Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО на 2012 рік

1. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Камянець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницьк. кооперативного торгівельно-економічного інституту Всього
  1 2 3 4 5 6 7
2. Група за оплатою праці І 2 3 3 4 4  
3. Бібліотечні ресурси              
усього примірників 623000 962088 634661 120000 79493 100262 2519504
4. Надійшло документів              
4.1. усього примірників 7000 12000 4150 4500 3550 5000 36200
4.5. усього назв 2000 3000 698 1500 300 550 8048
5. Обміний фонд 2300 4750 6174   13224
6. Вибуло примірників 3500 3000 3500 500 300 10800
7. Користувачі              
7.1. усього за єдиним обліком 13000 10275 5580 2900 2245 2500 36500
7.2. у т.ч. студ-тів 12000 8900 4595 2650 1909 2300 32354
8. Кількість відвідувань, усього 600000 370250 211090 120000 80010 36000 1417350
8.1. к-сть відвідувань мас.заходів, орга-нізованих б-кою 5000 4250 3600   1100 12150
8.2. к-сть звернень на веб-сайт б-ки 420000 20000 440000
9. Видано док-тів, усього примірників 788000 736000 464772 500000 364430 180000 3033202
10. МБА              
10.1. кількість абонентів 1 5 8 14
10.2. к-сть отриманих доку-ментів з ін. б-к 150 5 10   32   197
11. Культурно-просвітницька робота              
11.1. тем. вистав-ки, відкриті перег-ляди: кількість тем/експозицій 65 150 49 60 13 20 357
11.2. бібліогра-фічні огляди: к-сть тем/прочитано   65 28 12 5 5 115
11.3. кількість масових заходів 40 45 56 10 7 6 164
12. Довідково-інформаційне обслуговування              
12.1. загальна к-сть користувачів (усього осіб) 5600 51000 4500 2500 63600
12.2. з них індивідуальних 29 700 130   859
12.3. довідки всього 20500 20000 3560 4300 3000 3000 54360
12.4. у т.ч. Тематичні 6600 51000 9300 4300 2300 2400 75900
12.5. виконані в авт. режимі 20500 200 9100 100 900 2200 33000
12.6. Дні кафедр, інформації, дипломників, фахівців 30 40 27 14 8 119
12.7. бібліографічні покажчики (наук.-доп./рекомед.) 3 24 2 2 31
12.8. у т.ч.: в електронному вигляді 3 24 27
13. Електронні ресурси              
13.1. обсяг власних електронних БД (тис. Записів)   279000 115600 21320 22440 95059 533419
13.2. з них записів у ЕК   258565 118600 22440 94557 494162
13.3. к-сть введених записів за звітний рік   30000 17000 320 3000 50320
14. Формування інформаційної культури              
14.1. загальна к-сть прочитаних годин 70 54 10 66 14 38 252
14.2. програма в годинах:  теорет./практ. Для: 70 26/28 10 33/33 2 38  
14.3. студентів мол. курсів: теорет./практ. 62 26/28 10 33/33 8 38  
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. 8 26/28   6