Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО на 2009 рік

1. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Наукова бібліотека Камянець-Подільського національного університету Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права Всього
  1 2 3 4 5 6
2. Група за оплатою праці 1 2 3 3 4  
3. Бібліотечні ресурси            
усього примірників 609000 945441 624867 120000 72567 2371875
за видами            
3.1.книги   806332 542308 118900 66115 1533655
3.2. періодичні видання   104630 82559 1000 6302 194491
3.3. електронні видання   567 15 100 150 832
за мовами            
3.4. державною мовою   337232 115735 42000 30846 525813
3.5. російською     508975   0 508975
3.6. іноземними мовами   13161 500 1400 0 15061
за цільовим призначенням            
3.7. наукові видання   346641 347269 3000 4621 701531
3.8. навчальні видання   598900 152044 68000 64703 883647
3.9. літературно-художні видання   145326 31810 58000 2282 237418
3.10. рідкісні та цінні документи   24500 50 30 0 24580
4. Надійшло документів            
4.1. усього примірників 10000 17000 5150 4000 4590 40740
4.2. у т.ч.: державною мовою   12500 3092 3500 3860 22952
4.3. російською            
4.4. іноземними мовами   1200 214 100 265 1779
4.5. усього назв 2700 4000 916 1500 840 9956
4.6. у т.ч.: державною мовою   3000 859 2000 690 6549
4.7. російською         0 0
4.8. іноземними мовами         0 0
за видами            
4.9. книг   12000 3750 6000 4000 25750
4.10. періодичних видань (ж/г)   4700 1400 300 540 6940
4.11. електронних видань   200 102 100 50 452
за цільовим призначенням            
4.12. наукових видань   1100 860 200 1250 3410
4.13. навчальних видань   16000 2400 2000 3055 23455
4.14. літературно-художніх видань   900 90 500 20 1510
4.15. рідкісних та цінних документів   85 0 30 0 115
5. Обміний фонд 2500 0 6174   0 8674
6. Вибуло примірників 4000 1000 150 2000 420 7570
7. Користувачі            
7.1. усього за єдиним обліком 13500 9380 6020 2900 2259 34059
7.2. у т.ч. Студентів 12370 8360 5005 2650 1936 30321
7.3. обслуговано структ. Підрозділами 40000 43600 22185 10000 4308 120093
7.4. у т.ч. Сторонніх 385 1020 270 100 40 1815
8. Кількість відвідувань, усього 592100 365600 210635 120000 77196 1365531
8.1. к-сть відвідувань мас.заходів, організованих б-кою 3500       700 4200
8.2. к-сть звернень на веб-сайт б-ки 350000 0 0 0 0 350000
9. Видано док-тів, усього примірників 1000000 686145 490280 600000 356860 3133285
за мовами:            
9.1. державною мовою   522000 341105 350000 284900 1498005
9.2. російською         28566 28566
9.3. іноземними мовами   15700 6800 20000   42500
за видами:            
9.4. книги   436475 223076 500000 270665 1430216
9.5. періодичні видання (ж/г)   239170 90583 200000 85685 615438
9.6. електронні видання   10500 75 0 510 11085
за цільовим призначенням:            
9.7. наукових видань   300110 14691 100000 100815 515616
9.8. навчальних видань   386035 307968 450000 255130 1399133
9.9. літературно-художніх видань   58350 15179 80000 915 154444
9.10. рідкісних та цінних документів   37150 0 0 0 37150
10. МБА            
10.1. кількість абонентів   0 10 0 7 17
10.2. к-сть отриманих документів з ін. б-к 120 0 29 0 34 183
10.3. к-сть виданих документів ін.б-кам   0 23 0 38 61
11. Культурно-просвітницька робота            
11.1. тем. виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій 60 139 45 60 9 313
