ОЛЕНА БОРИСІВНА АЙВАЗЯН
До 50-річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик

   У покажчику представлені матеріали, які відображають життєвий шлях і наукову діяльність відмінника освіти України, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Олени Борисівни Айвазян.
   Покажчик адресований бібліотечним працівникам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі.

ВІД УПОРЯДНИКА
ЗАВЖДИ У НЕВПИННОМУ РУСІ ВПЕРЕД
ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВІ ПРАЦІ
УКЛАДАННЯ КНИГ ТА БУКЛЕТІВ
УЧАСТЬ У РОБОТІ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ КНИГ, ЖУРНАЛІВ, НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК ВИДАНЬ
ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ
ПУБЛІКАЦІЇ ПРО О. Б. АЙВАЗЯН
ЗГАДКИ ПРО О. Б. АЙВАЗЯН У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ

ВІД УПОРЯДНИКА

   Біобібліографічний покажчик підготовлений до 50-річчя від дня народження Олени Борисівни Айвазян.
   У покажчику представлені матеріали, які від обра-жають життєвий шлях і наукову діяльність відмінника освіти України, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Олени Борисівни Айвазян.
   При упорядкуванні бібліографічного покажчика літературу згруповано у хронологічному порядку; в межах року позиції розташовані за алфавітом.
   Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. Довідково-пошуковий апарат містить іменний покажчик.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Покажчик адресований фахівцям бібліотечної справи, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 червня 2013 року.

