Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек
Хмельницького об’єднання ВЗО за 2012 рік

І. Повна офіційна назва бібліотеки    Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Бібліотека Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту Всього
ІІ. Група за оплатою праці     1 2 3 3 4 4  
ІІІ. Бібліотечні  фонди,   всього прим.   620983 964165 632758 115110 76032 94545 2503593
3. 1  за видами:              
3. 1.1  книг 476724 817468 546995 113426 63813 81133 2099559
3. 1.2  періодичних видань (журн./ газ.) 38400 146046 85639 1602 12119 12506 296312
3. 1.3  електронних видань 988 651 124 82 100 815 2760
3.1.4  неопублікованих документів 3137 258 4632 8027
3. 2  за  мовами:               
3.2.1   державною 167935 367639 126715 48669 44240 76045 831243
3.2.2   російською 440856 555127 417543 6775 30173 18500 1468974
3.2.3   іноземними 12192 41399 2737 2014 1619 59961
3. 3  за цільовим призначенням:              
3.3.1  наукових видань 164169 352760 349652 2548 4104 8412 881645
3.3.2   навчальних видань 310617 465304 161710 64530 69544 78059 1149764
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 124 451 124 100 800 1599
3.3.2.2   з них: електронних підручників 0 451 68 519
3.3.3  літературно-художніх видань  25464 146101 32151 50443 2266 7274 263699
3.3.4  рідкісних та цінних документів   0 27497 745 25 28267
IV.  Надійшло  документів, всього прим.  6138 11968 2379 1765 2569 4893 29712
4.1 за видами:              
4.1.1 книг    3169 8896 1331 1603 986 2503 18488
4.1.2   періодичних видань (журнали/газети) 2030 2765 1048 105 1583 2065 9596
4.1.3   електронних видань 70 49 14 325 458
4.1.4   неопублікованих документів 208 258 3 469
4.2   за  мовами:                 
4.2.2.1    у т.ч.: державною мовою 5257 10347 2331 1084 2427 4893 26339
4.2.2.2  російською 789 1198 41 44 89 2161
4.2.2.3   іноземними 92 423 7 110 53 685
4.3     усього  назв            1829 3632   363 286 343 6453
4.3.1 у т.ч.: державною мовою           1551 2631 1100   269 343 5894
4.3.2.1   російською 213 685 224   14 1136
4.3.2.2   іноземними    65 316 7   3 391
4.4   за цільовим призначенням:              
4.4.1   наукових видань 1323 1823 321 121 50 415 4053
4.4.2   навчальних видань 3177 8934 841 1074 2519 2073 18618
4.4.2.1 у т.ч. в електронній формі 0 35 0 325 360
4.4.2.2  з них: електронних підручників 0 35   35
4.4.3   літературно-художніх  видань 200 311 116 233 15 875
4.4.4  рідкісних та цінних документів 0 25 25
4.4.4.1  у т.ч. виявлено у власному фонді 0  
V. Обмінний фонд, всього прим.  2328 5122 6174 13624
5.1  у т.ч.: надійшло прим. 102 435 537
5.1.2  передано примірників      117 65 182
VІ.  Вибуло примірників      3815 891 256 1331 2980 126 9399
VІІ.  Користувачі                        
7.1 всього читачів за єдиним обліком      10147 9764 5424 2591 2215 2361 32502
7.1.1  студентів 9198 7207 4570 2246 1878 2120 27219
7.2  сторонніх   111 422 206 12 119 241 1111
7.3  к-сть віддалених користувачів 127958 5219 133177
7.4 обслуговано всіма структурними підрозділами 38275 34712 19545 8569 4414 2361 107876
VIII.  Кількість відвідувань,   всього    543951 376183 210378 81602 80038 33053 1325205
у т.ч.:              
8.1.1  к-сть звернень до веб-сайту  б-ки 375097 4785 1250 381132
8.1.2  к-сть відвідувань масових  заходів 164924 5002 6225 6342 760 1761 185014
IX. Видано документів,  всього прим. 703236 719012 455388 274207 364384 152456 2668683
9.1  за видами:              
9.1.1  книг 236674 461816 316687 98356 275925 143097 1532555
9.1.2 періодичних видань (журнали/газети) 320372  
232103
81983 175851 87996 4125 902430
9.1.3  електронних видань та їх копій 81849 25093 16570 463 5234 129209
9.1.4  неопублікованих документів   417 40148 40565
