10-13 квітня у залі каталогів та електронної інформації НБ ХНУ будуть проходити Дні інформації. На виставці представлено 115 видань – це монографії, підручники та навчальні посібники, наукові, аналітичні, довідкові видання тощо.

На виставці презентовано добірку нових підручників та монографій з нещодавно відкритої нової дисципліни “Архітектура будівель та споруд”, передплачену згідно замовлень кафедр університету. Це книги: з архітектури, моделювання та креслення, архітектурної композиції, урбаністики, кольороутворення, декоративно-прикладного мистецтва та багато іншого.
До фонду НБ ХНУ надійшли праці викладачів ХНУ, надруковані власним видавництвом університету. Серед них: “Современные достижения в науке и образовании = Modern achievements of science and education”: сб.тр. Х Междунар. науч. конф.,29 сент.- 6 окт. 2016 г., г. Иерусалим, Каплун, П.В. “Підвищення зносостійкості і довговічності підшипників кочення”, Петко І.В., Бурмістенков О.П., Біла Т.Я., Скиба М.Є. “Електропобутова техніка”, Бохонько, О.П. “Конструювання і виготовлення виробів із хутра та шкіри”, Чупира В.В. “Теоретичні основи країнознавства”, Довкілля Хмельниччини. 2015: стат. зб., Диха О.В., Сорокатий Р.В., Посонський С.Ф., Диха М.О. “Дискретне зміцнення та зносостійкість циліндричних трибосистем ковзання”, Захаревич О.В., Кулешова С.Г., Домбровська О.М. “Практикум з комп’ютерного проектування одягу”.
Консорціум Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) подарував нашій бібліотеці ціле зібрання літератури з педагогічної галузі знань. Це посібники з: соціальної педагогіки, педагогіки соціальної роботи, дефектології, логопедії, педагогічної психології, сімейної педагогіки, арт-терапії, інклюзивного навчання, дистанційної освіти тощо.
Студентам технічних та комп’ютерних спеціальностей представлено посібники з комп’ютерної графіки та телекомунікацій, методів та засобів мультимедійних інформаційних систем. Широкий круг літератури присвячено питанням водоочисних споруд, водопостачання, теплогазопостачання та вентиляції, наноматеріалознавству, сучасним паливно-мастильним матеріалам.
Для тих, хто вивчає математику та інші природничі науки пропонуємо наступні видання: Михайлюк, В.О. “Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реотимізації для задач дискретного програмування”: монографія, “Сучасні проблеми біології , екології та хімії”: зб. матеріалів 3-ї міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біолог. ф-ту, 11-13 травня 2012 р., м. Запоріжжя, Дідур В.А., Журавель Д.П., Палішкін М.А. “Гідравліка”, Шкіль, М.І. “Вища математика” У 2-х кн.
Широкий спектр літератури представлено і з галузей історії, мовознавства, права, вищої школи, педагогіки, швейного виробництва.
http://lib.khnu.km.ua/novini/2017/10_kvi/023.jpg