ЗАВЖДИ У НЕВПИННОМУ РУСІ ВПЕРЕД

   Айвазян Олена Борисівна – директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (НБ ХНУ), відмінник освіти України, член науково-методичної бібліотечної комісії МОН України, високопрофесійний фахівець бібліотечної справи із понад 32-річним стажем, 29 років з яких працює в бібліотеці університету. Пройшла шлях від посади бібліотекаря до директора однієї з найбільших книгозбірень Подільського регіону.
   Народилася Олена Борисівна 5 листопада 1963 року у м. Хмельницькому в родині династії бібліотекарів. Відома в бібліотечних колах мати Олени Борисівни – Билинка Леокадія Іванівна – довгий час очолювала систему міських бібліотек; працювала бібліотекарем  й бабуся. Це визначило подальший вибір професії Олени Борисівни. У 1978 році вона  поступає  в  Кам’янець-Подільське культосвітнє училище, щоб захоплення книгами перелити у професію та продовжити бібліотечну династію. Після закінчення училища в 1981 році розпочинає свою трудову діяльність  в  Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва на посаді бібліотекаря, поєднуючи роботу з навчанням у Київському державному інституті культури (КДІК) ім. О.Є. Корнійчука,  який  успішно закінчила   в 1987 році, отримавши  спеціальність  бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.
   У грудні 1984 року Олена Борисівна прийшла на роботу до НБ ХНУ в один із найголовніших та найскладніших підрозділів – відділ обслуговування. Невдовзі в 1985 році була переведена у відділ наукової літератури старшим бібліотекарем, у 1986 р. займала посаду зав. сектора, у 1988 р. – головного бібліотекаря.
   Досвід роботи у різних відділах сформував широкопрофільного, компетентного фахівця, і у 1994 році О.Б. Айвазян призначається на посаду заступника директора бібліотеки, на якій пропрацювала дванадцять років. Активна новаторська позиція, енергійність та ініціативність Олени Борисівни сприяли швидкому впровадженню в роботу книгозбірні новітніх інформаційних технологій.  Вона однією із перших у бібліотеці освоїла навики роботи на комп’ютері. Відповідала за  інформаційне наповнення web-сайту, впровадження   додаткових платних сервісних  послуг,  інтенсивно  проводила  модернізацію системи підвищення кваліфікації бібліотеки. Серед її здобутків на посаді заступника директора – розробка  комплексних програм розвитку бібліотеки та  окремих проектів, серед яких: "Впровадження автоматизованих та телекомунікаційних технологій на 1999–2003 рр.", "Удосконалення системи каталогів та картотек", "Просвітницька діяльність", організація "Інноваційного центру бібліотечного маркетингу"(2002 р.).
   Професіоналізм, компетентність, організаторські здібності, вміння об’єднувати колектив для виконання поставлених завдань, цілеспрямованість  Олени Борисівни Айвазян не лишилися непоміченими зі сторони керівництва університету. В 2006 році вона обирається  Вченою радою та призначається наказом ректора ХНУ на посаду директора наукової бібліотеки.
   Олена Борисівна – керівник нової формації, завжди відкрита до змін та нововведень, працює над упрова-дженням сучасних форм та методів управління. Їй притаманні виважений, системний підхід до вирішення складних питань функціонування бібліотеки, вміння передбачити тенденції її розвитку та  відстоювати інтереси бібліотеки в керівних інстанціях.
   Керувати колективом – робота настільки цікава, наскільки й складна. Для Олени Борисівни  колектив – не абстрактне поняття, за ним вона бачить кожну живу людину з її заслугами і недоліками, нагальними потребами. До всіх без винятку працівників книгозбірні, таких різних, директор  вміє знайти підхід, щоб сповна використати творчі здібності кожного задля спільної справи, а також для активної самореалізації всіх фахівців бібліотеки. О.Б. Айвазян  цінує в людях  професіоналізм, ініціативність, толерантність, доброзичливість та відданість справі. Постійна її увага до ветеранів бібліотеки, яких разом із колегами запрошує на професійні свята, вітає з ювілеями.  
   Під керівництвом О.Б. Айвазян  НБ ХНУ стала  визнаним лідером за рівнем впровадження автоматизації серед бібліотек вищих закладів освіти України і   сьогодні  розвивається як  інтелектуально-інформаційний комплекс, орієнтований на входження до світового інформаційного простору, як просвітницький центр студентської молоді, методична база бібліотек вищої школи області, активний член Української бібліотечної асоціації (УБА). У центрі уваги директора постійно перебувають питання подальшого запровадження інновацій в технологічні бібліотечні процеси, застосування маркетингу, розвитку наукової роботи та видавничої діяльності бібліотеки, створення позитивного іміджу бібліотечної установи.
   За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію української мови та літератури, видання змістовних інформаційно-бібліографічних видань наукова бібліотека неодноразово відзначалася почесними грамотами університету, подяками від бібліотек-партнерів і читачів, в 2006 році О.Б. Айвазян разом з колективом отримала  Диплом та обласну премію імені Мелетія Смотрицького.
