Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО на 2010 рік

1. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Камянець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Всього
  1 2 3 4 5 6
2. Група за оплатою праці 1 2 3 3 4  
3. Бібліотечні ресурси            
усього примірників 614000 952317 627957 120000 77416 2391690
за видами            
3.1.книги   811465 543998 120000 68122 1543585
3.2. періодичні видання   140141 83959 1000 9144 234244
3.3. електронні видання   711 129 100 150 1090
за мовами            
3.4. державною мовою   353298 123784 42000 46162 565244
3.5. російською   557840 417504   31104 1006448
3.6. іноземними мовами   41179 2710 1400   45289
за цільовим призначенням            
3.7. наукові видання   350446 352398 3000 4174 710018
3.8. навчальні видання   601871 159649 68000 70780 900300
3.9. літературно-художні видання   145502 31951 58000 2262 237715
3.10. рідкісні та цінні документи     750 30   780
4. Надійшло документів            
4.1. усього примірників 10000 13000 4400 4000 4740 26140
4.2. у т.ч.: державною мовою   10000 4300 3500 4500 22300
4.3. російською   2000 92   170 2262
4.4. іноземними мовами   1000 8     1008
4.5. усього назв 2700 3600 615 1500 205 5920
4.6. у т.ч.: державною мовою   2800 605 2000 190 5595
4.7. російською   510 5   156 671
4.8. іноземними мовами   290 5     295
за видами            
4.9. книг   10000 3000 6000 3000 22000
4.10. періодичних видань (ж/г)   2800 1400 300 1690 6190
4.11. електронних видань   200 129 100 50 479
за цільовим призначенням            
4.12. наукових видань   2500 880 200 400 3980
4.13. навчальних видань   10500 2090 2000 4140 18730
4.14. літературно-художніх видань   600 30 500   1130
4.15. рідкісних та цінних документів     750 30   780
5. Обміний фонд 2500 4000 6174     12674
6. Вибуло примірників 3500   150 2000 250 5900
7. Користувачі            
7.1. усього за єдиним обліком 13500 9580 6005 2900 2260 34245
7.2. у т.ч. Студентів 12360 8590 5015 2650 1824 30439
7.3. обслуговано структ. Підрозділами   45950 22150 10000 4445 82545
7.4. у т.ч. Сторонніх     135 100 88 323
8. Кількість відвідувань, усього 675000 386525 210710 120000 80100 1472335
8.1. к-сть відвідувань мас.заходів, організованих б-кою 5000   1500     6500
8.2. к-сть звернень на веб-сайт б-ки 428420         428420
9. Видано док-тів, усього примірників 1005000 709895 490390 600000 365222 3170507
за мовами:            
9.1. державною мовою   571385 304175 350000 287400 1512960
9.2. російською   118760 138225   77000 333985
9.3. іноземними мовами   19800 44990 20000   84790
за видами:            
9.4. книги   458025 333665 500000 276512 1568202
9.5. періодичні видання (ж/г)   240540 97850 200000 88200 626590
9.6. електронні видання   11330 410   510 12250
за цільовим призначенням:            
9.7. наукових видань   309540 155080 100000 103505 668125
9.8. навчальних видань   400355 307280 450000 260803 1418438
9.9. літературно-художніх видань   97355 15230 80000 914 193499
9.10. рідкісних та цінних документів   37150 120     37270
10. МБА            
10.1. кількість абонентів 2   5   8 15
10.2. к-сть отриманих документів з ін. б-к 200   10   30 240
10.3. к-сть виданих документів ін.б-кам     15   40 55
11. Культурно-просвітницька робота            
11.1. тем. виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій 60 142 53 56 10 321
11.2. бібліографічні огляди: кількість тем/прочитано    90 26 12 6 134
11.3. кількість масових заходів 40 30 13 10 7 100
12. Довідково-інформаційне обслуговування            
12.1. загальна к-сть користувачів (усього осіб) 6350 5495 4960   2000 18805
12.2. з них індивідуальних 18 265 130   120 533
12.3. довідки всього 21800 13160 35350 4300 2600 77210
12.4. у т.ч. Тематичні 6000 2510 14930 4300 2000 29740
12.5. виконані в авт. режимі 21800 4600 8500   600 35500
12.6. Дні кафедр, інформації, дипломників, фахівців 23 28 41 14 4 110
12.7. бібліографічні покажчики (наук.-доп./рекомед.) 2 14 25 2 2 45
12.8. у т.ч.: в електронному вигляді 2 14 15     31
13. Електронні ресурси            
13.1. обсяг власних електронних БД (тис. Записів) 185000 19100   21220   225320
13.2. з них записів у ЕК 267243 176900 84600     528743
13.3. к-сть введених записів за звітний рік 23663 13500 18000   5000 60163
14. Формування інформаційної культури            
14.1. загальна к-сть прочитаних годин 68 54 25 66 14 227
14.2. програма в годинах: теорет./практ. Для: 68 26/28 30 33/33 2 159/61
14.3. студентів мол. курсів: теорет./практ. 60 26/28 30 33/33 8 155/61
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. 8 26/28 25   8 41
15. Матеріально-технічна база (МТБ)            
15.1. загальна площа приміщень б-ки (м.кв.)   336,55 1430 500 450 2716,55
15.2. у т.ч.: для зберігання фондів (м.кв.)   1862 800   100 2762
15.3. для обслуговування користувачів (м.кв.)   1474,55 300   200 1974,55
15.4. кількість абонементів   7 4 1 1 13
15.5. кількість чит.залів/ місць для читачів   9/680 4/320 2/120 1/120 16/1240
16. Технічна характеристика приміщень            
16.1. портебує капітального ремонту (м.кв.)            
16.2. перебуває в аварійному стані            
17. Кількість технічних засобів            
оргтехніка:            
17.1. кількість комп’ютерів   41 22 5 20 88
17.2. к-сть копіювально-розмножу- вальної техніки     1   5 6
17.3. к-сть АРМ   41 22   20 83
17.4. в т.ч.: для співробітників   21 3   10 34
17.5. для користувачів   20 19   10 49
17.6. к-сть ПК, які мають доступ до мережі Інтернет   30 20   8 58
засоби зв’язку            
17.7. кількість телефоних номерів     7   1 8
17.8. кількість факсів            
18. Фінансування (використання коштів)            
витрати на:             
18.1. придбання книг   230800 80000 50000 80000 440800
18.2. передплату періодичних видань   250000 35000 50000 20000 355000
19. Бібліотечні працівники            
19.1. заг. к-сть працівників б-ки   64 23 15 16 118
з них за освітою:            
19.2. повна вища освіта   56 15 15 12 98
19.3. в т.ч. вища спеціальна   11 5 4 5 25
19.4. базова вища освіта   8   1 5 14
19.3. в т.ч. вища спеціальна   11 5 4 5 25
19.4. базова вища освіта   8   1 5 14
19.6. початкова вища (неповна вища)       2   2
19.7. у т.ч. спеціальна      8   2 10
19.8. повна загальна середня       15 2 17
за стажем:            
19.9. до 3-х років   1   7   8
19.10. з 3-9 років   28 4 3 7 42
19.11. 10 — 20 років   5 6 1 5 17
19.12. понад 20 років   30 13 4 4 51
19.13. із заг. к-сті працюють повний робочий день   64 23 15 16 118
20. Відносні показники            
20.1. обертаність   0,85 0,9 6 4,7 12,45
20.2. книгозабезпеченість   100 105 45 34,3 284,3
20.3. читаність   75 83 200 161 519
20.4. відвідуваність   41 38 45 34,5 158,5