11.2. бібліографічні огляди: кількість тем/прочитано    85 32 12 7 136
11.3. кількість масових заходів 40 23 10 14 7 94
12. Довідково-інформаційне обслуговування            
12.1. загальна к-сть користувачів (усього осіб) 5800       200 6000
12.2. з них індивідуальних 20       120 140
12.3. довідки всього 21500 10400 35200 4300 2500 73900
12.4. у т.ч. Тематичні 5000 2400 15060 4300 1500 28260
12.5. виконані в авт. режимі 21500 3500 3000 0 700 28700
12.6. Дні кафедр, інформації, дипломників, фахівців 20 24 46 14 8 112
12.7. бібліографічні покажчики (наук.-доп./рекомед.) 3 6 14 2 2 27
12.8. у т.ч.: в електронному вигляді 3 4 0 0 0 7
13. Електронні ресурси            
13.1. обсяг власних електронних БД (тис. Записів)            
13.2. з них записів у ЕК     66600      
13.3. к-сть введених записів за звітний рік         5000 5000
14. Формування інформаційної культури            
14.1. загальна к-сть прочитаних годин 108 54   66 14 242
14.2. програма в годинах: теорет./практ. Для: 108 26/28 4 33/33 2 114
14.3. студентів мол. курсів: теорет./практ. 100 26/28   33/33 8 108
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. 8 26/28   0 4 12
15. Матеріально-технічна база (МТБ)            
15.1. загальна площа приміщень б-ки (м?) 4656 3336,55 1430 500 450 10372,55
15.2. у т.ч.: для зберігання фондів (м?)   1862 800   100 2762
15.3. для обслуговування користувачів (м?) 1815 1474,55 240   200 3729,55
15.4. кількість абонементів 3 7 4 1 1 16
15.5. кількість чит.залів/ місць для читачів 8 — 650 10 — 700 3 — 240 2 — 120 1 — 120 0
16. Технічна характеристика приміщень            
16.1. портебує капітального ремонту (м?)   568,9 0 0 0 568,9
16.2. перебуває в аварійному стані         0 0
17. Кількість технічних засобів           0
            оргтехніка:            
17.1. кількість комп’ютерів 63 40 22 5 20 150
17.2. к-сть копіювально-розмножу- вальної техніки 31       5 36
17.3. к-сть АРМ 60 40 22   20 142
17.4. в т.ч.: для співробітників 44 21 2   11 78
17.5. для користувачів 16 19 20   10 65
17.6. к-сть ПК, які мають доступ до мережі Інтернет 60 19 5   8 92
      засоби зв’язку            
17.7. кількість телефоних номерів 3       1 4
17.8. кількість факсів         0 0
18. Фінансування (використання коштів)            
       витрати на:             
18.1. придбання книг 142620 230800 50000 100000 60000 583420
18.2. передплату періодичних видань 94349 250000 20000   15000 379349
19. Бібліотечні працівники            
19.1. заг. к-сть працівників б-ки 75 63 23 15 14 190
    з них за освітою:            
19.2. повна вища освіта 53 55 11 15 10 144
19.3. в т.ч. вища спеціальна 24 42 5 11 5 87
19.4. базова вища освіта 16 8 7 1 3 35
19.5. у т.ч. Спеціальна 11 8   1 3 12
19.6. початкова вища (неповна вища) 3  –    0 2 2
19.7. у т.ч. спеціальна     –    0 2 2
19.8. повна загальна середня 3  –    0 0 0
        за стажем:            
19.9. до 3-х років   4   0   4
19.10. з 3-9 років 25 25 4 3 3 35
19.11. 10 — 20 років 24 12 5 1 8 26
19.12. понад 20 років 26 22 14 4 3 43
19.13. із заг. к-сті працюють повний робочий день 75       14 14
20. Відносні показники            
20.1. обертаність 1,46 0,73 0,7 6 5,2 2,52
20.2. книгозабезпеченість 44,6 100,8 103.7 45 32,1 35,58
20.3. читаність 65,07 73,1 61,3 250 158 108,48
20.4. відвідуваність 17,05 39 32,2 45 34,2 30,08