    Користувачі схвально відзиваються про високий рівень автоматизації бібліотечних процесів університетської книгозбірні, відзначають її сучасність і доступність. В останні роки для оперативного та якісного задоволення  інформаційних запитів викладачів, науковців та студентів вишу в НБ ХНУ поряд із традиційними формами обслуговування користувачів книжковими фондами  та ресурсамистворено віртуальну систему обслуговування читачів. Web-сайт наукової бібліотеки http://library.tup.km.ua/  забезпечує  цілодобовий  доступ  як до власних, так і до зовнішніх інформаційних ресурсів. Щорічно його відвідують сотні тисяч користувачів.
   Розробляються та удосконалюються бази даних, серед яких: електронний каталог, електронна бібліотека, інституційний репозитарій ХНУ (ElarKhNU) та ін. Для користувачів книгозбірні впроваджено нові інформаційні сервіси:  віртуальна довідкова служба, доступ до формуляра читача на Web-сайті бібліотеки, замовлення документів по МБА та нової літератури для навчального процесу викладачами університету в он-лайн режимі, Wi-Fi – доступ до мережі Інтернет  в залі електронної інформації та читальних залах бібліотеки. Придбано інформаційну систему "Леонорм-інформ – Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України".
   Завдяки корпоративній діяльності створено "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області" (2010 р.), який включає ЕК шести бібліотек регіону; здійснюється міжбібліотечна кооперація з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та науковою бібліотекою Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка щодо обміну аналітичними описами статей; проводиться обмін електронними повнотекстовими базами даних з бібліотеками університетів України згідно Угод про співпрацю.                    
   Науково-дослідницька робота книгозбірні розвивається за двома напрямками: дослідження історії книгозбірень Подільського регіону та вивчення сучасних проблем бібліотекознавства в рамках програми "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх технологій на 2007–2012 рр.". В межах цієї програми проводяться соціологічні дослідження, різноаспектні аналізи роботи, діють інноваційні проекти "Від інформаційної культури до якості освіти", "Молодий спеціаліст ХХІ століття!", "Майбутнє планети в наших руках" та ін.   
   Бібліотека проводить велику видавничу діяльність. Під керівництвом О.Б. Айвазян  підготовлено та видано понад 30 видань серед яких: 2 книги з історії бібліотеки ("Скарбниця знань університету" та "Бібліотека університету: витоки та сучасність"); загальноуніверситетський науково-методичний збірник "Матеріально-технічна база в освітній діяльності"; збірники матеріалів науково-практичних конференцій; біобібліографічні покажчикисерії "Бібліографія вчених ХНУ"; випуски інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі"; брошури та буклети.
   Сприяючи розвитку вітчизняної бібліотечної науки, підтримуючи імідж своєї книгозбірні, Олена Борисівна, як голова Хмельницького обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації, виступає організатором щорічних науково-практичних конференцій, семінарів, інших наукових та методичних заходів. Завдяки її енергійній  діяльності розширилися професійні контакти з бібліотечною спільнотою регіону, України (Київ, Харків, Миколаїв, Львів) та зарубіжжя. Вона – активний учасник всеукраїнських,  обласних конференцій, семінарів, форумів з питань бібліотечно-бібліографічної справи, де неодноразово представляла власні інтелектуальні розробки та напрацювання співробітників книгозбірні. Брала участь у  престижних Міжнародних бібліотечних конференціях в Криму (2001–2004, 2007, 2008 рр.). Постійно знайомиться з передовим досвідом бібліотек України, в 2006 році відвідала бібліотеки університетів Кракова та Варшави.
   Людина всебічних інтересів, Олена Борисівна  постійно підвищує свій освітній та фаховий рівень. В 2008 році вона успішно закінчила магістратуру при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, з 2010 року – аспірантка кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Наполегливо працює над кандидатською дисертацією, досліджуючи тему "Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття" (науковий керівник д. іст. н., проф. В.С. Прокопчук). У науковому  доробку О.Б. Айвазян близько сорока публікацій актуальної бібліотекознавчої тематики,  ряд яких опубліковано в авторитетних фахових наукових виданнях та схвально сприйняті науковою громадськістю. На них вже є посилання в науковій літературі.
   Приймає активну участь у громадському житті університету та за його межами. Понад 20 років є членом профкому університету, була членом Президії Української бібліотечної асоціації (УБА), з 2007 р. – член Президії Хмельницького регіонального відділення УБА.
   Усе це зміцнює авторитет Олени Борисівни, дозволяє досягати вершин професійної майстерності та сприяє покрашенню роботи університетської книгозбірні.
   Мудрість і управлінський талант принесли директорові НБ ХНУ Олені Борисівні Айвазян заслужену шану, повагу і визнання бібліотечної спільноти Хмельниччини та України. Її багаторічна сумлінна праця високо поцінована державою: нагороджена почесним знаком "Відмінник освіти України" (2003 р.), неодноразово відзначалася почесними  грамотами МОН України, Науково-педагогічної Академії наук України, обласної ради та обласної  державної  адміністрації, університету. У 2006 та 2007 році була занесена на Дошку Пошани ХНУ.

