Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО на 2008 рік

  ХНУКПНУПДАТУХГПАХУУПВсього
3. Бібліотечні фонди, всього примірників 600000927017620210120000695292336756
 в т.ч.:      
3.1.державною мовою 3316841127354200040435526854
за матеріальною конструкцією:       
3.2.книги 792848536457120000636351512940
3.3.електронні видання 7410100152993
3.4.періодичні видання: журнали/газети 131878786738005742217093
за цільовим призначенням:       
3.5.наукові видання 345479347269100003676706424
3.6.навчальні видання 5815381520446800062951864533
3.7.літературно-художні видання 14409231810580002248236150
3.8.рідкісні та цінні документи 2708350302027183
3.9.зарубіжні видання 115283631400013291
4. Надійшло, всього назв 5000380085015007006850
4.1.в т.ч.: державною мовою 270080020285456073
4.2.надійшло всього примірників120001550048804000412028500
4.3.в т.ч.: державною мовою 1000045103500390521915
за матеріальною конструкцією:       
4.4.книги 1030036006000350023400
4.5.електронні видання 5000100100700
4.6.періодичні видання: жур. / газ. 315013643005205334
за цільовим призначенням:       
4.7.наукові видання 110084020004204360
4.8.навчальні видання 1440025801600359022170
4.9.літературно-художні видання 60075500 1175
4.10.рідкісні та цінні документи 05302055
4.11.зарубіжні видання 051000105
5. Обмінний фонд 300006174006174
6. Вибуло примірників 5000500030020003507650
7. Кількість користувачів       
7.1.всього за єдиним обліком13000936060212850225020481
7.2.в т.ч. студентів11480840050142600190017914
7.3.обслуг. всіма структ. підрозд.47200432502218010000415479584
7.4.в т.ч. сторонніх вузу740 12510035260
8. Кількість відвідувань:       
8.1.бібліотеки298600351140209290120000770001056030
8.2.кількість звернень до серверу б-ки2000000000200000
9. Видано документів, всього примірників 10730006637004796106000003546003170910
9.1.в т.ч.: державною мовою 4933003404553500002695001453255
за матеріальною конструкцією:       
9.2.книги 4308802230005000002680001421880
9.3.електронні видання 28700 5003370
9.4.періодичні видання: жур. / газ. 2299509050020000086100606550
за цільовим призначенням:       
9.5.наукові видання 29764014666042000100800587100
9.6.навчальні видання 3660603072504500002529001376210
9.7.літературно-художні видання 562001520088000900160300
9.8.зарубіжні видання 1530062002600000281500
9.9.рідкісні та цінні документи 370405040037544
10. МБА:       
10.1.кількість абонентів40 15 762
10.2.отримано примірників120 25 30175
10.3.надіслано примірників0 20 2848
11. Культурно-просвітницька робота       
11.1.тематичні виставки, відкриті      
 перегляди: к-ть тем / експозицій6410055568283
11.2.бібліогр. огляди: к-ть / прочитано07335127127
11.3.мас. заходи:всього/ к-ть присутніх40171010784
12. Довідково-інформаційне обслуговування:       
12.1.довідки всього255008200352004300200075200
12.2.в т.ч.: тематичні70001820148804300100029000
12.3.виконані в автоматиз. режимі25450194012040027802
12.4.кількість тем по ВРІ121802802222
12.5.кількість абонентів ВРІ181402402184
12.6.Дні інформації321012431
12.7.Дні кафедр, дипломників, фахівців200302456
12.8.бібліографічні покажчики      
 (наук.-доп., рекоменд., ін.)3655019
12.9.в т.ч.: на влас. чи сайтах своїх ВНЗ340007
13. Електронний каталог (ЕК)       
13.1.заг. к-ть записів на кінець звіт. року238700373672738907100310556
13.2.к-ть введених записів за звітний рік232009500180000500055700
13.3.кількість замовлень з ЕК000000
13.4.заг. к-ть БД у т.ч. й у складі ЕК 0130114
13.5.в т.ч. БД створені бібліотекою 0130114
14. Формування інформаційної культури       
14.1.заг. к-ть прочитаних годин 54 6614 
14.2.програма в годинах: теор./практ. 26/28433/332 
 в т.ч.:      
14.3.для студ. мол. курсів: теор./практ. 26/28 33/338 
14.4.для студ. ст. курсів: теорет./практ. 26/28 06 
15. Матеріально-технічна база (МТБ)       
15.1.кількість абонементів 7411 
15.2.к-ть чит. залів / місць для читачів 9/6803/2402/1201/120 
15.3.загальна площа (м)46563336,551430500450 
15.4.в т.ч.: зона розм. фондів (м²)27261862800 100 
15.5.зона обслуг. читачів (м²)16731474,55240 200 
15.6.потребує кап. ремонту (м²) 568,9200 0 
16. Технічні засоби       
16.1.кількість ПК 2522520 
16.2.кількість серверів 10 1 
16.3.кількість АРМ 2522   
16.4.в т.ч.: для співробітників 172 11 
16.5.для читачів 720 10 
16.6.окремих місць для кор. Інтернет 75 8 
17. Фінансування. Витрати на:       
17.1.придбання книг200000тендер55 500,008000060 000,00 
 на передплату110000тендер20 205,00 9 000,00 
18. Бібліотечні працівники, всього  65231014 
в т.ч.: за освітою:       
18.1.повна вища освіта 5114108 
18.2.в т.ч. бібліотечна 13626 
18.3.базова вища освіта 12972 
18.4.в т.ч. бібліотечна 128 0 
18.5.поч. вища (неповна вища) 00 2 
18.6.в т.ч. бібліотечна 00 3 
18.7.повна загальна середня 00100 
19. Відносні показники       
19.1.обертаність 0,730,765,1 
19.2.книгозабезпеченість 99,041024528,3 
19.3.читаність 70,961,2250157,6 
19.4.відвідуваність 37,5432,24534