Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2011 рік

1. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Камянець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницьк. Кооперативного торгівельно-економічного інституту Всього
  1 2 3 4 5   6
2. Група за оплатою праці І 2 3 3 4 4  
3. Бібліотечні ресурси              
усього примірників 618660 953088 630511 114148 76443 95266 2488116
за видами              
3.1.книги 507773 809205 545796 111408 65807 93580 2133569
3.2. періодичні видання 86566 143281 84591 1747 10536 1180 327901
3.3. електронні видання 918 602 124 78 100 490 2312
за мовами              
3.4. державною мовою 163487 357907 155692 47172 44746 76182 845186
3.5. російською 443033 554204 472089 65503 30862 16689 1582380
3.6. іноземними мовами 12140 40977 2730 1473 835 312 58467
за цільовим призначенням              
3.7. наукові видання 163987 350937 437166 2427 4054 8452 967023
3.8. навчальні видання 309341 602151 161298 63456 70005 77854 1284105
3.9. літературно-художні видання 28407 145840 32047 50210 2266 7274 266044
3.10. рідкісні та цінні документи 745 25 770
4. Надійшло документів              
4.1. усього примірників 6517 12785 3574 1909 3210 7262 35257
4.2. у т.ч.: державною мовою 5311 10865 3447 1007 3060 6591 30281
4.3. російською 1018 1529 108 871 147 359 4032
4.4. іноземними мовами 188 391 19 31 3 312 944
4.5. усього назв 1763 2758 698 395 277 609 6500
4.6. у т.ч.: державною мовою 1396 1831 500 302 260 164 4453
4.7. російською 215 568 77 84 15 6 965
4.8. іноземними мовами 152 359 19 5 2 5 542
за видами              
4.9. книг 4465 9605 2654 1848   4792 23364
4.10. періодичних видань (ж/г) 1916 3141 916 30 1713 2407 10123
4.11. електронних видань 97 39 4 31 1497 63 1731
за цільовим призначенням              
4.12. наукових видань 1387 1400 1268 29 178 1203 5465
4.13. навчальних видань 4119 11385 2178 1485 3020 6007 28194
4.14. літературно-художніх видань 858 200 128 415 52 1653
4.15. рідкісних та цінних документів
5. Обміний фонд 2343 4752 6174 13269
6. Вибуло примірників 1037 10299 130 170 1876 13512
7. Користувачі              
7.1. усього за єдиним обліком 13216 10407 5870 2867 2235 2402 36997
7.2. у т.ч. Студентів 12177 8959 4970 2637 1895 2137 32775
7.3. обслуговано структ. Підрозділами 38812 45648 21145 8478 4413 2402 120898
7.4. у т.ч. Сторонніх 432 140 23 118 713
8. Кількість відвідувань, усього 597830 370246 206280 87868 80114 36063 1378401
8.1. к-сть відвідувань мас.заходів, організованих б-кою 5417 4250 3590 920 1200 15377
8.2. к-сть звернень на веб-сайт б-ки 420984 16374 437358
9. Видано док-тів, усього примірників 787587 732383 465299 361087 364656 180311 2891323
за мовами:              
9.1. державною мовою 449955 696328 309223 29841 297686 177888  1960921
9.2. російською 179377 14099 146564 13437 65772 1111 420360
9.3. іноземними мовами 25156 21956 9512 2015 1198 1312 61149
за видами:              
9.4. книги 269414 501515 316059 356161 276541 175531 1895221
9.5. періодичні видання (ж/г) 366709 230868 89091 4926 87622 1180 780396
9.6. електронні видання 59415 57603 493 3600 121111
за цільовим призначенням:              
9.7. наукових видань 253996 304011 146211 20890 87758 2112 814978
9.8. навчальних видань 429458 428373 295974 307659 226040 172888 1860392
9.9. літературно-художніх видань 12058 99032 14712 23154 858 5311 155125
9.10. рідкісних та цінних документів 41817 59 41876
10. МБА              
10.1. кількість абонентів 1 1 5 8 15
10.2. к-сть отриманих документів з ін. б-к 66 4 10 27 107
10.3. к-сть виданих документів ін.б-кам 1 1 20 36 58