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

5 листопада 1963 р. – народилася у м. Хмельницькому
1981 р. – закінчила бібліотечне відділення Кам’янець-Подільського культосвітнього училища
1981-1984 рр. – працювала у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва на посаді бібліотекаря
1984-1994 рр. – працювала у бібліотеці Хмельницького національного університету (ХТІБО, ХТІ, ТУП) на посадах бібліотекаря, старшого бібліотекаря, зав. сектора, головного бібліотекаря
1987 р. – закінчила Київський державний інститут культури (КДІК) ім. О.Є. Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф
1994 р. – призначена на посаду заступника директора бібліотеки ХНУ
з 1996 р. –  член профкому ХНУ
2002 р. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотою обласного управління освіти
2001-2005 рр. – обиралась членом Президії Української бібліотечної асоціації (УБА)
2003 р. – нагороджена почесним знаком “Відмінник освіти України”
2006 р. – разом з колективом наукової бібліотеки ХНУ отримала Диплом та обласну премію імені Мелетія Смотрицького
з 2006 р. – член НМБК МОН України
з 2006 р. – обрана Вченою радою та призначена наказом ректора Хмельницького національного університету на посаду директора наукової бібліотеки
2006 р. – нагороджена грамотою Хмельницької обласної ради
2006, 2007 рр. – занесена на Дошку Пошани ХНУ
2008 р. – закінчила магістратуру Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
з 2007 р. – член Президії Хмельницького регіонального відділення УБА
2010 р. – нагороджена грамотою управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації
 з 2010 р. – навчання в аспірантурі  кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка
2012 р. – нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Бібліотека вузу на шляху перебудови: здобутки і перспективи [Текст] / О. Айвазян // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф. / УБА, Публ. б-ка ім. Л. Українки м. Києва. – К., 2001. – C. 50–54.
2. Впровадження нових інформаційних технологій в бібліотеці ТУП: реалії та перспективи [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотеки в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 21 верес. 2001 р. – Хмельницький, 2001. – С. 203–207.
3. Бібліотека в єдиному інформаційно-освітньому просторі вузу [Текст] / В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 274–277.
4. Електронні ресурси бібліотеки Технологічного університету Поділля та інформаційна культура молоді [Текст] / О. Б. Айвазян // Чверть століття в світі юності і книги : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю обл. б-ки для юнацтва, 1–2 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2002. – Ч. 2. – С. 10–15.
5. Практичний менеджмент бібліотеки Технологічного університету Поділля [Текст] / О. Б. Айвазян // Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж : матеріали I–V Міжнар. шкіл-семінарів. Проект Tempus-Tacis CP-20552-99. – К., 2002. – С. 14–21.
6. Професійний успіх – якісне обслуговування [Текст] / О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля). – Хмельницький, 2002. – С. 49–55.
7. "Стан задовільний і перспективи обнадійливі…" (досвід роботи з автоматизації бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. –  С. 281–287. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02obaszp.zip. – Загол. з екрану.
8. Становлення та розвиток фонду бібліотеки Технологічного університету Поділля [Текст] / О. Б. Айвазян // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля). – Хмельницький, 2002. – С. 32–39.
9. Роль інноваційних підходів у підвищенні кваліфікації бібліотечного персоналу [Текст] / О. Б. Айвазян // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільств : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 86–92.
10. Використання автоматизованих технологій в системі інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету [Текст] / В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян // Бібліотека у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2004. – С. 27–30.
11. Беззаписна форма видачі документів на навчальних абонементах та в читальних залах [Текст] / О. Б.  Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2005. – № 2. – С. 41–43.
12. Гуманітарна роль бібліотеки в системі особистісно-орієнтованої освіти [Текст] / О. Б. Айвазян, Л. І. Іщенко // Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2005 р. – Хмельницький, 2005. – С. 69–73.
13. Інформатизація бібліотеки університету – засіб підвищення якості освіти [Текст] / О. Б. Айвазян, К. А. Чабан // Бібліотеки регіону у формуванні інтелектуального та інформаційного простору : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф., 26 верес. 2006 р. – Хмельницький, 2006. – С. 35–43.
14. Бібліотеки вищих навчальних закладів Польщі на шляху інтеграції в світовий інформаційний простір: враження від стажування [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2007. – № 4. – С. 35–38.
