Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання за 2013 рік

І. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту  
 
Всього
ІІ. Група за оплатою праці   
1
 
3
 
3
 
3
 
4
 
4
 
ІІІ. Бібліотечні фонди 
3. всього прим. 618009 966140 633917 115393 78702 97991 2510152
3.1 за видами:              
3.1.1 книг  473981 817236 547608 15270 65589 83441 2003125
3.1.2 періодичних видань 40081 148210 86309 1707 13013 14550 303870
3.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 39548 113845     12928   166321
3.1.2.2 у т.ч. газет- річних комплектів 533 34365     85   34983
3.1.3 електронних видань 7576 694 124 123 100 1002 9619
3.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях 1013 694 124 123 100 214 2268
3.1.3.2 у т.ч мережних локальних документів 6563 11054 788 18405
3.1.4. рідкісних та цінних документів 0 27497 748 25 28270
3.1.5 неопублікованих документів 3324 238 34 3596
3.2замовами:              
3.2.1 державною 168459 370660 127351 49429 46983 79479 842361
3.2.2 російською 437242 553994 417511 6819 30100 18512 1464178
3.2.3 іноземними 12308 41486 2746 2152 1619 60311
3.3за цільовим призначенням:              
3.3.1 наукових видань 165297 353435 349874 2719 4154 8567 884046
3.3.2 навчальних видань 307078 466162 162066 69417 72277 82130 1159130
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі  28480 471 124 123 100 897 30195
3.3.3 літературно-художніх видань 25576 146543 32174 41080 2271 7294 254938
IV. Надійшло документів
4.Всього примірників 4151 6343 1494 1235 2783 3446 19452
4. Всього назв 1490 2416 336 334 271 287 5134
4.1 за видами:              
4.1.1 книг – примірників 2173 3806 824 1045 18889 503 27240
4.1.2 книг – назв 878 2113 297 300 210 467 4265
4.1.3 періодичних видань 1383 2494 670 105 894 2943 8489
4.1.3.1 у т.ч. журналів – примірників 1367 2438 647   323   4775
4.1.3.2 у т.ч. газет — річних комплектів 16 56 23   571   666
4.1.4 електронних видань — прим./назв 554 43 124 9 202 932
4.1.4.1 у т.ч. документів на змінних носіях — прим./назв 26 43 124 18 211
4.1.4.2 у т.ч. мережних локальних документів 528 3054 184 3766
4.1.5 неопублікованих документів 187 187
4.2 замовами:              
4.2.1 державною мовою – примірників 3380 5024 725 760 2743 284 12916
4.2.2 російською 558 1226 90 35 40 3 1952
4.2.3 іноземними  213 93 9 136 451
4.3 за цільовим призначенням:              
4.3.1 наукових видань – примірників 1456 676 265 116 50 155 2718
4.3.2 навчальних видань – примірників 2097 5139 517 571 2733 3291 14348
4.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 479 20 124 202 825
4.3.3 літературно-художніх видань 112 528 28 79 747
V. Обмінний фонд
5. всього примірників 1624 5321 6174 13119
5.1 у т.ч. надійшло прим. 68 235 303
5.2 у т.ч. передано примірників 772 36 808
VІ. Вибуло примірників, всього 7125 4368 211 952 113 12769
VІІ. Користувачі
7.1 всього читачів за єдиним обліком 10244 9143 5428 2221 1827 2371 31234
7.1.1 студентів 8230 7366 4572 1922 1482 2271 25843
7.1.2 сторонніх 50 113 206 12 131 100 612
7.2 к-сть віддалених користувачів  118152 5220 123372
7.3 обслуговано всіма структурними підрозділами 35148 25303 17129 4361 3647 6401 91989
VIII. Кількість відвідувань
8. всього 515815 179591 194391 63526 77710 32986 1064019
8.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту б-ки 380157 51165 2657 1280 435259
8.2 у т.ч. к-сть відвідувань масовихзаходів 4471 4688 1895 1952 820 800 14626
IX. Видано документів
9. всього прим. 609244 310360 398343 206495 361565 155236 2041243
9.1за видами:              
9.1.1книг  185657 202514 245827 131537 273185 151263 1189983
9.1.2 періодичних видань 266366 84559 88291 74958 87926 3973 606073
9.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників         85540   85540
9.1.2.2 у т.ч. газет — річних комплектів         1450   1450
9.1.3 електронних видань  87915 21742 278 454 5023 115412
9.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях 246 131 454 307 1138
9.1.3.2 у т.ч. мережних локальних документів 87669 21611 438 109718
9.1.4 рідкісних та цінних документів 0 5006 1412 6418
9.1.5 неопублікованих документів 3620 3620
9.2  за мовами:              
9.2.1 державною мовою 336703 216789 276950 173597 296426 154309 1454774
