Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2009 рік

1. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Камянець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Всього
  1 2 3 4 5 6
2. Група за оплатою праці 1 2 3 3 4  
3. Бібліотечні ресурси            
усього примірників 607828 940319 623557 111516 72676 2355896
за видами            
3.1.книги 500443 802465 540998 108899 65122 2017927
3.2. періодичні видання 83312 137341 82559 1160 7454 311826
3.3. електронні видання 735 513 119 46 100 1513
за мовами            
3.4. державною мовою 154678 343698 120892 41896 41662 702826
3.5. російською 441421 556342 417404   30250 1445417
3.6. іноземними мовами 11729 40279 2702 1366 764 56840
за цільовим призначенням            
3.7. наукові видання 161130 347948 351518 2316 3774 866686
3.8. навчальні видання 302884 592371 157559 59927 66640 1179381
3.9. літературно-художні видання 26837 144902 31921 49370 2262 255292
3.10. рідкісні та цінні документи 0 24415 745 21   25181
4. Надійшло документів            
4.1. усього примірників 7336 12607 3992 2130 4885 30950
4.2. у т.ч.: державною мовою 5463 9466 3869 1812 4723 25333
4.3. російською 1648 1437 118   94 3297
4.4. іноземними мовами 225 975 5   68 1273
4.5. усього назв 2307 3591 564 549 173 7184
4.6. у т.ч.: державною мовою 1441 2609 536 426 161 68037
4.7. російською 719 568 23   10 1320
4.8. іноземними мовами 147 414 5 18 2 586
за видами            
4.9. книг 4873 8862 2592 1672 3193 21192
4.10. періодичних видань (ж/г) 2340 3599 1400 219 1692 9250
4.11. електронних видань 62 146 119 1   328
за цільовим призначенням            
4.12. наукових видань 1861 2405 707 169 403 5545
4.13. навчальних видань 3824 10202 1832 1523 4482 21863
4.14. літературно-художніх видань 595 534 53 201   1383
4.15. рідкісних та цінних документів 0   745     745
5. Обміний фонд 2228 3651 6174     12053
6. Вибуло примірників 2470 729 152 2219 195 5765
7. Користувачі            
7.1. усього за єдиним обліком 13688 9579 6065 2715 2260 34307
7.2. у т.ч. Студентів 12358 8587 5018 2460 1834 30257
7.3. обслуговано структ. Підрозділами 44507 45904 22185 8925 4380 125901
7.4. у т.ч. Сторонніх     152 25 88 265
8. Кількість відвідувань, усього 675000 386436 227761 82703 77600 1449500
8.1. к-сть відвідувань мас.заходів, організованих б-кою 4837   1560   820 7217
8.2. к-сть звернень на веб-сайт б-ки 426335         426335
9. Видано док-тів, усього примірників 1042639 709818 494332 420635 358617 2073782
за мовами:            
9.1. державною мовою 623354 571265 299604 350000 275530 2119753
9.2. російською 259615 118755 188913   81937 649220
9.3. іноземними мовами 8138 19798 5815 17000 1150 2768973
за видами:            
9.4. книги 552247 458021 333774 500000 271811 2115853
9.5. періодичні видання (ж/г) 313171 240536 101191 140825 86296 882019
9.6. електронні видання 56970 11261 385   510 69126
за цільовим призначенням:            
9.7. наукових видань 264215 309502 156814 40000 101790 872321
9.8. навчальних видань 526299 400316 309850 350000 255919 1842384
9.9. літературно-художніх видань 10747 97351 15245 48925 908 173176
9.10. рідкісних та цінних документів 0 37150 125     37375
10. МБА            
10.1. кількість абонентів 2   5   7 14
10.2. к-сть отриманих документів з ін. б-к 217   10   28 255
10.3. к-сть виданих документів ін.б-кам 3   14   35 52
11. Культурно-просвітницька робота            
11.1. тем. виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій 73 141 55 56 12 337
