Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО на 2013 рік

І. Повна офіційна назва бібліотеки    Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту Всього
ІІ. Група за оплатою праці     1 3 3 3 4 4  
ІІІ. Бібліотечні  фонди, всього прим. 621000 973165 635058 120000 78782 100000 2528005
3. 1  за видами:              
3. 1.1  книг   823458 548045 120000 64943 83679 1640125
3. 1.2  періодичних видань (журн./ газ.)   146106 86839 1800 13719 15006 263470
3. 1.3  електронних видань   701 125 200 120 1315 2461
3.1.4  неопублікованих документів   300 4662 4962
3. 2  за  мовами:               
3.2.1   державною   376589 128715 50000 47690 81000 683994
3.2.2   російською      554527 417793 7000 29418 18500 1027238
3.2.3   іноземними   42049 2787 2500 1674 500 49510
3. 3  за цільовим призначенням:              
3.3.1  наукових видань   354560 351782 3000 4304 8620 722266
3.3.2   навчальних видань   472054 162030 65000 72094 82776 853954
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі   471 125 200 120 1300 2216
3.3.2.2   з них: електронних підручників   471 78 10 559
3.3.3  літературно-художніх видань   146551 32201 55000 2266 7294 243312
3.3.4  рідкісних та цінних документів   27500 30 27530
IV.  Надійшло  документів, всього прим. 6000 12000 2300 4500 3600 5000 33400
4.1 за видами:              
4.1.1 книг      8990 1050 4000 1980 2455 18475
4.1.2   періодичних видань (журнали/газети)   2660 1200 300 1600 2500 8260
4.1.3   електронних видань   50 20 200 20 500 790
4.1.4   неопублікованих документів   300 30 330
4.2   за  мовами:              
4.2.1  усього примірників   12000 2300 3600 3600 5455 26955
4.2.2.1    у т.ч.: державною мовою   10000 2000 2000 3450 4200 21650
4.2.2.2  російською   1200 250 100 86 1195 2831
4.2.2.3   іноземними   800 50 200 64 60 1174
4.3     усього  назв 2000 3500 1000 1000 300 500 8300
4.3.1 у т.ч.: державною мовою   2500 830 280 387 3997
4.3.2.1   російською   600 56 16 113 785
4.3.2.2   іноземними   400 14 4 418
4.4   за цільовим призначенням:              
4.4.1   наукових видань   1800 730 121 200 208 3059
4.4.2   навчальних видань   9700 200 1074 3400 4717 19091
4.4.2.1 у т.ч. в електронній формі   50 20 500 570
4.4.2.2  з них: електронних підручників   50 10 200 10 270
4.4.3   літературно-художніх  видань   500 40 500 20 1060
4.4.4  рідкісних та цінних документів   40 40
4.4.4.1  у т.ч. виявлено у власному фонді    
V. Обмінний фонд, всього прим. 2300 5130 6224 13654
5.1  у т.ч.: надійшло прим. 300 410 50 760
5.1.2  передано примірників 140 62 20 222
VІ. Вибуло примірників 5983 3000 300 2000 850 600 12733
VІІ. Користувачі              
7.1 всього читачів за єдиним обліком 10000 8500 5500 2900 2210 2500 31610
7.1.1  студентів 8100 7000 4570 2646 1864 2259 26439
7.2  сторонніх 200 425 200 100 125 241 1291
7.3  к-сть віддалених користувачів 127000 5220 132220
7.4 обслуговано всіма структурними підрозділами 36000 27450 19000 8571 4375 2500 97896
VIII.1  Кількість відвідувань,   всього 540100 300000 210000 120000 79950 35000 1285050
у т.ч.:              
8.1.1  к-сть звернень до веб-сайту б-ки 375000 50000 1300 426300
8.1.2  к-сть відвідувань масових  заходів 3900 5000 6000 8000 850 1900 25650
IX. Видано документів,  всього прим. 625000 498000 455000 500000 364090 156456 2598546
9.1  за видами:              
9.1.1  книг   312000 316680 100000 275640 146097 1150417
9.1.2 періодичних видань (журнали/газети)   158000 81900 200000 87992 4625 532517
9.1.3  електронних видань та їх копій   27000 16270 10000 458 5734 59462
9.1.4  неопублікованих документів   1000 40148 41148
9. 2  за мовами:              
9.2.1.  державною мовою   350800 288500 200000 295370 155435 1290105
9.2.2   російською мовою   141200 158000 30000 68300 1021 398521
9.2.3   іноземними  мовами   6000 8500 15000 420 29920
9.3    за цільовим призначенням              
9.3.1   наукових видань   200000 136000 50000 90158 11000 487158
9.3.2   навчальних видань   280000 298000 400000 273114 136456 1387570
9.3.2.1   в т.ч.  електронних підручників   15000 6800 458 22258
9.4  літературно-художніх видань   15000 14200 50000 818 9000 89018
9.5  рідкісних та цінних документів   30000 60 25 30085
Х.  МБА та ЕДД (електронна доставка документів)          
10.1.1  к-сть абонентів МБА 30 5 8 43
10.1.2  к-сть документів, отриманих з інших бібліотек 100 10 36 146
10.1.2.1 у т.ч. сторінок електронних копій   300 300
10.1.3  к-сть виданих документів іншим б-кам   44 44
10.1.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій  
10.1.4  видано сторінок ел. копій користувачам б-ки   800 800
ХІ.  Культурно-просвітницька робота              
11.1 тематичні виставки, відкриті перегляди:
тем / експозицій / представлено док.
