Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек ВЗО
Хмельницького методичного об’єднання на 2017 рік

    НБ ХНУ Б-ка КПНУ НБ ПДАТУ Б-ка ХУУП Б-ка ХГПА Б-ка ХКТЕІ Всього
Пор. № Назва показника              
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету, 1962р. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, 1918р. Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету, 1919р. Бібліотека Хмельницького університету управління та права, 1992р. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 1921р. Бібліотека Хмельницького кооперативного тогровельно-економічного інституту  
1.1 ПІБ керівника бібліотеки Айвазян Олена Борисівна Климчук Людмила Вікторівна Циганок Ольга Миколаївна Вінскевич Алла Йосипівна Дитинник Людмила Вікторівна Івах Ольга Станіславівна  
                 
1.2 E-mail бібліотеки library_HNU@ukr.net biblioteka@kpnu.edu.ua slibriary@pbatu.ebu.ua library@univer.km.ua lvdytynnyk@ukr.net olgaivax@mail.ru  
                 
1.3 ПІБ ректора ВНЗ Скиба Микола Єгорович Копилов Сергій Анатолійович Іванишин Володимир Васильович Омельчук Олег Миколайович Шоробура Ірина Михайлівна в.о. ректора Коваль Людмила Миколаївна  
                 
1.4 E-mail ректора rector@khnu.km.ua rector@kpnu.edu.ua main@pdatu.edu.ua   info@univer.km.ua kgpa@ukr.net info@xktei.km.ua  
                 
II. Група за оплатою праці 1 4 3 4 4 4  
III. Бібліотечні фонди (власні)            
3 Всього примірників власних ресурсів 610250 978157 636895 72563 130000 110947 2538812
3.1 За видами            
3.1.1 Книг   821277 550204 62000 125000 86914 1645395
3.1.2 Періодичних видань      86691 10463 1800 19592 118546
3.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників   121448 статистика не ведеться 10346 1700   133494
3.1.2.2 у т.ч. газет – річних комплектів   34585 117 300   35002
3.1.3 Рідкісних та цінних документів   27680 830   100   28610
3.1.4 Неопублікованих документів     252 0     252
3.1.5 Електронних носіїв із записом    847 110 100 200 300 1557
3.1.6 Мережних локальних документів, що доступні читачам бібліотеки (не службові)              
3.1.7 Інших документів               
3.2 За мовами              
3.2.1 Державною мовою   384560 165277 43308 52000   645145
3.2.2 Іноземними мовами   593597 471618 29255 10000   1104470
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою   551438 468851 27635 7000   1054924
3.3 За цільовим призначенням             
3.3.1 Наукових видань   359449 404494 4340 4000   772283
3.3.2 Навчальних видань   471053 179822 65952 72000   788827
3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)   21750 110 100 1000   22960
3.3.3 Літературно-художніх видань   147655 52579 2271 50000 7591 260096
IV. Електронні ресурси              
4.1 Мережні віддалені ресурси               
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)                
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 1       1 1 3
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД         1   1
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.              
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу               
4.1.2.1 Кількість тестових БД   1     10   11
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.   35500310         35500310
4.1.3 Ресурси відкритого доступу               
4.1.3.1 Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки   80         80
4.2 Бази даних (власні)              
4.2.1 К-ть власних БД 33 20 18   10 2 83
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 1086000 553000 161600 32000 5000 40000 1877600
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі (тис.записів) 426600 492400 139150 32000 50000 38920 1179070
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік   35007 500 2500 1000   39007
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК     3000 5250     8250
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 500 5     100   605
4.2.3.1 у т.ч. сторінок    1500     2500   4000
4.3           Бібліотечний веб-сайт                        (вказати власний чи на сайті ВНЗ) власний власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ власний на сайті ВНЗ  
4.3.1 URL веб-сайту http://lib.khnu.km.ua/ http://library.kpnu.edu.ua http://www.pdatu.edu.ua/
research-library.html
http://univer.km.ua http://biblio.kgpa.km.ua http://www.xktei.km.ua/
institut/struktura-institutu/
biblioteka/
 
4.3.2 К-сть звернень 900000 12000 5000   100000 5500 1022500
4.4           Інституційний репозитарій              
4.4.1 Назва репозитарію  ElarKhNU ElarKPNU     Електронна бібліотека України ElibUkr    
4.4.2 URL репозитарію http://elar.khnu.km.ua/
jspui/
http://dspace.kpnu.
edu.ua:
8080/jspui/
    http://oa.elibukr.org/
handle/1984/1777
   