9. 2  за мовами:              
9.2.1.  державною мовою 395585 510801 288844 164943 301720 151435 1813328
9.2.2   російською мовою 137225 199708 158019 25876 62295 1021 584144
9.2.3   іноземними  мовами     93615 8503 8525 10481 369 121493
9.3    за цільовим призначенням                  
9.3.1   наукових видань 219312 242392 134188 19854 90162 9732 715640
9.3.2   навчальних видань 255172 411324 296595 298754 273428 134865 1670138
9.3.2.1   в т.ч.  електронних підручників 0 14447 6763 463 21673
9.4  літературно-художніх видань 12647 28935 14312 24023 794 7859 88570
9.5  рідкісних та цінних документів 0 33010 61 15 33086
Х.  МБА та ЕДД (електронна доставка документів)              
10.1.1  к-сть абонентів МБА 28 5 7 40
10.1.2  к-сть документів, отриманих з інших бібліотек 64 10 34 108
10.1.2.1 у т.ч сторінок електронних копій 0 380 380
10.1.3  к-сть виданих документів іншим б-кам 13 42 55
10.1.3.1 у т.ч сторінок електронних копій 8 8
10.1.4  видано сторінок ел.копій користувачам б-ки 0 810 810
ХІ.  Культурно-просвітницька робота              
11.1 тематичні виставки, відкриті перегляди: тем / експозицій / представлено док.   101/106 175 / 4691 60/3350 56 14/460 21  
11.1.1 у т.ч. віртуальні виставки: тем / представлено док. 21/625 8 / 214 10/150  
11.2   бібліографічні огляди: тем / прочитано 5 69 38 12 4 174 302
11.3   кількість масових заходів 43 53 14 10 6 5 131
ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування              
12.1.1   к-сть абонентів ВРІ /тем 10/22 651 9 4/4 236  
12.1.2   к-сть абонентів ДОК /тем 24/12 101 17 142 3/3 230  
12. 2  виконано довідок, всього 31616 5904 36140 4321 3000 4722 85703
12.2.1  тематичних  6869 5581 9300 140 2500 4722 29112
12.2.2  виконані  в автоматизованому режимі 31616 780 9100 4181 900 4722 51299
12.2.2.1 в т.ч.  "віртуальною довідковою службою"  352 352
12. 3  к-сть днів інформації, днів кафедр, днів дипломника, фахівців тощо 26 31 26 14 4 7 108
12. 4  к-сть складених/виданих бібліографічних покажчиків 3 6 12 1 2 2 26
12. 4.1  у т.ч. в електронному вигляді 3 6 1 2 1 13
ХІІІ. Електронні ресурси              
13.1 Загальна кількість баз данних (БД) 33 10 15 1 3 62
13.1.1 ут. ч.:  придбанних (передплачених) (БД) 2 1 3 6
13.1.1.2 з них:  повнотекстових (БД) 2 1 1 4
13.1.2     БД в режимі тестового  доступу 0 1 14 15
13.1.3     власних  БД 17 9 14 1 41
13.2 Загальний обсяг власних БД (тис.записів) 60000 310199 131019 16800 518018
13.3  Електронний каталог              
13. 3.1  обсяг електронного каталогу (тис. записів) 339991 292374 114600 30805 22440 107439 907649
13.3.2  к-сть введених записів за  рік  23928 63809 13000 7452 286 8849 117324
13.3.3  к-сть звернень  42192   211 9869   13845 66117
13.4  Електронна бібліотека (у т.ч. Інституційний репозитарій) 6245 15670 20 21935
13.4.1  к-сть оцифрованих документів  за рік 389 5 20 325 739
13.4.2  к-сть звернень              47407 24804 97854 170065
13.5.   Інституційний репозитарій         так  
13.5.1   к-сть представлених  документів (записів)       105 105
13.5.2   к-сть звернень 19936 19936
13.6  Бібліотечний веб-сайт  (власний/на сайті  внз) власний власний на сайті ВНЗ на сайті ВНЗ  
13.6.1. кількість звернень 375079     7153     382232
ХІV. Формування інформаційної культури              
14.1  загальна к-сть прочитаних годин 99 122 12 72 14 319
14.2  програма в годинах: теорет./практ. для:     64/35 111/11 36/36 2/2 213/84
14.2.1  студентів молодших курсів: теорет./практ.  35 55/4 12 36/36 8  
14.2.2  студентів старших курсів: теорет./практ. 29 55/8 4  
14.2.3  науково-педагогічних працівників: теорет. / практ 0 1 1
ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота              
15.1   кількість тем наукових робіт  3 17 2 1 23
