Видання наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

2020
121. Бібліотека в освітньому просторі [Електронний ресурс]:інформ. бюл.№ 25 : Академічна доброчесність та бібліотеки ЗВО/ гол.ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. О.Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/buleten25.pdf. – Назва з екрана.
120. Звіт про роботу Хмельницького обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти за 2019 рік [Текст]. – Хмельницький, 2020. – 46с.
119. Звіт про роботу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету за 2019 рік [Текст]. – Хмельницький, 2020. – 103с.
118. Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельницького національного університету на 2021 рік. Вип. 1 [Електронний ресурс] : довід.-бібліогр. вид. / Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; упоряд.: О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська, Т. Г. Панасюк. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/kalendar.htm. – Назва з екрана.
117. Михайло Петрович Войнаренко. До 70-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ;відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 204 c.
116. Віктор Михайлович Нижник. До 60-річчя від дня народження [Текст] :біобібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко ;відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 67 c.
115. План роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2020рік [Текст]. – Хмельницький, 2020. – 31с.
2019
114. Бібліотека в освітньому просторі [Текст] :інформ. бюл. № 24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ / гол.ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. О.Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/08/buleten24.pdf . – Назва з екрану.
113. Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини: цифри та факти [Електронний ресурс] : щоріч. інформ.-аналіт. вид. / Метод. центр б-к вищ. закл. освіти Хмельниц. обл. метод. об-ня ; уклад. О. О. Мацей. – Текст дані. – Хмельницький, 2019. – Вип. № 6  : За матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2018 рік. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/vyp_6_2018.pdf. – Назва з екрану.
112. Звіт про роботу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету за 2018 рік [Текст]. – Хмельницький, 2019. – 98 с.
111. Звіт про роботу Хмельницького обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти за 2018 рік [Текст]. – Хмельницький, 2019. – 48с.
110. Микола Єгорович Скиба. До 70-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко ;відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 74 с.
109. План роботи бібліотек закладів вищої освіти Хмельницького методичного об’єднання на 2019 рік [Текст]. – Хмельницький, 2019. – 23 с.
108. План роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2019 рік [Текст]. – Хмельницький, 2019. – 25 с.
Розділи до біобібліографічного покажчика «Доктори наук, професори Хмельницького національного університету»
107. Андрощук Ірина Василівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Androschuk.htm. – Назва з екрана.
106. Васильківський Дмитро Миколайович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Vasylkivskyi.htm. – Назва з екрана.
105. Говорущенко Тетяна Олександрівна //Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Govoruschenko.htm. – Назва з екрана.
104. Горошко Андрій Володимирович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Goroshko.htm. – Назва з екрана.
103. Домбровський Анатолій Броніславович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Dombrovskyi.htm. – Назва з екрана.
102. Захаркевич Оксана Василівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Zaharkevych.htm. – Назва з екрана.
101. Замазій Оксана Василівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Zamaziy.htm. – Назва з екрана.
100. Земський Юрій Сергійович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Zemskyi.htm. – Назва з екрана.
99. Качурик Іван Іванович  //Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Kachuryk.htm. – Назва з екрана.
98. Кириченко Віктор Іванович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Kyrychenko.htm. – Назва з екрана.
97. Кущевський Микола Олександрович //Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електроннийресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Kushchevskyi.htm. – Назва з екрана.
96. Потапчук Євген Михайлович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Potapchuk.htm. – Назва з екрана.
95. Царалунга Інна Богданівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Tsaralunga.htm. – Назва з екрана.
2018
94. Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини:  цифри та факти [Електронний ресурс] : щоріч. інформ.-аналіт. вид. / Метод. центр б-к вищ. закл. освіти Хмельниц. обл. метод. об-ня ; уклад. О. О. Мацей. – Хмельницький, 2018. – Вип. 5 : За матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2016 рік. – Режим доступу :http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/vyp_5_2017.pdf. – Назва з екрана.
93. Публікації викладачів університету за 2016 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко [та ін.].– Текст. дані. – Хмельницький, 2018. – Режим доступу :  http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2016.htm.– Назва з екрана.
92. Гавловська Наталія Іванівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Gavlovska.htm. – Назва з екрана.
91. Диха Марія Василівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Dyha_M.htm. – Назва з екрана.
