“НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ОСОБИСТІСТЬ”
(до ювілею ректора ХНУ, професора, доктора технічних наук Миколи Єгоровича Скиби)

         •   Праці М.Є. Скиби з фонду наукової бібліотеки ХНУ
         •   Патенти на винаходи та авторські свідоцтва
         •   Література про життя та діяльність вченого
         •   Фотогалерея

   Микола Єгорович Скиба – ректор Хмельницького національного університету, Заслужений працівник народної освіти, Відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, Міжнародної академії інформатизації, Української академії економічної кібернетики, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

   01.01.1950 р. – народився в с. Камінь Кролевецького району, Сумської області.
   1972 р. – закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність «Машини і апарати легкої промисловості».
   З 1975 р.- у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування (з 2004 р. – Хмельницький національний університет): асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри машин та апаратів легкої промисловості.
   1985-2001 рр. – декан по роботі з іноземними студентами, декан гуманітарно-педагогічного факультету, проректор з навчальної роботи.
   З 2001 по теперішній час – ректор ХНУ. За його керівництва заклад отримав статус державного університету, згодом – Національного.

   
   Коло наукових інтересів: фізико-механіка та фізико-хімія натуральних і штучних композиційних матеріалів, лінійна теорія в’язкопружності, теорія машин і механізмів, методи регресивного та кореляційного аналізу.
   Започаткував власну наукову школу «Наукові та практичні основи переробки відходів виробництва у легкій промисловості».
   Вченим підготовлено понад 200 наукових публікацій наукового та навчально-методичного спрямування. За результатами наукових досліджень він отримав 7 авторських свідоцтв і 24 патенти на винаходи. М.Є. Скиба підготував 2 доктори та 7 кандидатів наук.

   Додатково дивіться:
   • Науковці Хмельниччини

   З виданнями, представленими на виставці, можна ознайомитися в читальному залі (7 пов.) наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.