11.2. бібліографічні огляди: кількість тем/прочитано    89 28 12 5 134
11.3. кількість масових заходів 41 29 14 10 7 101
12. Довідково-інформаційне обслуговування            
12.1. загальна к-сть користувачів (усього осіб) 6393 5495 4960   1900 18748
12.2. з них індивідуальних 18 265 125   108 516
12.3. довідки всього 22377 131583 35310 4128 2500 195898
12.4. у т.ч. Тематичні 6639 2506 14925 4128 1800 29998
12.5. виконані в авт. режимі 22377 4561 8370   550 35858
12.6. Дні кафедр, інформації, дипломників, фахівців 24 47 40 2 6 119
12.7. бібліографічні покажчики (наук.-доп./рекомед.) 3 10 26 2 2 43
12.8. у т.ч.: в електронному вигляді 3 10 147   2 162
13. Електронні ресурси            
13.1. обсяг власних електронних БД (тис. Записів) 19 175054 19090   16220 210383
13.2. з них записів у ЕК 267243 165000 66600   16220 515063
13.3. к-сть введених записів за звітний рік 23663 13040 18000   8320 63023
14. Формування інформаційної культури            
14.1. загальна к-сть прочитаних годин 66 54 30 66 14 230
14.2. програма в годинах: теорет./практ. Для: 66 26/28   33 /33 2 118/61
14.3. студентів мол. курсів: теорет./практ. 62 26/28 40 33 /33 8 189/61
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. 4 26/28 45   8 83/28
15. Матеріально-технічна база (МТБ)            
15.1. загальна площа приміщень б-ки (м.кв.) 4656 3336,55 1430 330м.кв. 450м.кв. 9422,55
15.2. у т.ч.: для зберігання фондів (м.кв.)   1862 800   100 2762
15.3. для обслуговування користувачів (м.кв.) 1815 1474,55 300   200 3789,55
15.4. кількість абонементів 3 7 4 1 1 16
15.5. кількість чит.залів/ місць для читачів 8/650 10/680 4/320 2 /120 1/120 25/1890
16. Технічна характеристика приміщень     позитивна      
16.1. портебує капітального ремонту (м.кв.)            
16.2. перебуває в аварійному стані            
17. Кількість технічних засобів            
оргтехніка:            
17.1. кількість комп’ютерів 61 31 22 11 20 145
17.2. к-сть копіювально-розмножувальної техніки 32   1   5 38
17.3. к-сть АРМ 57 31 22   20 130
17.4. в т.ч.: для співробітників 43 11 3   10 67
17.5. для користувачів 14 20 19   10 63
17.6. к-сть ПК, які мають доступ до мережі Інтернет 57 30 20   19 126
засоби зв’язку            
17.7. кількість телефоних номерів 3   7   1 11
17.8. кількість факсів 0          
18. Фінансування (використання коштів)            
витрати на:            
18.1. придбання книг 117697 130727 45000 31462,2 80000 404886,2
18.2. передплату періодичних видань 96333 162998 23500 43456,4 20000 346287,36
19. Бібліотечні працівники            
19.1. заг. к-сть працівників б-ки 60 62 23 12 16 173
з них за освітою:            
19.2. повна вища освіта 45 55 15 11 12 138
19.3. в т.ч. вища спеціальна 20 10 5 4 5 44
19.4. базова вища освіта 11 8   1 5 25
19.5. у т.ч. Спеціальна 9 8 8     25
19.6. початкова вища (неповна вища) 2     1 2 5
19.7. у т.ч. спеціальна          2 2
19.8. повна загальна середня 2     12   14
за стажем:            
19.9. до 3-х років 0 3 2     5
19.10. з 3-9 років 14 25 3 3 7 52
19.11. 10 — 20 років 21 5 6 5 5 42
19.12. понад 20 років 25 28 13 4 4 74
19.13. із заг. к-сті працюють повний робочий день 60 62 23   16 161
20. Відносні показники            
20.1. обертаність 1,72 0,8 0,8 4,004 4,9 12,22
20.2. книгозабезпеченість 44,4 98,16 103 41,07 32,2 318,83
20.3. читаність 76,2 74,1 81,5 164,48 158,7 554,98
20.4. відвідуваність 17,86 40,34 37,5 32,639 34,5 162,84