90. Каньковський Ігор Євгенович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Kankovskyi.htm. – Назва з екрана.
89. Красильникова Ганна Володимирівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Krasilnikova.htm. – Назва з екрана.
88. Лук’янова Валентина В’ячеславівна // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Lukyanova.htm. – Назва з екрана.
87. Любчик Віталій Романович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Lyubchyk.htm. – Назва з екрана.
86. Рудницький В’ячеслав Броніславович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Rudnytskyi.htm. –Назва з екрана.
85. Рудніченко Євгеній Миколайович // Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Rudnichenko.htm. – Назва з екрана.
84. Стадник Валентина Василівна //Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/Stadnyk.htm. – Назва з екрана.
2017
83. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. № 23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація бібліотечної справи : матеріали наук.-практ семінару / гол. ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 64 с.
82. Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини: цифри та факти [Електронний ресурс] : щоріч. інформ.-аналіт. вид. / Метод. центр б-к вищ. закл. освіти Хмельниц. обл. метод. об-ня ; уклад. О. О. Мацей. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 : За матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2016 рік. – Режим доступу :http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/vypusk4.pdf. – Назва з екрана.
81. Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація бібліотечної справи [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ семінару / гол. ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/vypusk4.pdf. – Назва з екрана.
80. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : [буклет] / [уклад.: О. Б. Айвазян та ін.]. – Хмельницький, 2017. – [4] с.
79. Петрицька Валентина Михайлівна (До 80–річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажчик / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/about_library/biobibl_prac_NB/_begin.php – Назва з екрана.
78. Публікації викладачів університету за 2015 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2015.htm. – Назва з екрана.
2016
77. Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина XIX – початок XX ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. – 255 с. – Бібліогр.: с. 189-231.
76. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. № 21 : Бібліотечне краєзнавство / гол. ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. О.Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 80 с.
75. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. № 22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій) / гол. ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. О.Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 96 с.
74. Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини: цифри та факти [Електронний ресурс] : щоріч. інформ.-аналіт. вид. / Метод. центр б-к вищ. закл. освіти Хмельниц. обл. метод. об-ня ; уклад. О. О. Мацей. – Текст дані. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 : За матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2015 рік. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/vypusk3_2015/vypusk3_2015_1.htm . – Назва з екрана.
73. Просвiтницька дiяльнiсть бiблiотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи [Електронний ресурс]: матерiали наук.-практ. конф., 20 квiт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук ; гол. ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ ХНУ, 2016. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4659. – Назва з екрана.
72. Публікації викладачів університету за 2014 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко [та ін.]. – Текст. дані. – Хмельницький, 2016. – Режим доступу :http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2014.htm.– Назва з екрана.
2015
71. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ.
№ 1. – 2005. – 22 с. ; № 2. – 2005. – 58 с. ; № 3. – 2006. – 102 с. ; № 4. – 2007. – 62 с. ; № 5. – 2008. – 60 с. ; № 6. – 2008. – 80 с. ; № 7. – 2009. – 68 с. ; № 8. – 2009. – 84 с. ; № 9 : Професійна культура бібліотекаря: поведінка, культура мови і спілкування, зовнішня культура. – 2010. – 76 с. ; № 10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – 2010. – 80 с. ; № 11 : Інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури. – 2011 – 68 с. ; № 12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – 2011. – 100 с. ; № 13 : Проблеми читання художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – 2012. – 68 с. ; № 14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – 2012. – 80 с. ; № 15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – 2013. – 68 с. ; № 16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини" та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – 2013. – 88 с. ; № 17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – 2014. – 120 с. ; № 18 : Видавнича діяльність бібліотек Хмельниччини. – 2014. – 64 с. ; № 19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – 2015. – 72 с. ; № 20 : Морально-психологічний клімат у колективі книгозбірні ВНЗ. – 2015. – 68 с.
70. Доктори наук, професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. Вип. 1 / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/begin.php . – Назва з екрана.
69. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Текст. дані. – Хмельницький, 2015. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Nyjnyk.html#pub_ . – Назва з екрану.
68. Публікації викладачів університету за 2013 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький, 2015. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2013.htm. – Назва з екрану
2014
67. Григоренко Олександр Петрович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ;відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Текст. дані. – Хмельницький, 2014. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Grygorenko.htm.– Назва з екрана.
