Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2010 рік

1. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Камянець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту Всього
  1 2 3 4 5   6
2. Група за оплатою праці 1 2 3 3 4 4  
3. Бібліотечні ресурси              
усього примірників 613180 950602 627067 112239 75109 93220 2471417
за видами              
3.1.книги 504345 809899 543392 109621 65970 91550 2124777
3.2. періодичні видання 84650 140140 83675 1374 9039 1180 320058
3.3. електронні видання 821 563 123 47 100 490 2144
за мовами              
3.4. державною мовою 158855 351541 120892 45482 44486 74576 795832
3.5. російською 442319 557327 417404 29791 18644 1465485
3.6. іноземними мовами 12006 41734 2720 1366 832 58658
за цільовим призначенням              
3.7. наукові видання 162649 349538 351518 2398 3876 8375 878354
3.8. навчальні видання 306142 601064 157362 63456 68861 77590 1274475
3.9. літературно-художні видання 27575 145882 31921 49795 2266 7255 264694
3.10. рідкісні та цінні документи 24415 750 25 –  25190
4. Надійшло документів              
4.1. усього примірників 6089 10942 3699 4036 2963 3199 30928
4.2. у т.ч.: державною мовою 4824 8215 3569 302 2824 3179 22913
4.3. російською 971 1268 121   71 20 2451
4.4. іноземними мовами 294 1459 9   68 –  1830
4.5. усього назв 1887 3920 568 365 323 166 7229
4.6. у т.ч.: державною мовою 906 2303 536 302 310 164 4521
4.7. російською 890 419 25   11 2 1347
4.8. іноземними мовами 91 1198 7 15 2 1313
за видами              
4.9. книг 4137 8093 2583 4035 1378 106 20332
4.10. періодичних видань (ж/г) 1840 2799 1116 221 1585 60 7621
4.11. електронних видань 86 50 5 1 490 632
за цільовим призначенням              
4.12. наукових видань 2016 1590 707 82 102 16 4513
4.13. навчальних видань 3478 9352 1832 3529 2751 137 21079
4.14. літературно-художніх видань 738 1051 44 425 4 13 2275
4.15. рідкісних та цінних документів 5 1 6
5. Обміний фонд 2228 4350 6174 12752
6. Вибуло примірників 1656 659 142 3313 530 6300
7. Користувачі              
7.1. усього за єдиним обліком 13089 10270 6076 2853 2260 2307 36855
7.2. у т.ч. Студентів 12118 8802 5025 2621 1946 2137 32649
7.3. обслуговано структ. Підрозділами 39869 44700 22190 9013 4442 3740 123954
7.4. у т.ч. Сторонніх   474 305 23 114 916
8. Кількість відвідувань, усього 610247 366240 228410 85523 80122 82670 1453212
8.1. к-сть відвідувань мас.заходів, організованих б-кою 5304 4230 1560 860 11954
8.2. к-сть звернень на веб-сайт б-ки 405362 2588   407950
9. Видано док-тів, усього примірників 923577 712640 495468 408145 365260 180311 3085401
за мовами:              
9.1. державною мовою 615311 678682 306421 31481 288196 179200 2099291
9.2. російською 293649 12638 183232   75889 1111 566519
9.3. іноземними мовами 14610 21320 5815 11072 1175 53992
за видами:              
9.4. книги 487235 491013 333774 402422 276554 175531 2166529
9.5. періодичні видання (ж/г) 436342 164839 101191 5723 88196 1180 797471
9.6. електронні видання 64855 56788 385 510 3600 126138
за цільовим призначенням:              
9.7. наукових видань 397969 302399 156814 38294 103663 2112 1001251
9.8. навчальних видань 503043 410241 309850 312853 260682 172888 1969557
9.9. літературно-художніх видань 12134 97806 15245 45926 915 5311 177337
9.10. рідкісних та цінних документів 44216 125 44341
10. МБА              
10.1. кількість абонентів 4 1 10 8 23
10.2. к-сть отриманих документів з ін. б-к 218 1 10 27 256
10.3. к-сть виданих документів ін.б-кам 4 1 20 36 61
11. Культурно-просвітницька робота              