65 175/4700 50/3000 69 13/450 21 393/8150
11.1.1 у т.ч. віртуальні виставки: тем / представлено док.   15/400   9/120 24/520
11.2   бібліографічні огляди: тем / прочитано 5 75 35 12 5 17 149
11.3   кількість масових заходів 40 55 15 12 7 5 134
ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування              
12.1.1   к-сть абонентів ВРІ /тем 10/22 655/725 9 4/4 678/751
12.1.2   к-сть абонентів ДОК /тем 24/12 105/135 17 3/4 149/151
12. 2  виконано довідок, всього 30000 6000 35000 4400 3300 4700 83400
12.2.1  тематичних    5600 10000 4200 2600 4700 27100
12.2.2  виконані  в автоматизованому режимі   1200 10000 200 1000 4700 17100
12.2.2.1 в т.ч.  "віртуальною довідковою службою" 4000 50 4050
12. 3  к-сть днів інформації, днів кафедр,

днів дипломника, фахівців тощо
26 40 25 14 4 7 116
12. 4  к-сть складених/виданих бібліографічних покажчиків 2 4 12 1 2 2 23
12. 4.1  у т.ч. в електронному вигляді 2 4 12 1 2 2 23
ХІІІ. Електронні ресурси              
13.1 Загальна кількість баз даних (БД) 32 11 15 1 3 64
13.1.1 у т. ч.: –  придбанних (передплачених) (БД) 1 1 3 5
13.1.1.2 з них:  повнотекстових (БД) 1 1 1 3
13.1.2    –  БД в режимі тестового  доступу 0 14 14
13.1.3    –  власних  БД 17 10 15 1 43
13.2 Загальний обсяг власних БД (тис.записів) 62000 376200 135000 17010 590210
13.3  Електронний каталог              
13. 3.1  обсяг електронного каталогу (тис. записів) 360000 357374 119000 50000 22074 116339 1024787
13.3.2  к-сть введених записів за  рік    65000 13500 10000 300 8900 97700
13.3.3  к-сть звернень   500 20000 142400 162900
13.4 Електронна бібліотека (у т.ч. Інституційний репозитарій) 6800 15       500 7315
13.4.1  к-сть оцифрованих документів  за рік   15 500 515
13.4.2  к-сть звернень   25000 99000 124000
13.5.   Інституційний репозитарій  
13.5.1   к-сть представлених  документів (записів) 400 400
13.5.2   к-сть звернень  
13.6  Бібліотечний веб-сайт  (власний/на сайті  внз) власний власний на сайті ВНЗ  
ХІV. Формування інформаційної культури              
14.1  загальна к-сть прочитаних годин 85 145 12 72 14 30 358
14.2  програма в годинах: теорет./практ. для: 50/35 120/25 36/36 2 15/15 221/111
14.2.1  студентів молодших курсів: теорет./практ. 35 50/10 12 36/36 8 7/7 472/53
14.2.2  студентів старших курсів: теорет./практ. 20 50/10 6 5/5 81/15
14.2.3  науково-педагогічних працівників: теорет. / практ   15/10 1 3/3 19/13
ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота              
15.1   Кількість тем наукових робіт 2 17 3 3 25
15.2   Проведено конференцій/семінарів в бібліотеці/інші 1/3 1 3 2 10
15.3  Кількість виступів на конференціях, семінарах 10 15 10 20 5 60
15.4   Кількість публікацій  у професійних  періодичних виданнях 5 15 10 1 31
ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)              
16.1  загальна площа приміщень бібліотеки (м.кв.)  4656 3256,55 1400 330 450 780 10872,55
16.1.2    у т.ч.: – для зберігання фондів (м.кв.)             1802 800 200 100 490 3392
16.1.2.1  – для обслуговування користувачів  (м.кв.) 1815 1454,55   200 200 290 3959,55
