1 3 3 3 4 4  
ІІІ. Бібліотечні  фонди
3. всього прим. 619000 966140 635496 120000 82332 99045 2522013
3.1. за видами:               
3.1.1. книг   817536 548608 16000 67589 84241 1533974
3.1.2. періодичних видань   150360 86888 1800 14613 14550 268211
3.1.2.1. у т.ч. журналів – примірників   115945 84603 1735 14523 14480 231286
3.1.2.2. у т.ч. газет- річних комплектів   34415 2285 65 90 70 36925
3.1.3. електронних видань   744 129 200 130 1100 2303
3.1.3.1. у т.ч. документів на змінних носіях   744 129 200 130 320 1523
3.1.3.2. у т.ч мережних локальних документів   16054 16054
3.1.4. рідкісних та цінних документів   27497 750 25 28272
3.1.5. неопублікованих документів   2 37 39
3.2. за  мовами:               
3.2.1. державною   374520 128282 50000 50513 80319 683634
3.2.2. російською      552614 417571 7000 30200 18426 1025811
3.2.3. іноземними   41506 2755 2500 1619 48380
3.3. за цільовим призначенням:                 
3.3.1. наукових видань    354185 350188 3000 4254 9067 720694
3.3.2. навчальних видань   467468 162706 66000 75807 82930 854911
3.3.2.1. у т.ч. в електронній формі   491 129 200 130 997 1947
3.3.3. літературно-художніх видань    146987 32204 50000 2271 7344 238806
IV. Надійшло  документів
4. Всього примірників 6000 6500 1579 4500 3630 3000 25209
4. Всього назв 1800 2500 340 1500 320 750 7210
4.1. за видами:              
4.1.1. книг – примірників   4300 1000 4000 2000 600 11900
4.1.2. книг – назв   1500 300 1200 230 200 3430
4.1.3. періодичних видань   2150 579 300 1600 2000 6629
4.1.3.1. у т.ч. журналів – примірників   2100 560 283 1025 1800 5768
4.1.3.2. у т.ч. газет — річних комплектів   50 19 17 575 200 861
4.1.4. електронних видань — прим./назв    50/50 5/5 100/100 30/30 200/200 385/385
4.1.4.1. у т.ч. документів на змінних носіях — прим./назв   50/50 5/5 100/100 50/50 205/205
4.1.4.2. у т.ч. мережних локальних документів   5000 5000
4.1.5. неопублікованих документів    2 2
4.2. за  мовами:                 
4.2.1. державною мовою – примірників   5300 930 1000 3530 2760 13520
4.2.2. російською   1100 61 100 100 240 1601
4.2.3. іноземними   100 9 500 609
4.3. за цільовим призначенням:              
4.3.1. наукових видань – примірників 1500 750 330 200 100 150 3030
4.3.2. навчальних видань – примірників 3000 5250 640 1000 3530 2640 16060
4.3.2.1. у т.ч. в електронній формі   20 129 200 200 549
4.3.3. літературно-художніх  видань 200 500 30 32 10 772
V. Обмінний фонд
5. всього примірників 1434 5556 6174 13164
5.1. у т.ч. надійшло прим. 60 300 360
5.2. у т.ч. передано примірників 100 65 165
VІ. Вибуло примірників, всього 5000 4000 150 3500 450 13100
VІІ. Користувачі   
7.1. всього читачів за єдиним обліком 10300 9100 5500 3000 1820 2400 32120
7.1.1. студентів 8200 7300 4570 2500 1475 2300 26345
7.1.2. сторонніх   200 120 206 100 132 100 858
7.2. к-сть віддалених користувачів 120000 6000 126000
7.3 обслуговано всіма структурними підрозділами 35000 26360 17125 4500 3714 3900 90599
VIII. Кількість відвідувань
8. всього 515000 223100 193465 80000 77654 35000 1124219
8.1. у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту  б-ки 380000 60000 5000 1320 446320
8.2. у т.ч. к-сть відвідувань масових  заходів 4500 5000 2000 2500 820 800 15620
IX. Видано документів
9. всього прим. 610000 397000 398338 300000 360943 355000 2421281
9.1. за видами:              
9.1.1. книг   257000 246274 200000 272620 280810 1256704
9.1.2. періодичних видань   95000 91639 80000 87883 88000 442522
9.1.2.1. у т.ч. журналів – примірників   67000     86400 87000 240400
9.1.2.2. у т.ч. газет — річних комплектів   28000     1526 1000 30526
9.1.3. електронних видань   35000 280 440 500 36220