11.1. тем. виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій 65 206 53 56 10 27 417
11.2. бібліографічні огляди: кількість тем/прочитано  14 68 28 12 5 127
11.3. кількість масових заходів 44 42 50 10 7 153
12. Довідково-інформаційне обслуговування              
12.1. загальна к-сть користувачів (усього осіб) 5816 4585 4960 1950 2307 19618
12.2. з них індивідуальних 19 321 125 110 575
12.3. довідки всього 21433 15079 44338 4321 2650 2800 90621
12.4. у т.ч. Тематичні 6671 4909 15325 4321 2100 2680 36006
12.5. виконані в авт. режимі 21433 203 8370 58 650 2800 33514
12.6. Дні кафедр, інформації, дипломників, фахівців 30 44 46 14 4 138
12.7. бібліографічні покажчики (наук.-доп./рекомед.) 3 8 5 2 2 20
12.8. у т.ч.: в електронному вигляді 3 4 3 10
13. Електронні ресурси              
13.1. обсяг власних електронних БД (тис. Записів) 20 207752 97519 16220 67229 388740
13.2. з них записів у ЕК 291759 197690 67500 16220 66739 639908
13.3. к-сть введених записів за звітний рік 25344 34290 18000 8320 3199 89153
14. Формування інформаційної культури              
14.1. загальна к-сть прочитаних годин 86 54 30 66 14 38 288
14.2. програма в годинах: теорет./практ. Для: 39\39 26\28   33\33 2  
14.3. студентів мол. курсів: теорет./практ. 39\39 26\28 40 33\33 8\8 38  
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. 4\4 26\28 45 6\6  
15. Матеріально-технічна база (МТБ)              
15.1. загальна площа приміщень б-ки (м.кв.) 4656 3336,6 1430 330 450 702 10904,6
15.2. у т.ч.: для зберігання фондів (м.кв.) 1862 800 100 230 2992
15.3. для обслуговування користувачів (м.кв.) 1815 1474,6 300 200 490 4279,55
15.4. кількість абонементів 3 7 4 1 1 1 17
15.5. кількість чит.залів/ місць для читачів 8\650 9\680 4\320 2\120 1\120 2\110  
16. Технічна характеристика приміщень              
16.1. портебує капітального ремонту (м.кв.)  
16.2. перебуває в аварійному стані    
17. Кількість технічних засобів              
оргтехніка:              
17.1. кількість комп’ютерів 61 31 22 3 20 34 171
17.2. к-сть копіювально-розмножу- вальної техніки 26 4 1 1 3 35
17.3. к-сть АРМ 57 31 22 20 34 164
17.4. в т.ч.: для співробітників 43 11 3 10 3 70
17.5. для користувачів 14 20 19 10 31 94
17.6. к-сть ПК, які мають доступ до мережі Інтернет 57 30 22 19 34 162
засоби зв’язку              
17.7. кількість телефоних номерів 3 2 7 1 13
17.8. кількість факсів              
18. Фінансування (використання коштів)              
витрати на:               
18.1. придбання книг 131161 200876 50000 25069,3 85000 104000 596106
18.2. передплату періодичних видань 163861 25000 49736 22500 18000 279097
19. Бібліотечні працівники              
19.1. заг. к-сть працівників б-ки 58 62 20 12 16 5 173
з них за освітою:              
19.2. повна вища освіта 44 55 16 11 13 3 142
19.3. в т.ч. вища спеціальна 20 10 5 4 6 1 46
19.4. базова вища освіта 11 8 5 1 2 27
19.5. у т.ч. Спеціальна 9 8 6 1 24
19.6. початкова вища (неповна вища) 1 2 3
19.7. у т.ч. спеціальна  2 2
19.8. повна загальна середня 2 12 14
за стажем:              
19.9. до 3-х років 3 2 2 1 8
19.10. з 3-9 років 9 25 4 2 6 46
19.11. 10 — 20 років 20 5 6 6 2 3 42
19.12. понад 20 років 29 29 8 4 6 1 77
19.13. із заг. к-сті працюють повний робочий день 58 62 20 16 5 161
20. Відносні показники              
20.1. обертаність 1,5 0,8 0,8 3,636 4,8 1,8 2,2
20.2. книгозабезпеченість 46,8 94,11 103,2 39,34 33,2 41,7 59,9
20.3. читаність 70,6 75 81,5 143,05 161,6 78,1 101,6
20.4. відвідуваність 15,6 39,26 37,5 29,976 35,4 35,8 32,3