ДО ЮВІЛЕЮ НАУКОВЦЯ


проректора з науково-педагогічної роботи ХНУ,
доктора економічних наук, професора ВІКТОРА МИХАЙЛОВИЧА НИЖНИКА

         •   Праці В.М. Нижника з фонду наукової бібліотеки ХНУ
         •   Література про життя та діяльність вченого

   Нижник Віктор Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук Вищої школи України та академік Академії економічних наук України.

   21.05.1960 р. – народився у с. Чепоноси Хотинського району Чернівецької обл.
1987 р. – закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування.
1987 р. – початок роботи в Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування: асистент, ст. викладач, доцент.
2001 р. – захист докторської дисертації на тему «Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці».
2002 р. – проректор з з економічних питань і соціального розвитку університету.
2008 р. – проректор з фінансово-економічної діяльності.
З 2010 р. – проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ.

   
   Наукова діяльність: основними напрямами фундаментальних та прикладних досліджень наукової школи “Механізми регулювання в економічній, інноваційно-інвестиційній та соціально-трудовій сферах України на шляху до Європейського Союзу” професора В. М. Нижника є: формування та реалізація механізмів інноваційного розвитку України; механізми забезпечення економічної безпеки України в розвитку інтеграційних процесів; мотиваційні механізми регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС; формування механізмів оцінки і регулювання соціального захисту населення України та міграційних процесів населення; соціально-економічні аспекти управління якістю та конкурентоспроможністю робочої сили за умов становлення ринку праці; інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів України в контексті європейської інтеграції; механізми оцінки й мотивації праці персоналу промислових підприємств; механізми управління фінансовими ресурсами та прибутковістю підприємств машинобудування і легкої промисловості тощо.

   Вченим підготовлено понад 200 наукових публікацій у різних виданнях, зокрема 20 індивідуальних та колективних наукових монографій та близько десятка підручників та навчальних посібників. Під науковим керівництвом професора В. М. Нижника підготовлено і захищено 70 кандидатських дисертацій та 7 докторських дисертацій.

    В.М. Нижника нагороджено Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної та міської рад; орденом князя Костянтина Острозького Академії соціального управління; Всеукраїнською премією імені Сергія Подолинського.

   Додатково дивіться:
   • Науковці Хмельниччини

   З виданнями та публікаціями, представленими на виставці, можна ознайомитися:

• Читальний зал (7 пов.) наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Електронна бібліотека
Інституційний репозитарій