ДО ЮВІЛЕЮ НАУКОВЦЯ


доктора економічних наук, професора,
проректора з науково-педагогічної роботи, першого проректора ХНУ
МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА ВОЙНАРЕНКА

         •   Праці М. П. Войнаренка з ресурсної бази наукової бібліотеки ХНУ
         •   Література про життя та діяльність вченого
         •   Поетична творчість
         •   Фотогалерея

   Войнаренко Михайло Петрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний член Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор Хмельницького національного університету.

22.07.1950 р. – народився у с. Струга Новоушицького району.
1976 р. – з відзнакою закінчив інженерно-економічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІПО).
1983 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення організаційної структури господарських підрозділів служби побуту (на прикладі промислових видів побутових послуг Української РСР)”.
1995 р. – захистив докторську дисертацію на тему “Організаційно-економічні основи розвитку сфери обслуговування населення в Україні”.
1995 р. – завідувач кафедри обліку та аудиту Технологічного університету Поділля (ТУП).
1996 р. – присвоєно вчене звання професора.
1999-2001 рр. – проректор з економічних питань Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).
2000 р. обраний дійсним членом Академії економічних наук України (м. Київ)
2001-2004 рр. – проректор з навчальної роботи Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).
2002 р. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”
2004 р. – дотепер – проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету (ХНУ).
2006-2016 р. – перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ.
2015 р. член-кореспондент Національної академії наук України
2016-2019 р. – перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ХНУ.
2019 р. – дотепер – перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ.

   Наукова діяльність: В рамках створеної М. П. Войнаренком наукової школи «ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА РІВНІ РЕГІОНУ» здійснюються дослідження з проблем реформування економіки України через пошук нової парадигми економічного розвитку України і Подільського регіону; розробки концепцій залучення інвестицій та впровадження інновацій в регіональну економіку на засадах кластерних технологій об’єднання підприємницьких структур; удосконалення систем управління господарськими об’єктами у промисловості та сфері послуг через побудову оптимальних варіантів організаційних структур суб’єктів господарювання; удосконалення фінансових показників діяльності підприємств (установ) та системи оподаткування; розробки та удосконалення систем оплати праці; трансформації національної системи обліку до міжнародних стандартів тощо.

   Вченим підготовлено понад 500 наукових та методичних праць, зокрема 60 наукових монографій та розділів у колективних монографіях (з них 11 одноосібних), 14 підручників і навчальних посібників, 9 брошур з результатами наукових досліджень, 15 статей опубліковано в журналах, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, більше 200 статей надруковані у фахових періодичних виданнях, що індексуються у базах даних Google Scholar, Index Copernicus та інших, десятки книг та статей опубліковані за кордоном.
Під керівництвом М. П. Войнаренка підготовлені і захищені 40 кандидатських і 7 докторських дисертацій.

   Творча діяльність. Поет-пісняр, є автором 2 поетичних збірок, а також численних публікацій своїх віршів на сторінках різноманітних періодичних видань, альманахів, колективних збірників. На його твори написано більше 30 пісень, які виконують народні та заслужені артисти України.
   М. П. Войнаренка нагороджено Почесними грамотами Міністерства освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», орденом України «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України та іншими нагородами.

   Додатково дивіться:
   • Науковці Хмельниччини

   З виданнями та публікаціями, представленими на виставці, можна ознайомитися:

• Читальний зал (7 пов.) наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Електронна бібліотека
Інституційний репозитарій