НЕОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ
(дисертації та автореферати)
З виданнями можна ознайомитися в читальному залі НТД (6 поверх)
1. 658
А72
Антонюк, П.П. Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / П. П. Антонюк. – Хмельницький, 2015. – 240 c.
2. 378
Б61
Білик, В.В. Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Білик. – Хмельницький, 2015. – 186 с.
3. 36
Б61
Білорусець, Л.М. Підвищення добробуту населення важелями фінансово-кредитного обслуговування [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Л. М. Білорусець. – Хмельницький, 2015. – 219 c.
4. 378
В27
Велущак, М.Я. Підготовка майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу в університетах США [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Я. Велущак. – Хмельницький, 2015. – 308 с.
5. 658.56
В64
Вознюк, Т.К. Управління якістю продукції на підприємствах легкої промисловості [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. К. Вознюк. – Хмельницький, 2015. – 222 c.
6. 658
Г65
Гончар, О.І. Управліня потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / О. І. Гончар. – Хмельницький, 2015. – 448 с.
7. 61
Г93
Гук, С.В. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Гук. – Кам’янець – Подільський, 2015. – 328 с.
8. 658
Д40
Джеджула, В.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / В. В. Джеджула. – Хмельницький, 2015. – 419 c.
9. 658
Д67
Донченко, Т.В. Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Донченко. – Хмельницький, 2015. – 249 c.
10. 621.396.96
Є70
Єрьоменко, О.І. Методи та засоби підвищення ефективності оброблення сигналів у супутникових засобах телекомунікацій [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.12.17 / О. І. Єрьоменко. – Хмельницький, 2015. – 200 с.
13. 658
З-26
Замазій, О.В. Формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами [Текст] : дис… д-ра екон. наук : 08.00.04 / О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 440с.
14. 621.31
К39
Килимник, О.М. Підвищення точності радіолокаційного зондування підповерхневих об’єктів багаточастотними фазовими радіосистемами [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.12.17 / О. М. Килимник. – Хмельницький, 2015. – 164 с.
15. 658
К64
Конєв, С.І. Механізм забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств за умов членства України в СОТ [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / С. І. Конєв. – Хмельницький, 2015. – 254 с.
16. 658
К64
Коновал, В.В. Управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Коновал. – Хмельницький, 2015. – 259 с.
17. 621.396.96
Л18
Лантвойт, М.О. Підвищення точності та функціональних можливостей моноімпульсних радіолокаційних систем використанням сигналів з прямокутною обвідною спектра [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.12.17 / М. О. Лантвойт. – Хмельницький, 2015. – 173 с.
18. 658
М14
Майстер, Л.А. Механізм підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. А. Майстер. – Хмельницький, 2015. – 260 с.
19. 658
М23
Мантур-Чубата, О.С. Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. С. Мантур-Чубата. – Хмельницький, 2015. – 239 c.
20. 378
М69
Михайлюк, М.І. Професійна підготовка майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки в університетах Великої Британії [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / М. І. Михайлюк. – Хмельницький, 2015. – 284 с.
21. 658
О-74
Осіпова, А.Ю. Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / А. Ю. Осіпова. – Хмельницький, 2015. – 246 с.
22. 378
П44
Пододіменко, І.І. Професійна підготовка бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І. І. Пододіменко. – Хмельницький, 2015. – 339 с.
23. 65
П50
Полінкевич, О.М. Управління бізнес-процесами в системі інноваційного розвитку підприємств [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / О. М. Полінкевич. – Хмельницький, 2015. – 620 c.
24. 37
П57
Поперечна, Л.Ю. Професійний розвиток учителів початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Ю. Поперечна. – Хмельницький, 2015. – 316 с.
25. 621.89
П62
Посонський, С.Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.02.04 / С. Ф. Посонський. – Хмельницький, 2015. – 176 c.
26. 378
П64
Потапкіна, Л.В. Формування готовності майбутніх економістів до інноваційної професійної діяльності в процесі фахової підготовки [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Потапкіна. – Хмельницький, 2015. – 381 с.
27. 65
Р49
Рибак, О.В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Рибак. – Хмельницький, 2015. – 248 с.
28. 378
Р83
Рудніцька, К.В. Формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / К. В. Рудніцька. – Хмельницький, 2015. – 310 с.
29. 658.56
С13
Савіцький, А.В. Підвищення якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / А. В. Савіцький. – Хмельницький, 2015. – 284 c.
30. 330.322
С24
Свідер, О.П. Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. П. Свідер. – Хмельницький, 2015. – 250 c.
31. 331.107
С46
Скурська, В.А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / В. А. Скурська. – Хмельницький, 2015. – 243 c.
32. 658.14/.17
С90
Сусіденко, О.В. Формування системи забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Сусіденко. – Хмельницький, 2015. – 233 с.
33. 37
С91
Сушенцев, А.О. Професійне вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / А. О. Сушенцев. – Хмельницький, 2015. – 294 с.
34. 331.101.6
Т18
Танасієнко, Н.П. Формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці на промислових підприємствах [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. П. Танасієнко. – Хмельницький, 2015. – 229 c.
35. 621.39
Ф34
Федула, М.В. Підвищення ефективності виявлення періодичних радіосигналів за допомогою пристроїв із хаотичною динамікою [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.12.13 / М. В. Федула. – Хмельницький, 2015. – 143 с.
36. 621.37
Х78
Хоптинський, Р.П. Інваріантні багаточастотні п’єзорезонансні пристрої з цифровою компенсацією режимної нестабільності кварцового резонатора [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.12.13 / Р. П. Хоптинський. – Хмельницький, 2015. – 146 с.
37. 65
Ч-43
Ченаш, В.С. Управління реструктуризацією промислових підприємств за умов інтеграційних процесів в економіці [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / В. С. Ченаш. – Хмельницький, 2015. – 258 с.
38. 658
Я66
Янчук, Т.В. Економічний механізм впровадження інформаційних технологій на підприємствах малого та середнього бізнесу [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Янчук. – Хмельницький, 2015. – 252 c.