9.2.2 російською мовою 110698 91169 110313 10035 67642 927 390784
9.2.3 іноземнимимовами  17119 5863 11080 9865 208 44135
9.3 за цільовим призначенням              
9.3.1 наукових видань 191804 109325 139937 17456 90160 9321 558003
9.3.2 навчальних видань 299167 187924 235674 154217 270606 139006 1286594
9.3.2.1 в т.ч. велектронній формі  58495 13109 25 4278 75907
9.4 літературно-художніх видань 11621 16572 14280 21824 799 6909 72005
Х. МБА та ЕДД (електронна доставка документів)
10.1 к-сть абонентів МБА 67 5 6 78
10.2. к-сть документів, отриманих з інших бібліотек 37 8 32 77
10.2.1 у т.ч. сторінок електронних копій 481 481
10.3 к-сть виданих документів іншим б-кам 4 20 50 74
10.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій 37 37
ХІ. Культурно-просвітницька робота
11.1 тематичні виставки, відкриті перегляди 107 171 50 69 14 23 434
11.1.1 загальна кількість виставок, переглядів  107 171 50 56 14 15 413
11.1.2 представлено документів 5998 4317 1260 2001 480 465 14521
11.2. у т.ч. Віртуальні виставки              
11.2.1 загальна кількість віртуальних виставок 22 26 12 60
11.2.2 представлено документів 649 477 240 1366
11.3 бібліографічні огляди              
11.3.1 тем 15 63 34 12 4 21 149
11.3.2 прочитано 15 63 34 12 4 92 220
11.4 кількість масових заходів 44 46 139 15 6 23 273
ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування
12.1.1 к-сть абонентів ВРІ  11 604 6 4 17 642
12.1.2 к-сть тем ВРІ 23 661 8 4 31 727
12.1.3 к-сть абонентів ДОК 17 103 3 3 6 132
12.1.4 к-сть тем ДОК 12 125 11 3 7 158
12. 2 виконано довідок, всього 28104 8488 19296 4386 3300 4713 68287
12.2.1 у т.ч. тематичних 8060 5034 10220 4386 2600 4713 35013
12.2.2 у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК)  400 1760/900 820 127 50 36 3193/900
12.3 виконано в автоматизованому режимі 28104 1299 9102 4279 1000 4713 48497
12.3.1 в т.ч."віртуальною довідковою службою"  349 349
12.4 к-сть днів інформації, кафедр, дипломника, фахівців тощо 21 37 26 14 4 7 109
12.5 к-сть складених бібліографічних покажчиків 2 6 33 1 1 43
12.6 к-сть виданих бібліографічних покажчиків 1 6 5 12
12.6.1 у т.ч. в електронній формі 1 6 28 1 1 37
ХІІІ. Електронні ресурси
13.1 Бази даних 32 15 15   2 3 67
13.1.1 к-сть придбаних (передплачених) БД 1 1   2
13.1.1.1 з них: повнотекстових    2 1   1 4
13.1.2 к-сть БД в режимі тестового доступу 1 1 15   17
13.1.3 к-стьвласнихБД 17 14 15   2 3 51
13.2 обсяг власних БД (тис.записів) 640000 390945 139588   25200 115915 1311648
13.3 Електронний каталог              
13.2.1 з них: записів у ЕК (тис. записів) 359051 381607 121169 56879 25200 115915 1059821
13.2.2. к-сть введених записів до ЕК за рік 20971 58571 6569 6263 1240 8476 102090
13.2.3 к-сть зверненьдо ЕК 42831 26300 315 7200 137354 214000
13.3 к-сть оцифрованих документів за рік 35 43 202 280
13.3.1 у т.ч. сторінок 15638 15602 60600 91840
13.4 Інституційний репозитарій               
13.4.1 назва репозитарію ElarKhNU 1
13.4.2 URL репозитарію  http://lib.khnu.km.ua:
8080/jspui/?locale=uk
1
13.4.3 к-сть представленихдокументів (записів)  659 659
13.4.4 к-сть звернень 813 813
13.5 Бібліотечний веб-сайт(власний/на сайтіВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ  
13.5.1 адреса веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ www.librare.kpnu.edu.ua http://kgpa.km.ua/
?q=biblio
http://univer.km.ua  
ХІV. Формування інформаційної культури
14.1 програма в годинах  91 73/9 12 33/11 2 211/20
14.2 загальна к-сть проведених занять 91 82 13 44 15 245
14.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів 68 49 12 44 8 181
14.2.2 у т.ч. для студ. старших курсів 23 30 6 59
14.2.3 у т.ч. для наук.-пед. працівників 0 3 1 1 5
ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота
15.1 Кількість тем наукових робіт 3 3 6
15.2 назви тем наукових робіт 1. Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття;
2. Бібліотека університету: витоки та сучасність;
3. Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадженняновітніх інформаційних технологій.
1. 140-річчя від дня народження С. Сірополка та його внесок у бібліотекознавство;
2. Удосконалення процесу формування і використання електрон. інформац. ресурсу;
3. Удосконалення форм і методів бібліограф. інформування користувачів.
 
