Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2008 рік


1. Повна офіційна назва
бібліотеки
Наукова
бібліотека Хмельницького національного університету
Наукова
бібліотека Камянець-Подільського національного університету
Наукова
бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету
Бібліотека
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Наукова
бібліотека Хмельницького університету управління і права
Всього
  1 2 3 4 5 6
2. Група за
оплатою праці
1 2 3 3 4  
3.
Бібліотечні ресурси
           
усього примірників 602962 928441 619717 112168 67977 2331265
за видами           0
3.1.книги 496602 794332 538558 109431 62115 2001038
3.2.
періодичні видання
82410 133742 81159 941 5762 304014
3.3.
електронні видання
673 367 10 45 100 1195
за мовами            
3.4.
державною мовою
149850 334232 114495 42428 37125 678130
3.5.
російською
440918 448139 504715 68329 30156 1492257
3.6.
іноземними мовами
12194 11961 1000 1366 696 27217
за цільовим
призначенням
           
3.7. наукові
видання
159402 345541 1990 2155 3371 512459
3.8.
навчальні видання
300836 582900 152773 58889 62344 1157742
3.9.
літературно-художні видання
26371 144426 800 49201 2262 223060
3.10.
рідкісні та цінні документи
0 24415 2 25 0 24442
4. Надійшло документів            
4.1. усього
примірників
9657 17631 5150 2478 2568 37484
4.2. у т.ч.:
державною мовою
8111 12968 3010 2216 1787 28092
4.3.
російською
1290 3200 900 249 781 6420
4.4.
іноземними мовами
256 1233   13 0 1502
4.5. усього
назв
2555 4870 4705 350 785 13265
4.6. у т.ч.:
державною мовою
1807 3184 3217 265 595 9068
4.7.
російською
492     76 190 758
4.8.
іноземними мовами
256   20 9 0 285
за видами            
4.9. книг 6846 12491 3750 2220 1980 27287
4.10.
періодичних видань (ж/г)
2650 5014 1400 248 540 9852
4.11.
електронних видань
76 126   10 48 260
за цільовим
призначенням
           
4.12.
наукових видань
2980 1162 2754 131 115 7142
4.13.
навчальних видань
5854 16469 2076 2108 2439 28946
4.14.
літературно-художніх видань
823 990 90 201 14 2118
4.15.
рідкісних та цінних документів
0 309   25 0 334
5. Обміний
фонд
2095 0 6174 0 0 8269
6. Вибуло
примірників
3551 707 155 1600 421 6434
7.
Користувачі
           
7.1. усього
за єдиним обліком
13509 9376 6065 2870 2250 34070
7.2. у т.ч.
Студентів
12368 8365 5014 2610 1927 30284
7.3.
обслуговано структ. Підрозділами
38836 43431 22190 9018 4177 117652
7.4. у т.ч.
Сторонніх
398 911 306 40 35 1690
8. Кількість
відвідувань, усього
575603 365576 227755 113880 77507 1360321
8.1. к-сть відвідувань мас.заходів, організованих б-кою       616 764 1380
8.2. к-сть
звернень на веб-сайт б-ки
345247       0 345247
9. Видано док-тів, усього примірників 879060 676034 504369 588266 354615 3002344
за мовами:            
9.1.
державною мовою
599300 521179 340455 325841 274880 2061655
9.2.
російською
242390 139162   174950 78487 634989
9.3.
іноземними мовами
37370 15693   87475 1248 141786
за видами:            
9.4. книги 613550 430903   447441 267965 1759859
9.5.
періодичні видання (ж/г)
239320 239169   140825 86150 705464
9.6.
електронні видання
17000 5962     500 23462
за цільовим
призначенням:
           