15.2   проведено конференцій/семінарів в бібліотеці/інші       1 1 4 1 7
15.3  кількість виступів на конференціях, семінарах          15 17 9 11 4 56
15.4   кількість публікацій  у профессійних  періодичних виданнях  29 12 10 1 52
ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)              
16.1  загальна площа приміщень бібліотеки (м. кв.)  4656 3256,55 1400 330 450 780 10872,55
16.1.2    у т.ч.:  для зберігання фондів (м. кв.)   1802 800 120 100 490 3312
16.1.2.1  для обслуговування користувачів (м. кв.) 1815 1454,55 200 200 290 3959,55
16.2  к-сть абонементів 3 5 4 1 1 1 15
16.3  к-сть чит. залів / місць для читачів 8/650 10/670 4/320 2/120 1/120 4/120 29/2000
16.4  к-сть комп’ютерних чит. залів / робочих місць 1/22 2/26 2/20 1/10 1/30 7/108
ХVІІ.Технічна характеристика приміщень                             
17.1  потребує капітального ремонту (м. кв.) Фасад бібліотеки  
17.2  перебуває в аварійному стані (м. кв.) 0
ХVІІІ.  Кількість технічних засобів                 
18.1  кількість персональних комп’ютерів       68 47 22 12 20 34 203
18.2  кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 63 46 12 20 34 175
18.2.1  у т.ч.:  для співробітників                 41 27 2 7 10 4 91
18.2.2  для користувачів 22 19 20 5 10 30 106
18.3   к-сть комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет   63 45 20 7 20 34 189
18.4 кількість копіювально-розмножувальної техніки  30 7 2 4 5 48
18.4.1  у т.ч.: сканерів 6 1 1 2 1 11
18.4.2  принтерів 19 2 1 2 2 2 28
18.4.3  ксероксів 4 1 2 1 8
18.4.4  БФП (багатофункціональні пристрої)   1 4 1 6
18.5  кількість телефонних номерів 2 2 6 1 1 12
18.6  кількість факсів 0
18.7  Використання технологій WI-FI  так/ні    так так так ні так так  
18.9   Наявність ліцензованого програмного продукту   47 УФД. Бібліотека 1 MS Windows XP 3 53
ХІХ. Фінансові витрати на:                         
19.1.1  придбання книг 100719 94290,36 29270 5622 50000 139361 419262,6
19.1.2 передплату період. видань  122166 157532 20000 25950 18976 344624
19.1.3   передплату баз даних 10575 10575
ХХ.  Отримано дари                 
 20.2.1  книг/ к-сть прим. 955 4169 342 196 405 6067
20.2.1.1  сума   34122 105901,7 9382 9692,5 5543 164641,2
20.2.2  ПК та іншої комп. техніки/к-сть одиниць 2 2
20.2.2.1 сума 4000 4000
20.2.2.2 інше /сума 0 Телевізор /6000  
ХХІ. Персонал бібліотеки              
21.1 загальна к-сть працівників б-ки  46 55 17,5 13 16 6 153,5
21.2  з них  за освітою:                
21.2.1. повна вища освіта 37 46 12 12 12 4 123
21.2.1.2 в т.ч. вища спеціальна 18 13 4 6 4 45
21.2.2   базова вища освіта 0 9 5 2 2 18
21.2.2.1 в т.ч. спеціальна 0 9 5 1 2 17
21.2.3  початкова вища (неповна вища) 8 1 9
21.2.3.1  в т.ч. спеціальна 8 8
21.2.4  повна загальна середня 1 1
21.3   за стажем:              
21.3.1  до 3 років 0 3 6 9
21.3.2  3-9 років 3 19 7 4 8 3 44
21.3.3  10 – 20 років 23 7 6 2 2 40
21.3.4  понад 20 років 20 26 3 6 1 56
21.3.5  із загальної кількості працюють повний робочий день  33 52 15 7 16 4 127
ХХІІ.  Відносні показники                  
22.1  обертаність 0,99 0,7 0,7 44,4 4,8 1,6 8,9
22.2  книгозабезпеченість 61,2 98,7 29,8 105,8 34,3 40,0 61,6
22.3 читаність 60,5 73,6 84 31,5 164,0 64,6 79,7
22.4  відвідуваність          11,16 38,5 38,7 24,0 36,0 14,0 27,1
22.5  книгозабезпечення навч. л-рою (середня к-сть книг, на одного студента) 33,77 69,4 29,8 24,9 37,0 33,06 37,9
22.6 оновлення фонду 0,99 1,24 0,37 0,86 0,5 0,79
22.7  к-сть придбаних видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача 0,4 1,22 0,4 0,66 1,2 2,3 1,03
22.8  фінансові витрати на придбання  видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача 21,96 25,79 9,0 2,16 22,6 59,02 23,42