9.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях   170 280   440 500 1390
9.1.3.2. у т.ч. мережних локальних документів   34830   34830
9.1.4. рідкісних та цінних документів   10000 65 10065
9.1.5. неопублікованих документів   10 10
9.2.  за мовами:              
9.2.1. державною мовою   293000 297615 200000 293041 346100 1429756
9.2.2. російською мовою   98000 91754 12000 67642 8900 278296
9.2.3. іноземними  мовами   6000 8969 10000 260 25229
9.3. за цільовим призначенням               
9.3.1. наукових видань   120000 139850 20000 90063 70050 439963
9.3.2. навчальних видань   257000 237550 160000 270104 283900 1208554
9.3.2.1. в т.ч. в  електронній формі   19000 280 20 250 19550
9.4. літературно-художніх видань   20000 14278 25000 776 800 60854
Х. МБА та ЕДД (електронна доставка документів)
10.1. к-сть абонентів МБА 20 5 8 33
10.2. к-сть документів, отриманих з інших бібліотек 50 10 45 105
10.2.1. у т.ч. сторінок електронних копій  
10.3. к-сть виданих документів іншим б-кам   20 48 68
10.3.1. у т.ч. сторінок електронних копій  
ХІ. Культурно-просвітницька робота
11.1. тематичні виставки, відкриті перегляди:              
11.1.1. загальна кількість виставок, переглядів 73 180 65 58 13 25 414
11.1.2. представлено документів 5000 4600 3000 2610 490 1250 16950
11.2. у т.ч. Віртуальні виставки              
11.2.1. загальна кількість віртуальних виставок 22 26 13 61
11.2.2. представлено документів   700 220 920
11.3. бібліографічні огляди              
11.3.1. тем 10 65 34 12 4 16 141
11.3.2. прочитано   65 34 12 4 16 131
11.4. кількість масових заходів 40 52 131 12 5 5 245
ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування
12.1.1. к-сть абонентів ВРІ 11 605 6 8 4 2 636
12.1.2. к-сть тем ВРІ 23 670 14 13 4 5 729
12.1.3. к-сть абонентів ДОК 17 120 3 4 3 4 151
12.1.4. к-сть тем ДОК 12 145 7 5 3 4 176
12.2. виконано довідок, всього 28000 8500 16000 4400 3500 5000 65400
12.2.1. у т.ч. тематичних  800 4800 9250 4400 2700 4870 26820
12.2.2. у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) 400 1765/1000 95 21 75 14 2370/1000
12.3. виконано в автоматизованому режимі 28000 1800 9100   1000 5000 4490
12.3.1. в т.ч. "віртуальною довідковою службою" 400 50 450
12.4. к-сть днів інформації, кафедр, дипломника, фахівців тощо 24 40 26 14 4 7 115
12.5. к-сть складених бібліографічних покажчиків  2 5 22 1 1 31
12.6. к-сть виданих бібліографічних покажчиків 1 5 2 1 9
12.6.1. у т.ч. в електронній формі 2 5 20 1 1 29
ХІІІ. Електронні ресурси
13.1. Бази даних 32 17 16 2   3 70
13.1.1. к-сть придбаних (передплачених) БД  1   3 4
13.1.1.1. з них: повнотекстових    3 2 1 6
13.1.2. к-сть БД в режимі тестового доступу   1 1
13.1.3. к-сть  власних БД 17 16 16 2 51
13.2. обсяг власних БД (тис.записів) 66000 470000 137419 100000 25700 120915 920034
13.2.1. з них: записів у ЕК (тис. записів) 361000 461000 127169 100000 25700 120915 1195784
13.2.2. к-сть введених записів до ЕК за рік   60000 6000 10000 1500 5000 82500
13.2.3. к-сть звернень  до ЕК   28000   1000 7500 14000 50500
13.3. к-сть оцифрованих документів за рік   15 10150 25 200 10390
13.3.1. у т.ч. сторінок   4900 Н 8000 56000 68900
13.4. Інституційний репозитарій                        
13.4.1. назва репозитарію Інституційний репозитарій ElarKhNU 1
13.4.2. URL репозитарію http://lib.khnu.km.ua :8080/jspui/?locale=uk 1
13.4.3. к-сть представлених  документів (записів) 850 150 1000
13.4.4. к-сть звернень   150 150
13.5. Бібліотечний веб-сайт (власний/на сайті  ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ 4
13.5.1. адреса веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ www.librare. kpnu.edu.ua http://kgpa. km.ua/?q=biblio http://univer.km.ua 4