16.2  к-сть абонементів 3 4 4 1 1 2 15
16.3  к-сть чит. залів / місць для читачів 8/650 9/670 4/320 2/120 1/120 4/120 28/2000
16.4  к-сть комп’ютерних чит. залів / робочих місць 1/22 2/26 2/20 1/120 2/60 8/248
ХVІІ.Технічна характеристика приміщень                  
17.1  потребує капітального ремонту (м.кв.) Фасад бібліотеки  
17.2  перебуває в аварійному стані (м.кв.) 0  
ХVІІІ.  Кількість технічних засобів              
18.1  кількість персональних комп’ютерів 65 50 22 20 20 65 242
18.2  кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 60 50 20 20 20 65 235
18.2.1  у т.ч.:  для співробітників 39 30 2 10 10 5 96
18.2.2   для користувачів 22 19 20 10 10 60 141
18.3   к-сть комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет 60 50 20 10 20 65 225
18.4  кількість копіювально-розмножувальної техніки 28 8 1 10 4 5 56
18.4.1  у т.ч.: сканерів 6 1 1 2 2 1 13
18.4.2   принтерів 18 3 1 5 2 2 31
18.4.3   ксероксів 3 1 3 1 8
18.4.4   БФП (багатофункціональні пристрої) 1 4 1 6
18.5  кількість телефонних номерів 1 2 6 1 1 1 12
18.6   кількість факсів 0 1 1
18.7   Використання технологій WI-FI  так/ні так так так так так  
18.9   Наявність ліцензованого програмного продукту 47 одиниць УФД. Бібліотека 2 MS Wimdows XP 3 54
ХІХ. Фінансові витрати на:              
19.1.1  придбання книг 100000 100000 28000 25000 70000 150000 473000
19.1.2 передплату період. видань 70000 197024,67 20000 30000 30000 19000 366024,67
19.1.3   передплату баз даних 5000 5000
ХХ.  Отримано дари              
20.2.1  книг  к-сть прим.   4000 300 1000 500 5800
20.2.1.1  сума   10000 8500 20000 7000 45500
20.2.2  ПК та іншої комп. техніки к-сть одиниць  
20.2.2.1 сума  
20.2.2.2  інше  /сума  
ХХІ. Персонал бібліотеки              
21.1 загальна к-сть працівників б-ки 46 55 17,5 15 16 7 156,5
21.2  з них  за освітою:              
21.2.1. повна вища освіта   46 12 12 5 75
21.2.1.2 в т.ч. вища спеціальна   13 13 6 4 36
21.2.2   базова вища освіта   9 5 1 2 2 19
21.2.2.1 в т.ч. спеціальна   9 5 1 2 17
21.2.3  початкова вища (неповна вища)     1 1
21.2.3.1  в т.ч. спеціальна    
21.2.4  повна загальна середня    
21.3   за стажем:              
21.3.1   до 3 років   3 6 1 10
21.3.2   3-9 років   19 7 4 8 3 41
21.3.3   10 – 20 років   7 6 2 2 2 19
21.3.4   понад 20 років   26 3 6 1 36
21.3.5  із загальної кількості працюють повний робочий день     15 15 16 7 53
ХХІІ.  Відносні показники              
22.1  обертаність 0,9 0,5 0,7 6,0 4,6 1,56 2,37
22.2  книгозабезпеченість 61,2 114,49 29,8 45,0 35,6 40,0 54,34
22.3 читаність 60,5 58,6 84,0 200,0 164,7 62,6 105,06
22.4  відвідуваність 10,0 35,3 38,7 45,0 36 14,0 29,83
22.5  книгозабезпечення навч. л-рою
(середня к-сть книг на одного студента)
33,0 67,4 29,8 30 38,6 32,4 38,53
22.6 оновлення фонду 1,0 1,23 2,37 1,1   0,95
22.7  к-сть придбаних видань за звітний період
у розрахунку на 1 користувача
0,5 1,4 0,4 1,9 2,2 1,06
22.8  фінансові витрати на придбання видань
за звітний період у розрахунку на 1 користувача
25,0 35,0 9,0 31,6 60,0 26,76