15.3 проведено конференцій в бібліотеці  0 1 1
15.4 проведено семінарів у бібліотеці 1 2 3
15.5 проведено інших заходів 0
15.6 к-сть виступів на конференціях, семінарах 17 15 6 6 3 47
15.7 к-сть публікацій 21 32 5 58
ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)
16.1 загальна площа приміщень бібліотеки (м.кв) 4656 3256,55 1400 330 450 780 10872,55
16.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (м.кв)  2841 1802 650 120 100 490 6003
16.1.3 в т.ч. площа для обслуговування користувачів(м.кв) 1815 1454,55 750 200 200 290 4709,55
16.2 к-сть абонементів 3 4 3 1 1 1 13
16.3 к-сть чит. залів 8 9 4 2 1 5 29
16.4 місць для читачів в читальних залах  650 670 320 120 120 150 2030
ХVІІ. Технічна характеристика приміщень
17.1 потребує капітального ремонту (м.кв) 2100 – фасад б-ки 2100
17.2 перебуває в аварійному стані (м.кв)
ХVІІІ. Кількість технічних засобів 
18.1 кількістькомп’ютерів  66 47 22 10 20 34 199
18.1.1 у т.ч. к-сть серверів 3 1 1 1 1 1 8
18.2 кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 62 46 22 10 19 34 193
18.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 40 27 2 8 9 4 90
18.2.2 АРМ для користувачів 22 19 20 2 10 30 103
18.3 к-сть комп’ютерів, з доступом до Інтернету 65 46 20 10 19 34 194
18.4 кількість копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 29 7 4 4 5 49
18.4.1 у т.ч. сканерів 6 1 1 2 1 11
18.4.2 принтерів 18 2 1 2 2 2 27
18.4.3 копірів 3 2 1 6
18.4.4 БФП (багатофункціональні пристрої) 1 4 1 6
18.5 кількість телефонних номерів 1 2 7 1 1 12
18.6 кількість факсів
18.7 Використання технологій WI-FIтак/ні так так так так так так 6
18.9 Наявність ліцензованого бібліотечної системи (вказати назву) УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека 4
ХІХ. Фінансові витрати на:
19.1 придбання книг 19212 14183,76 32288 15581 30000 24203 135467,76
19.2 передплату період. видань 88173 197024,67 21468 20088 60000 47123 433876,67
19.3 передплату баз даних 1200 1200
ХХ. Отримано дари 
20.1 книг(примірників) 819 2590 387 305 4101
20.2 книг (суму) 29257 98548,2 10202,32 10980 148987,52
20.3 ПК та іншої комп. техніки (к-сть одиниць) 0
20.4 ПК та іншої комп. Техніки (на суму) 0
20.5 інше(сума) 0
ХХІ. Персонал бібліотеки
21.1 загальна к-сть працівників бібліотеки 42 51 20 11 16 5 145
21.2 з них за освітою:              
21.2.1. повна вища освіта  34 43 12 10 12 4 115
21.2.1.2 в т.ч. вища спеціальна 17 12 5 3 6 4 47
21.2.2 базова вища освіта   8 2 1 11
21.2.2.1 в т.ч. базова спеціальна   7 7
21.2.3 початкова вища (неповна вища) 8 1 1 10
21.2.3.1 в т.ч. початкова спеціальна 8 1 9
21.2.4 повна загальна середня освіта   8 11 19
21.3 за стажем:              
21.3.1 до 3 років   3 4 7
21.3.2 3-9 років 1 12 3 4 8 2 30
21.3.3 10 – 20 років 23 13 6   2 2 46
21.3.4 понад 20 років 18 23 11 3 6 1 62
21.3.5 працюють повний робочий день 30 31 15 9 16 5 106
ХХІІ. Відносні показники
22.1 обертаність 0,85 0,33 0,6 1,79 4,1 1,6 1,55
22.2 книгозабезпеченість 60,32 105,7 116,8 51,95 44,5 41,32 70
22.3 читаність 59,47 34,3 73,4 92,97 198 65,47 87,3
22.4 відвідуваність 13,25 19,8 35,8 28,6 43 13,91 25,7