15. Розвиток університетського бібліотечно-інформаційного комплексу на основі сучасних інформаційних технологій (до 45-річного ювілею НБ Хмельницького національного університету) [Текст] / О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька // Электронные ресурсы для науки и образования : материалы присвяч. науч.-практ. конф., г. Севастополь, 19–20 апр. 2007 г. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2007. – С. 121–128.
16. Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі : зб. матеріалів наради директорів б-к ІІІ–IV рівнів акредитації, м. Дніпропетровськ, 12–13 лют. 2007 р. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 59–61.
17. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, В. М. Петрицька // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 22–31.
18. Бібліотеки вищої школи Хмельницького методичного об’єднання: нові технології та можливості обслуговування користувачів [Текст] / О. Б. Айвазян // Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2008 р. – Хмельницький : ХУУП, 2008. – С. 1–6.
19. Інформатизація навчальної й управлінської діяльності в Хмельницькому національному університеті [Текст] / С. Костогриз, М. Мазур, О. Мясіщев, С. Ковальчук, О. Айвазян // Наук. записки / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Т., 2008. – № 8. – С. 125–134.
20. Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці [Текст] / О. Б. Айвазян // Вища школа. – 2008. – № 5.– С. 48–52.
21. Університетська книгозбірня як частина єдиного освітнього простору в історичній перспективі [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 271–273.
22. Сприяння освітньому та виховному процесам, як домінуюча функція бібліотек ВНЗ [Текст] / О. Б. Айвазян // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини : матеріали наук.-практ. конф., 7–8 квіт. 2009 р. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – С. 3–8.
23. Бібліотеки освітянських закладів Подільського єпархіального відомства другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 123–136.
24. Бібліотеки Подільської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / О. Б. Айвазян // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 16 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі", 22 жовт. 2010 р. – С. 51–63.
25. Стан, перспективи розвитку інноваційних процесів в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та їх вплив на формування інформаційного середовища університету / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Деятельность библиотек высших учебных заведений в свете модернизации высшего образования : материалы науч.-практ. конф., г. Севастополь, 25–26 нояб. 2010 г. – Севастополь : СевНТУ, 2010. – С. 70–75.
26. Управління інноваційними процесами в НБ ХНУ: пошук і розробка нових моделей розвитку [Текст] / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2010.– № 10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – С. 32–51.
27. Бібліотека Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т.  21 : На пошану професора О. М. Завальнюка. – С. 363–371.
28. Бібліотеки закладів Міністерства народної освіти в Подільській губернії на початку ХХ століття [Текст]  / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 16–17 берез. 2011 р. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 10, т. 1. – С. 4–6.
29. Хмельницьке методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів – реалії та перспективи [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2011. – № 12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – С. 6–11.
30. Вплив бібліотек подільського товариства "Просвіта" на активізацію культурно-освітнього життя краю у 1906-1914 рр. [Текст] / О. Б. Айвазян // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19 : 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С. 74–79.
31. Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 6–9.
32. Наукова бібліотека [Текст] / О. Б. Айвазян // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 142–144.
33. Наукова бібліотека у системі класичного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 49–64.
34. Обслуговування користувачів: нові підходи [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 118–122.
35. Перші роки в історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету у фактах та документах (1962–1982 рр.) [Текст] / О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 25–42.
36. Просвітницька робота бібліотек вищих навчальних закладів як засіб формування моральних цінностей студентів / О. Айвазян, С. Майструк // Освіта перед викликами та загрозами сучасності / за ред. проф. Н. Лисенко. – Beroun : Machart s.r.o., 2012. – С. 160–163.
37. Якість – невід’ємна складова роботи сучасної бібліотеки [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2012. – № 14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – С. 6–17.
38. З історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 145–154.