66. Публікації викладачів університету за 2012 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький, 2014. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2012.htm. – Загол. з екрану.
2013
65. Олена Борисівна Айвазян (До 50-річчя від дня народження ) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 36 с.
64. Публікації викладачів університету за 2011 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2011.htm. – Загол. з екрану.
2012
63. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забез­печенні освітньої, науково-дослідної та іннова­цій­ної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. / редкол.: О. Б. Айвазян  [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с.
62. Бібліотека університету : витоки та сучасність [Текст] : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту /  редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296 с.
61. Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян[та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 77 с.
60. Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян[та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 141 с.
59. Комплектування контингенту студентів і працевлаш­ту­вання випускників : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян[та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 66 с.
58. Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Косто­гри­­за, редкол.: О. Б. Айвазян[та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 108 с.
57. Міжнародні зв’язки та проекти : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян[та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 61 с.
56. Публікації викладачів університету за 2010 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2009.htm. – Загол. з екрану.
55. Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Косто­гриза, редкол.: О. Б. Айвазян[та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 88 с.
54. Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Режим доступу http://lib.khnu.km.ua/dysk/index.htm. – Загол. з екрану.
53. Хмельницький національний університет. До 50-річчя заснування університету [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/pro_HNU_NEW.htm. – Загол. з екрану.
2011
52. Анатолій Григорович Кузьменко. (До 75-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 57 с. – (Бібліографія вчених Хмельниц. нац. ун-ту).
51. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки [Текст] : [буклет]. – Хмельницький, 2011. – [5] с. – (Інноватика у сучасній освіті).
50. Публікації викладачів університету за 2009 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко, В. І. Шекенева. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2009.htm. – Загол. з екрана.
49. Сергій Григорович Косторгиз. (До 70-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. І. Бегняк, О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 120 с. – (Бібліографія вчених Хмельниц. нац. ун-ту).
2010
48. Михайло Петрович Войнаренко. (До 60-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 100 с. – (Бібліографія вчених Хмельниц. нац. ун-ту).
47. Публікації викладачів університету за 2008 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко, В. І. Шекенева. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2008.htm. – Загол. з екрана.
2009
46. Йохна Микола Антонович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/ Iohna.htm. – Загол. з екрана.
45. Публікації викладачів університету за 2007 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко, В. І. Шекенева. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Режим доступу: http://library. tup.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2007.htm. – Загол. з екрана.
44. Скиба Микола Єгорович. (До 60-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/ inf_res/bibliogr/sienes/b_skuba.html. – Загол. з екрана.
2008
43. Параска Георгій Борисович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Paraska.html. – Загол. з екрана.
42. Публікації викладачів університету за 2006 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко, В. І. Шекенева. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – Режим доступу: http://library.tup. km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2006.htm. – Загол. з екрана.
2007
41. Бібліографія праць вчених Хмельницького національного університету (2002–2007) : М. П. Войнаренко, Г. С. Калда, Я. Т. Кіницький, В. М. Локазюк, В. М. Нижник, В. Б. Рудницький, М. Є. Скиба [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові дані (824 Кб). – Хмельницький : НБ ХНУ, 2007. – 1 електрон. oпт. диск (CD–ROM) : цв. ; 12 см. – Систем. Вимоги : Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з вкладиша контейнера.
40. Бібліотека – ключ до пізнання світу. (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] : довід.-бібліогр. видання / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 50 с.
39. Драчук Р. В. Ми в душах храм будуємо… [Текст] (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) / Р. В. Драчук, Л. І. Іщенко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 63 с.
38. Микола Єгорович Скиба. (До 30-річчя наукової та педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Горобець, О. М. Бичко, В. М. Петрицька. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 39 с. – (Бібліографія вчених Хмельниц. нац. ун-ту).
37. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету. (45 років в світі студентства і книги) [Текст] : [буклет]. – Хмельницький, 2007. – [11] с.
36. Науковій бібліотеці ХНУ – 45 [Текст] / голов. ред. М. Войнаренко // Університет. Спецвип. – 2007. – № 7. – 11 с.
35. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Горобець. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/ Nyjnyk.html. – Загол. з екрана.