4.4.3 К-сть представлених документів (записів)   2500     150   2650
4.4.4 К-сть звернень 600000 30000     150   630150
4.5. Інші веб-ресурси бібліотеки              
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки         100   100
4.5.2 Кількість звернень         2000   2000
V. Надійшло документів (власний фонд)              
5 Всього примірників 3500 6000 1150 986 4500 10000 26136
5 Всього назв 1200 2500 484 205 1500 5000 10889
5.1 За видами            
5.1.1 Книг – примірників           4000 970 628 4000 7000 16598
5.1.2 Книг – назв   2000 450 167 1800 2000 6417
5.1.3 Періодичних видань    1950 180 358 1100 5000 8588
5.1.3.1 у т.ч. журналів – примірників   1900 172 350 1000   3422
5.1.3.2 у т.ч. газет – річних комплектів   50 8 8 100   166
5.1.4 Неопублікованих документів – примірників     5 0     5
5.1.5 Електронних носіїв із записом – примірників / назв   50 3   100   153
5.1.6 Мережних локальних документів  600 1000         1600
5.1.7 Інших документів               
5.2 За мовами             
5.2.1 Державною мовою – примірників   5100 1080 979 100   7259
5.2.2 Іноземними мовами – примірників   900 70 7 500   1477
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників   250 64 7 100   421
5.3 За цільовим призначенням             
5.3.1 Наукових видань – примірників 1200 1600 453 35 500   3788
5.3.2 Навчальних видань – примірників 1300 4050 625 951 2000   8926
5.3.2.1  у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)   1000     100   1100
5.3.3 Літературно-художніх видань – примірників 250 350 72   500   1172
VII Обмінний фонд            
7 Всього примірників 1130 5625 6123 0     12878
7.1 у т.ч. надійшло примірників 1100     0     1100
7.2 у т.ч. передано примірників 100   7 0     107
VІII Вибуло примірників з власного фонду 5000   250 2500 1000   8750
IX. Користувачі            
9.1 Всього читачів за єдиним обліком 8000 5500 4500 1700 3000 2300 25000
  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів  90000 5500         95500
9.1.1 Студентів 7300 5000 3540 1320 2500 1800 21460
9.1.2 Сторонніх 40   960 170 100 500 1770
9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 27120 15750 15000 3350 7000 3500 71720
X Кількість відвідувань            
10 Всього 903800 110060 165200 70100 80000 55000 1384160
10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки   42000   6400 10000   58400
10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 6000 2025 2600 650 2000 600 13875
ХI Видано документів із власного фонду              
11 Всього примірників 650000 200000 331400 352000 280000 150000 1963400
11.1 За видами            
11.1.1 Книг   143670 219540 259600 200000 100000 922810
11.1.2 Періодичних видань    56330 111860 92400 80000 45000 385590
11.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників   43755 статистика не ведеться 90000   32000 165755
11.1.2.2 у т.ч. газет – примірників   12575 2400     14975
11.1.3 Рідкісних та цінних документів   7500 70 0     7570
11.1.4 Неопублікованих документів     15 0     15
11.1.5 Електронних носіїв із записом     50   2000 200 2250
11.1.6 Мережних локальних документів    35000       2000 37000
11.1.7 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)              
11.2 За мовами             
11.2.1 Державною мовою – примірників   153305 230645 311700 200000   895650
11.2.2 Іноземними мовами – примірників   46695 100755 40300 22000   209750
11.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників   5562 82325 40000 12000   139887
11.3 За цільовим призначенням             
11.3.1 Наукових видань   67470 134300 77450 20000   299220
11.3.2 Навчальних видань   124520 189000 274150 160000   747670
11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)   18000 50   3000   21050
11.3.3 Літературно-художніх видань   8010 8100 400 30000   46510
XII Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів)              
12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)                
12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу               
ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів)              
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД 15   5       20
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек 50           50
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій              
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам              
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій              
ХIV Культурно-просвітницька робота              
14 Тематичні виставки, перегляди:                 
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 90 155 40 33 70 30 418
14.1.2 Представлено документів   2868 2300 900 15000 950 22018
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                               
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 16 31   30 15 10 102
14.2.2 Представлено документів   552   830 450 400 2232
14.3 Бібліографічні огляди:            
14.3.1 Тем   47 18 4 12 10 91
14.3.2 Прочитано     25 4 12 10 51
14.4 Кількість масових заходів   19 35 5 12 12 83
ХV. Довідково-інформаційне обслуговування              
15.1.1 К-сть абонентів ВРІ 30 487 18 4   20 559
15.1.2 К-сть тем ВРІ 35 537 18 4   50 644
15.1.3 К-сть абонентів ДОК 12 87 10 3   6 118
15.1.4 К-сть тем ДОК 11 136 10 3   12 172
15.2 Виконано довідок, всього 28000 6315 50500 3000 4600 3000 95415
15.2.1 у т.ч. тематичних 8000 5286 18000 2000 1000 3000 37286
15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) 1000/40 1500/500 3000/0 100/0 400/0 3000/1000 10200/1540
15.3. Виконано в автоматизованому режимі 28000 1210   1000 4600   34810
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою 100           100
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби http://lib.khnu.km.ua/
virt_dovidka/for_chit/
index1.php
http://library.kpnu.edu.ua/
index.php/2016/02/19/
virtualna-dovidka/
         