УКЛАДАННЯ КНИГ ТА БУКЛЕТІВ

39. Бібліотека Технологічного університету Поділля (1962–2002) [Текст] : [буклет] / ідея та текст: В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук, К. А Чабан. – Хмельницький, 2002. – [10] с.
40. Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Текст] / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
41. Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 113 с.
42. Бібліотека Хмельницького національного університету [Текст] : [буклет] / уклад. О. Б. Айвазян. – Хмельницький, 2005.  – [11] с.
43. Інформаційні технології бібліотеки Хмельницького державного університету [Текст] : [буклет] / [уклад.: О. Б. Айвазян та ін.]. – Хмельницький, 2004. – [5] с. – (Сучасна освіта в Україні – 2004).
44. Бібліотека Хмельницького національного університету [Текст] : [буклет] / уклад. О. Б. Айвазян. – Хмельницький, 2005.  – [11] с.
45. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету. (45 років в світі студентства і книги) [Текст] : [буклет] / [уклад.: О. Б. Айвазян та ін.]. – Хмельницький, 2007. – [11] с.
46. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки [Текст] : [буклет] / [уклад.: О. Б. Айвазян та ін.]. – Хмельницький, 2011. – [5] с. – (Інноватика в сучасній освіті).
47. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету (1962-2012) [Текст] : [буклет] / [уклад.: О. Б. Айвазян та ін.]. – Хмельницький, 2012. – [10] с.

УЧАСТЬ У РОБОТІ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ КНИГ, ЖУРНАЛІВ, НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ

48. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. / гол. ред. В. М. Петрицька ; редкол.: О. Б. Айвазян  [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ.
№ 1. – 2005. – 22 с. ; № 2. – 2005. – 58 с. ; № 3. – 2006. – 102 с. ; № 4. – 2007. – 62 с.
49. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. / гол. ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ.
№ 5. – 2008. – 60 с. ; № 6. – 2008. – 80 с. ; № 7. – 2009. – 68 с. ; № 8. – 2009. – 84 с. ; № 9 : Професійна культура бібліотекаря: поведінка, культура мови і спілкування, зовнішня культура. – 2010. – 76 с. ; № 10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – 2010. – 80 с. ; № 11 : Інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури. – 2011 – 68 с. ; № 12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – 2011. – 100 с. ; № 13 : Проблеми читання художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – 2012. – 68 с. ; № 14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – 2012. – 80 с. ; № 15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – 2013. – 68 с.
50. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. / редкол.: О. Б. Айвазян  [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с.
51. Бібліотека університету : витоки та сучасність [Текст] : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296 с.
52. Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 77 с.
53. Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 141 с.
54. Комплектування контингенту студентів і працевлаштування випускників : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 66 с.
55. Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 108 с.
56. Міжнародні зв’язки та проекти : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 61 с.
57. Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза, редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 88 с.

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК ВИДАНЬ

58. Бібліотеці – 40 років [Текст] // Університет. – 2002. – № 6 (21). – 16 с.
59. Михайло Петрович Войнаренко. (До 30-річчя наукової та педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. М. Горобець, О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 63 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).
60. Бібліотека – ключ до пізнання світу. (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] : довід.-бібліогр. Вид. / уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 50 с.
61. Драчук, Р. В.    Ми в душах храм будуємо… (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] / Р.В.Драчук, Л. І. Іщенко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян, В. С. Яремчук.– Хмельницький : ХНУ, 2007. – 63 с.
62. Микола Єгорович Скиба. (До 30-річчя наукової та педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Горобець,  О. М. Бичко, В. М. Петрицька ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 39 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).
63. Науковій бібліотеці ХНУ – 45 [Текст] / голов. ред. М. Войнаренко // Університет. Спецвип. – 2007. – № 7. – 11 с.
64. Михайло Петрович Войнаренко. (До 60-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 100 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).
65. Анатолій Григорович Кузьменко. (До 75-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 57 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).
66. Сергій Григорович Косторгиз. (До 70-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. І. Бегняк, О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 120 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).
67. Університет. – 2012. – № 9 (Спецвип.) : Науковій бібліотеці – 50. – 15 с.

ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ

68. У львівському методоб’єднанні [Текст] : [про науково-практичну конференцію, яка вібдулась на базі бібліотеки ТУП] / О. Б. Айвазян // Бібліотекар України : інформ. листок Укр. бібл. асоц. – 2001. – 30 жовт. (№ 2). – С. 2.
69. Історія бібліотеки [Текст] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2002. – № 6 (21). – С. 6.
70. Бібліотеку визнано найкращою [Текст] : [обласна премія в галузі бібліотечної справи ім. Мелетія Смотрицького] / О. Айвазян // Університет. – 2006. – № 8 (61). – С. 7.
71. Дні науки в університеті [Текст] : [заходи бібліотеки до Днів науки] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2006. – № 5 (58). – С. 3.
72. Досягнення бібліотеки – заслуга її колективу [Текст] / О. Айвазян // Університет. – 2006. – № 2 (55). – С. 4.
73. Лауреат обласної премії – бібліотека Хмельницького національного університету [Текст]  / О. Айвазян // Поділ. вісті. – 2006. – 22 верес. (№ 133). – С. 2.
74. Основа якісної освіти [Текст] : [структура та електронні ресурси бібліотеки] / О. Айвазян // Університет. – 2006. – № 6–7. – С. 10.
75. З університетської лави [Текст] : [про співробітників бібліотеки, які є випускниками ХНУ] / О.  Айвазян // Університет. – 2007. – № 4 (67). – С. 4.
76. Командори бібліотечних новацій [Текст] : [про керівний склад бібліотеки] / О. Айвазян // Університет. – 2007. – № 7 (70). – С. 4.
77. Справа всього життя [Текст] : [до ювілею В. М. Петрицької – вченого секретаря бібліотеки ХНУ, яка 1984–2005 рр. займала посаду директора] / О. Б.  Айвазян // Університет. – 2007. – № 1 (64). – С. 5.
78. Якщо аура з позитиву [Текст] : [інтерв’ю з директором НБ ХНУ О. Б. Айвазян / інтерв’ювала Л. Яковлєва] // Університет. – 2007. – № 7 (70). – С. 2.
79. Скарбами володіють чарівниці   [Текст] : [про колектив бібліотеки] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2008. – № 1 (73). – С. 14.
80. Досвід і наполегливість працюють на результат [Текст] : [до ювілею ректора ХНУ М. Є. Скиби] / О. Айвазян // Університет. – 2009. – № 7 (76). – С. 10.
81. Книгозбірня університету – це вікно в світ [Текст] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2009. – № 1 (70). – С. 18.
82. Віддаючи іншим, збагачуєшся сам [Текст] : [вклад Р. І. Сіліна у створення та розвиток НБ ХНУ] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2011. – № 6 (88). – С. 11.
83. За знаннями – до бібліотеки  [Текст] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2011. – № 4 (86). – С. 11.
84. Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу [Текст] : [до 50-річчя з дня заснування книгозбірні оголошено акцію] / О. Айвазян // Університет. – 2011. – № 8 (80). – С. 7.
85. Історія – місток у майбутнє [Текст] : [історія бібліотеки ХНУ] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвип.) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 2–3.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО О. Б. АЙВАЗЯН

86. Чабан, К. А. Із роду бібліотечного [Текст] : [про заступника директора бібліотеки О. Б. Айвазян] / К. А. Чабан // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля). – Хмельницький, 2002. – С. 94–97.
87. Айвазян Олена Борисівна [Текст] // Кетяг сліпучого квіту: до 75-річчя заснування Кам’янець-Подільського училища культури / уклад. Л. В. Озарчук. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 6.
88. Чабан, К. А.    Віддана бібліотечній справі [Текст] : [про директора НБ ХНУ О. Б. Айвазян] / К. А. Чабан // Університет. – 2009. – № 2 (71). – С. 5.
89. Айвазян Олена Борисівна [Текст] : [директор НБ ХНУ, випускниця Кам’янець-Подільського училища культури] // Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність : бібліогр. вид. до 80-річчя з часу заснування. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 116–117.
90. Григоренко, О. П. Професійні і лідерські якості директора наукової бібліотеки ХНУ Олени Борисівни Айвазян [Текст] / О. П. Григоренко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 186–194.
91. Григоренко, О. П.    Професія у спадок [Текст] : [про життя та діяльність директора НБ ХНУ Айвазян О.Б.] / О. П. Григоренко // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 90–101.