ХІV. Формування інформаційної культури
14.1. програма в годинах 90 120/25 12 44 2 268/25
14.2. загальна к-сть проведених занять 90 162 12 44 15 323
14.2.1. у т.ч. для студ. молодших курсів 70 50 11 44 8 183
14.2.2. у т.ч. для студ. старших курсів 20 60 6 86
14.2.3. у т.ч. для наук.-пед. працівників   52 1 1 54
ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота
15.1. Кількість тем наукових робіт 3 3 6
15.2. назви тем наукових робіт    
15.3. проведено конференцій в бібліотеці 1 1 1 1 4
15.4. проведено семінарів у бібліотеці   1 1
15.5. проведено інших заходів  
15.6. к-сть виступів на конференціях, семінарах 10 20 6 10 5 51
15.7. к-сть публікацій 5 20 5 5 35
ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)
16.1. загальна площа приміщень бібліотеки (м.кв.)  4656 3256,55 1400 330 450 780 10872,55
16.1.2.    у т.ч. площа для зберігання фондів (м.кв.)   1802 650 120 100 490 3162
16.1.3. в т.ч. площа для обслуговування користувачів  (м.кв.) 1815 1454,55 750 200 200 290 4709,55
16.2. к-сть абонементів 3 4 3 1 1 1 13
16.3. к-сть чит. залів 8 9 4 2 1 4 28
16.4. місць для читачів в читальних залах 650 670 320 120 120 120 2000
ХVІІ. Технічна характеристика приміщень
17.1. потребує капітального ремонту (м.кв.) Фасад бібліотеки 2100 2100
17.2. перебуває в аварійному стані (м.кв.)  
ХVІІІ. Кількість технічних засобів
18.1. кількість комп’ютерів 66 50 22 20 20 34 212
18.1.1. у т.ч. к-сть серверів 3 1 1 1 1 1 8
18.2. кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 62 50 22 20 19 34 207
18.2.1. у т.ч. АРМ для співробітників 40 30 2 10 9 4 95
18.2.2. АРМ для користувачів 22 19 20 10 10 30 111
18.3. к-сть комп’ютерів, з доступом до Інтернету 65 50 20 20 19 34 208
18.4. кількість копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 29 8 1 15 4 5 62
18.4.1. у т.ч. сканерів 6 1 2 2 1 66
18.4.2. принтерів 18 3 1 8 2 2 34
18.4.3. копірів 3 4 1 8
18.4.4. БФП (багатофункціональні пристрої) 1 4 1 6
18.5. кількість телефонних номерів 1 2 7 1 1 12
18.6. кількість факсів 1 1
18.7. Використання технологій WI-FI  так/ні так так так так так так 6
18.9. Наявність ліцензованого бібліотечної системи (вказати назву) УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека 4
ХІХ. Фінансові витрати на:
19.1. придбання книг 100000 15000 34000 50000 50000 25000 274000
19.2. передплату період. видань  100000 197069,28 20595 50000 60000 48000 47566428
19.3. передплату баз даних 5400 6000 11400
19.4. інші витрати  
ХХ. Отримано дари
20.1. книг (примірників)   2600 300 1000 200 100 4200
20.2. книг (суму)   99000 20000 2500 121500
20.3. ПК та іншої комп. техніки (к-сть одиниць)  
20.4. ПК та іншої комп. техніки (на суму)  
20.5. інше  (сума)  
ХХІ. Персонал бібліотеки
21.1. загальна к-сть працівників бібліотеки  43 51 14 15 16 5 144
21.2. з них  за освітою:              
21.2.1. повна вища освіта   43 8 12 12 4 79
21.2.1.2 в т.ч. вища спеціальна   12 2   6 4 24
21.2.2. базова вища освіта   8   2 1 11
21.2.2.1. в т.ч. базова спеціальна   7   1 8
21.2.3. початкова вища (неповна вища)   1 1
21.2.3.1. в т.ч. початкова спеціальна    
21.2.4. повна загальна середня освіта   6 12 18
21.3. за стажем:              
21.3.1. до 3 років   3 8 11
21.3.2. 3-9 років   12 2 8 7 2 31
21.3.3. 10 – 20 років   13 7   1 2 23
21.3.4. понад 20 років   23 5 11 6 1 46
21.3.5. працюють повний робочий день   32 14 11 16 5 78
ХХІІ. Відносні показники
22.1. обертаність 0,9 0,4 0,6 1,8 4,3 1,6 1,6
22.2. книгозабезпеченість 60 106,5 117,1 52 46,5 41,32 70,6
22.3. читаність 60 43,6 74,4 92 198 65,47 88,9
22.4. відвідуваність 14 24,5 35,6 29 43 13,91 26,7