34. Програмні продукти наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : рекламний ролик. – Електрон. дані і прогр. (7 Мб). – Хмельницький : НБ ХНУ, 2007. – 1 електрон. oпт. диск (CD–ROM) : цв. ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з вкладиша контейнера.
2006
33. Михайло Петрович Войнаренко. (До 30-річчя наукової та педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. М. Горобець, О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 63 с. – (Бібліографія вчених Хмельниц. нац. ун-ту).
32. Публікації викладачів університету за 2005 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко, В. І. Шекенева. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – Режим доступу: http://library. tup. km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2005.htm. – Загол. з екрана.
2005
31. Бібліотека Хмельницького національного університету [Текст] : [буклет] / уклад. О. Б. Айвазян. – Хмельницький, 2005. – [11] с.
32. Локазюк Віктор Миколайович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Горобець. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/ sienes/b_lokazuk.html. – Загол. з екрана.
33. Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 2004 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Ж. В. Підлісна. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/publik.htm. – Загол. з екрана.
2004
30. Інформаційні технології бібліотеки Хмельницького державного університету [Текст] : [буклет]. – Хмельницький, 2004. – [5] с. – (Сучасна освіта в Україні – 2004).
29. Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 2003 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Ж. В. Підлісна. – Хмельницький : ХНУ, 2003. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/03.htm. – Загол. з екрана.
28. Рудницький В’ячеслав Броніславович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Іваненкова. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_ res/bibliogr/sienes/b_RUD.html. – Загол. з екрана.
2003
27. Наукові праці Калди Галини Станіславівни [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Горобець. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 20 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
26. Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 2002 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Ж. В. Підлісна. – Хмельницький : ТУП, 2002. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/02.html. – Загол. з екрана.
25. Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 113 с.
2002
24. Бібліотека Технологічного університету Поділля (1962–2002) [Текст] : [буклет] / ідея та текст: В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук, К. А Чабан. – Хмельницький, 2002. – [10] с.
23. Бібліотеці – 40 років [Текст] // Університет. – 2002. – № 6 (21). – 16 с.
22. Наукові праці Кіницького Ярослава Тимофійовича [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 28 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
21. Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 2001 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Ж. В. Підлісна. – Хмельницький : ТУП, 2002. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2.html. – Загол. з екрана.
20. Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Текст] / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
2001
19. Бібліотека Технологічного університету Поділля [Текст] : [буклет]. – Хмельницький : Поліграфіст, 2001. – [5] с.
18. Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 2000 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / упоряд. Ж. В. Підлісна. – Хмельницький : ТУП, 2001. – Режим доступу: http://http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/public_2000.htm. – Загол. з екрана.
17. Радомир Іванович Сілін. (До 70–річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. М. Горобець, О. М. Бичко. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 57 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
2000
16. Наукові праці Войнаренка Михайла Петровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Горобець. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 31 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
15. Наукові праці Гладкого Ярослава Миколайовича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Ж. В. Підлісна. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 16 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
14. Наукові праці Орлова Олівера Олексійовича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 26 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
13. Наукові праці Ройзмана Вілена Петровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 37 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
12. Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 1999 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / упоряд.: А. О. Дишель, Н. В. Нагорна. – Хмельницький : ТУП, 2000. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/public_1999.htm. – Загол. з екрана.
;
1998
11. Наукові праці Абрамова Олексія Олексійовича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 13 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
10. Наукові праці Бегняк Віри Іванівни [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 14 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
9. Наукові праці Венгржановського Віктора Антоновича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 11 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
8. Наукові праці Каплуна Віталія Григоровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 32 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
7. Наукові праці Косенкова Володимира Даниловича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Ж. В. Підлісна. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 17 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
6. Наукові праці Костогриза Сергія Григоровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 22 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
5. Наукові праці Кошеля Василя Павловича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Л. К. Хамардюк. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 20 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
4. Наукові праці Сіліна Радомира Івановича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 43 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
3. Наукові праці Скиби Миколи Єгоровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 13 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
2. Наукові праці Торгової Лідії Володимирівни [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 11 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля).
1992
1. Бібліотека Хмельницького Технологічного інституту [Текст] : путівник / склали: Н. Б. Беднарська, Р. М. Рибалко. – Хмельницький : РВВ, 1992. – 15, [4] с.