15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців 20 81 26 4 14 8 153
15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 2 6 5   2 2 17
15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків     5   2   7
15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі 2 6 5   2 2 17
XVI. Формування інформаційної культури              
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 100 79 20 8 56 33 296
16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:               
16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 40 46   4 56 20 166
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ. 40       14 3 57
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 10 24   3 10 8 55
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ. 10         2 12
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет.   13   1     14
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.              
XVII Науково-дослідна та науково-методична робота              
17.1 Кількість тем наукових робіт 2 10 1 0 4   17
17.2 Назви тем наукових робіт       0      
17.3 Проведено конференцій     1 0 1   2
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці 1     0 1   2
17.5 Проведено інших заходів   4 2 0     6
17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 5 10   0 10 2 27
17.7 К-сть публікацій  5 10   0 10   25
XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ)            
18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 3856 2197,2 1400 450 330 780 9013,2
18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 2328 1252,4 800 100 120 490 5090,4
18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 1328 944,8 600 200 200 290 3562,8
18.2 Кількість абонементів 3 4 3 1 1 1 13
18.3 Кількість читальних залів   8 4 1 3 1 17
18.4 Місць для читачів  450 630 360 120 120 120 1800
XIX. Технічна характеристика приміщень            
19.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.) фасад бібліотеки 2100 м2   200 0     2300
19.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)       0      
XX. Кількість технічних засобів            
20.1 Кількість  комп’ютерів 65 47 16 19 20 34 201
20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4 1   1   1 7
20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 60 46 16 19 20 33 194
20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 40 27 6 11 10 3 97
20.2.2          АРМ для користувачів 20 19 10 8 10 30 97
20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 65 46 16 19 15 34 195
20.3.1 у т.ч. для користувачів 20 19 10 19 10 30 108
20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 30 7 1 4 6 3 51
20.4.1 у т.ч. сканерів 6 1   2 2 2 13
20.4.2          принтерів 19 3 1 2 8   33
20.4.3          копірів 4   0 0 4   8
20.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1 3 0 0   1 5
20.5 Кількість телефонних номерів 1 1 2 1 1 1 7
20.6 Кількість факсів 0       1 1 2
20.7 Використання технологій WI-FI так/ні так так так так так так 6
20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека   УФД. Бібліотека УФД. Бібліотека   4
ХХI. Фінансові витрати на:            
21.1 Придбання книг 100000 199000 55600 60000 10000 150000 574600
21.2 Передплату періодичних видань 100000 199000 3600 35000 50000 45000 432600
21.3 Передплату баз даних 8000     0 6000   14000
21.4 Інші витрати       0     0
ХХII. Отримано дари            
22.1 Книг (примірників) 500 2300 500 85 1000 50 4435
22.2 Книг (на суму) 45000   12000   25000 5000 87000
22.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць)         10   10
22.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму)         50000   50000
22.5 Інше (сума)              
ХХІII. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)              
23.1 Кількість штатних одиниць  43 31,25 14 7 10 5 110,25
23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 40 34 14 7 10 5 110
23.3 з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)              
23.3.1 Повна вища освіта 31 28 6 6 12 2 85
23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 16 9 2 3   2 32
23.3.2 Базова вища освіта 3     1   3 7
23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна 1     1   3 5
23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 6 8 8       22
23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна 6 8 8       22
23.3.4 Повна загальна середня освіта         10   10
23.4 за стажем            
23.4.1 До 3 років 1 1         2
23.4.2 3-9 років 1 3     4 1 9
23.4.3 10-20 років 17 13 12 4 5 3 54
23.4.4 Понад 20 років 21 17 2 3 5 1 49
23.4.5 Працюють повний робочий день 40 23 13 7 10 5 98
ХХIV. Відносні показники            
25.1 Обертаність 1 0,2 0,5 4,85 1,8 1,5 1,64
25.2 Книгозабезпеченість 70,1 177,8 141,5 42,6 60 35,5 87,91
25.3 Читаність 58,5 36,4 73,6 207 100 45,5 86,83
25.4 Відвідуваність 14,5 20 36,7 41 36,8 22,5 28,58