ЗГАДКИ ПРО О. Б. АЙВАЗЯН У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ

92. Петрицька, В. М. Бібліотека як лідер інформації [Текст] / В. М. Петрицька // Поділ. вісті. – 2001. – 23 жовт. (№ 123). – С. 4.
93. Горбатюк, В. Високе покликання [Текст] : [бібліотеці – 40 років] / В. Горбатюк // Проскурів. – 2002. – 1 листоп. (№ 89–90). – С. 23.
94. Костогриз, С. Г. Найбільша технічна бібліотека області [Текст] / С. Г. Костогриз // Університет. – 2002. – № 6 (21). – С. 2.
95. Онищук, Т. К.  Віддані своїй справі [Текст] : [про співробітників книгозбірні] / Т. К. Онищук // Університет. – 2002. – № 6 (21). – С. 7.
96. Петрицька, В. М. Бібліотека – багатство і гордість нашого університету [Текст] / В. М. Петрицька // Університет. – 2002. – № 6 (21). – С. 4–5.
97. Горбатюк, В.  Музика праці, музика життя [Текст] / В.   Горбатюк // Поділ. вісті. – 2003. – 10 квіт (№ 46).
98. Горбатюк, В. До кар’єри – через ток-шоу [Текст]  : [проведення ток-шоу "Кар’єра"] / В.  Горбатюк // Колесо. – 2004. – № 20. – С. 3.
99. Петрицька, В.    Повага та шана жінкам бібліотеки [Текст] / В. Петрицька, Р. Драчук, Т. Онищук // Університет. – 2005. – № 2 (45). – С. 5.
100. Старчеус, О.    Місячник завершився, акція триває…  [Текст] : [згадується колектив бібліотеки, який  зібрав  кошти для Хмельницької міської організації Товариства Червоного Хреста] / О. Старчеус // Проскурів. – 2006. – 18 трав. (№ 39–40). – С. 5.
101. Онищук, Т. К.  Досвід та професіоналізм [Текст] : [про колектив бібліотеки] / Т. К. Онищук // Університет. – 2007. – № 7 (70). – С. 5.
102. Сидоренко, О.    45 років – у світі студентства та книги [Текст]  : [вечір-презентація до ювілею книгозбірні] / О. Сидоренко // Університет. – 2007. – № 9 (72). – С. 8.
103. Великосельська, О. М. Роль бібліотеки в житті студентів [Текст] / О. М. Великосельська // Університет. – 2009. – № 6 (75). – С. 15.
104. Великосельська О. М.  Готовність бібліотек до інновацій [Текст] : [у НБ ХНУ відбувся науково-практичний семінар "Основи бібліотечної інноватики"] / О. М. Великосельська // Університет. – 2010. – № 3 (79). – С. 3.
105. Григоренко, О. П.    В. М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету [Текст] / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 57–66.
106. Курганська, Л. М. Кар’єра – стратегія успіху [Текст] : [про цикл заходів "День кар’єри"] / Л. М. Курганська // Університет. – 2010. – № 6 (82). – С. 13.
107. Кар’єра – складова успіху [Текст] : [в рамках циклу Днів кар’єри відбулися ряд заходів для студентів випускних курсів] // Університет. – 2011. – № 3 (85). – С. 4.
108. Бібліотека університету : витоки та сучасність [Текст] : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницьки : ХНУ, 2012. – 296 с.
С. 16, 25, 52-54, 67, 79, 86-89, 91-101, 118, 141, 150, 151, 184, 185, 204, 226, 227, 233-235, 238-242, 245, 247, 248, 250, 252, 254-257, 260, 261, 266-268, 274, 289, 294 : згадується О. Б. Айвазян
109. Великосельська, О. Наукова бібліотека ХНУ: 50 років у світі науки, освіти, культури [Текст]  / О. Великосельська // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 20–21.
110. Великосельська, О. Науковій бібліотеці Хмельницького національного університету – 50 / О. М. Великосельська // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 12.
111. Драчук, Р.  В.  Команда небайдужих [Текст] : [бібліотеці ХНУ – 50] / Р. В. Драчук // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвип.) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 10.
112. Ромко, А. Конференція наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / А. Ромко // Університет. – 2012. – № 2 (92). – С. 3.