11. Культурно-просвітницька робота              
11.1. тем. виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій 62 126 51 56 12 27 334
11.2. бібліографічні огляди: кількість тем/прочитано   59 28 12 4 5 108
11.3. кількість масових заходів 40 41 56 10 6 8 161
12. Довідково-інформаційне обслуговування              
12.1. загальна к-сть користувачів (усього осіб) 5498 51029 4510 2000 2402 65439
12.2. з них індивідуальних 34 685 132 115 966
12.3. довідки всього 20028 19674 9289 4289 2800 56080
12.4. у т.ч. Тематичні 7042 5137 3550 4256 2200 22185
12.5. виконані в авт. режимі 20028 199 9070 3638 800 33735
12.6. Дні кафедр, інформації, дипломників, фахівців 32 40 27 14 4 117
12.7. бібліографічні покажчики (наук.-доп./рекомед.) 3 7 23 2 2 37
12.8. у т.ч.: в електронному вигляді 3 7 23 2 35
13. Електронні ресурси              
13.1. обсяг власних електронних БД (тис. Записів) 21 БД 244375 15\115519 16538 92059 36\468491
13.2. з них записів у ЕК 316588 228565 101600 16538 91557 754848
13.3. к-сть введених записів за звітний рік 24829 30875 18000 318 3199 77221
14. Формування інформаційної культури              
14.1. загальна к-сть прочитаних годин 103 54 10 66 14 38 285
14.2. програма в годинах: теорет./практ. Для: 103 26\28 10\10 33\33 2/2    
14.3. студентів мол. курсів: теорет./практ. 80 26\28 10\10 33\33 8/8 38  
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. 23 26\28 6/6    
15. Матеріально-технічна база              
15.1. загальна площа приміщень б-ки (м.кв.) 4656 3336,55 1400 330 450 720 10892,55
15.2. у т.ч.: для зберігання фондів (м.кв.)   1862 800 100 490 3252
15.3. для обслуговування користувачів (м.кв.) 1815 1474,55 800 200 230 4519,55
15.4. кількість абонементів 3 7 4 1 1 1 17
15.5. кількість чит.залів/ місць для читачів 8/650 9/680 4/320 2/120 1/120 2/110 26/2000
16. Технічна характеристика приміщень              
16.1. портебує капітального ремонту (м.кв.)
16.2. перебуває в аварійному стані
17. Кількість технічних засобів              
оргтехніка:              
17.1. кількість комп’ютерів 61 38 22 7 20 34 182
17.2. к-сть копіювально-розмножувальної техніки 28 7 1 1 4 41
17.3. к-сть АРМ 58 38 22 20 2 140
17.4. в т.ч.: для співробітників 44 19 4 10 2 79
17.5. для користувачів 14 19 18 8 2 61
17.6. к-сть ПК, які мають доступ до мережі Інтернет 57 38 20 19 34 168
засоби зв’язку              
17.7. кількість телефоних номерів 3 2 7 1 13
17.8. кількість факсів
18. Фінансування (використання коштів)              
витрати на:              
18.1. придбання книг 166813 220558,32 41727 21617,50 78000 211307 740022,82
18.2. передплату періодичних видань 185479 176772 20000 29029,25 25400 19000 455680,25
19. Бібліотечні працівники              
19.1. заг. к-сть працівників б-ки 57 62 17,5 13 16 6 171,5
з них за освітою:              
19.2. повна вища освіта 44 54 13 12 13 4 127
19.3. в т.ч. вища спеціальна 20 11 5 4 6 4 50
19.4. базова вища освіта 11 8 1 2 22
19.5. у т.ч. Спеціальна 10 6   16
19.6. початкова вища (неповна вища)   2   2
19.7. у т.ч. спеціальна   2   2
19.8. повна загальна середня 2   2
за стажем:              
19.9. до 3-х років 1 2 3 4 1 2 13
19.10. з 3-9 років 6 23 4 4 1 38
19.11. 10 – 20 років 22 7 6 5 6   46
19.12. понад 20 років 28 30 2,5 4 6 1 71,5
19.13. із заг. к-сті працюють повний робочий день 52 58 17 13 16 6 162
20. Відносні показники              
20.1. обертаність 1,27 0,8 0,8 3,163 4,7 1,9 2,1
20.2. книгозабезпеченість 50,8 92 103,1 39,81 34,2 41,3 60,2
20.3. читаність 59,59 70,3 81,5 125,94 163 76,8 96,2
20.4. відвідуваність 13,38 39,3 37,5 30,65 35,8 36,2 32,1