9.7. наукових
видань
250532 300106 146660 90250 100800 888348
9.8.
навчальних видань
553103 375928 307250 391820 252915 1881016
9.9.
літературно-художніх видань
11734 58310 15200 78793 900 164937
9.10.
рідкісних та цінних документів
0 37100   27403 0 64503
10. МБА            
10.1.
кількість абонентів
3 0 15 0 8 26
10.2. к-сть отриманих документів з ін. б-к 222 0 25 0 36 283
10.3. к-сть виданих документів ін.б-кам 3 0 20 0 42 65
11. Культурно-просвітницька робота            
11.1. тем. виставки, відкриті перегляди: кількість
тем/експозицій
69 102 53 56 12 292
11.2. бібліографічні огляди: кількість тем/прочитано  2 84 35 12 7 140
11.3.
кількість масових заходів
40 21 10 11 7 89
12. Довідково-інформаційне обслуговування            
12.1. загальна к-сть користувачів (усього осіб) 5494     4233 1800 11527
12.2. з них
індивідуальних
28       106 134
12.3. довідки
всього
11329 10351 35210 4233 2200 63323
12.4. у т.ч.
Тематичні
4645 2308 14880 4233 1300 27366
12.5. виконані в авт. режимі 11329 3486 3900 0 500 19215
12.6. Дні кафедр, інформації, дипломників, фахівців 20 26 46 14 6 112
12.7. бібліографічні покажчики (наук.-доп./рекомед.) 1 6 26 2 2 37
12.8. у т.ч.:
в електронному вигляді
1 4   0 2 7
13.
Електронні ресурси
           
13.1. обсяг власних електронних БД (тис. Записів)     55000   7900 62900
13.2. з них
записів у ЕК
243580       7900 251480
13.3. к-сть введених записів за звітний рік 25160   48600   5800 79560
14. Формування інформаційної культури            
14.1. загальна к-сть прочитаних годин 116 54 21 66 14 271
14.2. програма в годинах: теорет./практ. Для: 116 26/28 10 33/33 2 128
14.3. студентів мол. курсів: теорет./практ. 108 26/28 18 33/33 8 134
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. 8 26/28 3 0 6 17
15. Матеріально-технічна база (МТБ)            
15.1. загальна площа приміщень б-ки (м²) 4656 3336,55 1430 330 450 10202,55
15.2. у т.ч.: для зберігання фондів (м²)   1862 800   100 2762
15.3. для обслуговування користувачів (м²) 1815 1474,55 240   200 3729,55
15.4.
кількість абонементів
3 7 3 1 1 15
15.5. кількість чит.залів/ місць для читачів 8 — 650 9 — 680 4 — 320 2 — 120 1 — 120 0
16. Технічна характеристика приміщень            
16.1. портебує капітального ремонту (м²) 0 568,9   0 0 568,9
16.2.
перебуває в аварійному стані
0     0 0 0
17. Кількість
технічних засобів
          0
            оргтехніка:            
17.1.
кількість комп’ютерів
63 29 22 3 20 137
17.2. к-сть копіювально-розмножу- вальної техніки 31   1 1 5 38
17.3. к-сть
АРМ
60 29   0 20 109
17.4. в т.ч.:
для співробітників
44 10   0 10 64
17.5. для
користувачів
16 19   0 10 45
17.6. к-сть ПК, які мають доступ до мережі Інтернет 60 20   3 19 102
        засоби зв’язку            
17.7.
кількість телефоних номерів
3     0 1 4
17.8. кількість факсів 0     0 0 0
18. Фінансування (використання коштів)            
         витрати на:             
18.1.
придбання книг
142620 230804   14854 55600 443878
18.2.
передплату періодичних видань
94349 144797   44714 15235 299095
19.
Бібліотечні працівники
           
19.1. заг.
к-сть працівників б-ки
75 62 23 12 14 186
   з них за освітою:            
19.2. повна
вища освіта
53 54 5 11 10 133
19.3. в т.ч.
вища спеціальна
25 12 11 3 5 56
19.4. базова
вища освіта
16 8 7 1 3 35
19.5. у т.ч.
Спеціальна
11       0 11
19.6. початкова вища (неповна вища) 3     1 2 6
19.7. у т.ч.
спеціальна 
        2 2
19.8. повна
загальна середня
3     12 0 15
         за стажем:            
19.9. до 3-х
років
  6 4 3 2 15
19.10. з 3 — 9
років
25 23 5   8 61
19.11. 10 —
20 років
24 9 14 1 2 50
19.12. понад
20 років
26 24   4 2 56
19.13. із заг. к-сті працюють повний робочий день   62   8   70
20. Відносні
показники
           
20.1.
обертаність
1,46 0,728 0,8 5,27 5,2 2,72
20.2.
книгозабезпеченість
44,6 99,02 102.1 38,9 30,2 42,55
20.3.
читаність
65,07 72,1 83.2 204,9 157,6 99,9
20.4.
відвідуваність
17,05 39 37 42,27 34,2 33,9